Uloženie zvrškov a preobutie sa v šatni

  1. Pri príchode do školy je žiak povinný riadne si očistiť obuv a preobuť sa v šatni,
  2. žiak má povinnosť odložiť si topánky a vrchný odev na vyhradené miesto v pridelenej šatni a dbať na udržiavanie čistoty a poriadku v šatni,
  3. žiak je povinný na prezúvanie používať umývateľné a bezpečné prezuvky, nie športovú obuv používanú na hodinách telesnej výchovy.

Rozvrh zvonení

VYUČOVACIA HODINA ZAČIATOK HODINY KONIEC HODINY
1. hodina 7.45 8.30
2. hodina 8.35 9.20
3. hodina 9.35 10.20
4. hodina 10.25 11.10
5. hodina 11.20 12.05
6. hodina 12.15 13.00
7. hodina 13.0513,50
8. hodina14.1515,00
Bardejov, 6. septembra 2014 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu ŠP01

Súvisiace témy

QR Kód