Dvojjadrový procesor Baikal-TC1

1. jún

Vzorky procesora Bajkal-T1  k dispozícii od 1. júna 2015.

Dvojjadrový procesor Baikal-T1 bude mať spotrebu na úrovni 5 W, takže je vhodný pre sieťové zariadenia, prípadne iné zostavy s pasívnym chladením. Má rozmery 25 × 25 mm a vyrába sa 28 nm procesom. K dispozícii sú rozhrania 1G/10G eternet, PCIe, SATA 6G, USB, ako aj GPIO, I2C, UART, SPI.
(1. júm 2015, Bardejov)

Je možné, že osemjadrový pro­ce­sor s jad­ra­mi ARM Cor­texA57 chce Bai­kal za­me­rať na osob­né po­čí­ta­če a mik­ro­server­y, ale pre sie­ťo­vé za­ria­de­nia by bol osem­jad­ro­vý 2 GHz čip jed­no­du­cho zby­toč­ný. Zrej­me to je dô­vod, pre­čo po­nú­ka aj pro­ce­sor MIPS s niž­ším vý­ko­nom.

CPU MIPS P5600 podporuje nedávno ohlásené bezpečnostné riešenie OmniShield spoločnosti Imagination Technologies, ktoré môže využívať až osem rôznych bezpečnostných domén na izolovanie aplikácií a softvéru, aby sa navzájom škodlivo neovplyvňovali. Takisto podporuje 128-bitový SIMD engine a virtuálne adresovanie (Enhanced Virtual Addressing - EVA) a rozšírené fyzické adresovanie (Extended Physical Addressing - EPA), ktoré pomáhajú 32-bitovým CPU prekonávať obmedzenia pamäte.

Čas
Baikal TC-1

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 1. júna 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 906

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 1432 x