Vývoj-priebeh teploty v apríli 2015
v Bardejove

30. apríla

Dalas Temperature, src DT042015 - date, time, temperature.

Bardejov
Bardejov, 2. apríla 2015

Bardejov, 1. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 859

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1369 x