Svetový deň kníh a autorských práv (UNESCO)

23. apríl

Všeobecná konferencia UNESCO na svojom 28. zasadaní roku 1995 prijala rezolúciu,
ktorou sa 23. apríl stal
Svetovým dňom knihy a autorských práv.

23. apríl je osobitným dátumom pre svetovú literatúru. V tento deň roku 1616 zomreli takí velikáni svetovej literatúry, ako Miguel Cervantes y Savedra, William Shakespeare a Inca Garcilaso de la Vega. Výročie narodenia alebo úmrtia majú v tento deň aj Maurice Druon, Halldór Laxness, Vladimír Nabokov, Joseph Pla a Manuel Mejía Vallejo.

UNESCO

Tento návrh organizácii UNESCO predložila španielska vláda. Prijatý bola jednomyseľne s cieľom zaujať najmä mladú generáciu a podporovať v nej túžbu objavovať jedinečnú krásu a tajomstvo zážitku, ktoré ponúka len kniha.
Oslava Svetového dňa knihy a autorských práv je prejavom úcty tým, čo svojou tvorbou nenahraditeľne prispeli a prispievajú k sociálnemu a kultúrnemu vzostupu ľudstva, ocenením knihy nielen ako prostriedku a výsledku poznania, ale aj jeho uchovania pre budúce generácie.

Svetový deň knihy

Svetový deň knihy a autorských práv je jedinečnou príležitosťou prejaviť vďaku jej tvorcom, ale aj vydavateľom, knihovníkom a kníhkupcom.

Bardejov, 28. marca 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 855

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1356 x