Sv. Florián

4. mája

Deň hasičov
sviatok sv. Floriána
.

Dňa 04. mája si hasiči na celom Slovensku pravidelne každý rok pripomínajú sviatok sv. Floriána – patróna hasičov.
(4. mája 2015, Bardejov)

Sv. Florián sa zobrazuje
ako rímsky vojak s prilbou na hlave,
v ľavej ruke so zástavou
a v pravej s nádobou na vodu,
ktorou zalieva horiaci dom.

Sv. Florián sa narodil na konci 3. storočia, za vlády rímskeho cisára Diokleciána v Cetii, dnešnom Zeilselmaure v Rakúsku. Stal sa vojakom, pričom neskôr dosiahol hodnosť plukovníka pohraničných rímskych légii.

sv. Florián

Svätý Florián (Florián z Lorchu, lat. Florianus)
(* 250, Zeiselmauer-Wolfpassing - † 4. máj 304, Lorch) je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom.

Florián je patrónom v Rakúsku kde bolo pomenované po ňom aj mesto (Sankt Florian), taktiež v Česku, Slovensku, Bavorsku, Taliansku (Bologna), Poľsku (Krakov).

Kult patróna hasičov bol neskôr rozšírený po celej strednej Európe. Postavilo sa veľké množstvo jeho sôch na ochranu pred požiarmi.

V Bardejove na Radničnom námestí je umiestnená plastika sv. Floriána, ktorý ochraňuje Baziliku a celé mesto pred požiarmi.


PLASTIKA SV. FLORIÁNA na námestí pred farským kostolom je najvýraznejšou exteriérovou plastikou v meste a bola postavená na pamiatku požiaru 27. mája 1744. Originál, ktorý je uložený v lapidáriu múzea, nahradili roku 1982 kópiou.

Legenda

Podľa legendy sv. Florián zachránil istého uhliara, ktorý spadol do ohňa. Iní pripisujú Floriánovo patrocínium nad hasičmi jeho mučeníckej smrti vo vode, avšak to najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha. Práve odvaha, vernosť svojmu presvedčeniu a altruizmus s nasadením a obetou vlastného života je to, čo robí sv. Floriána dôstojným patrónom hasičov a záchranárov.

Bardejov, 4.mája 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 886

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3889 x