Správy

ssjh Bardejov

Školský poriadok platný od 1. septembra 2015

September

Zmena Od 01.09.2015

Školský poriadok platný od 1. septembra 2015.

Zmeny:

13. Vypustenie podmienok štúdia jednotlivých predmetov na strednej škole (§ 40). Zmeny v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktoré zaviedol zákon č. 324/2012 Z. z.
14. Doplnené povinnosti žiakov počas prestávok, vybavovanie úradných a neodkladných záležitostí žiaka.
15. Doplnene 3. Pravidlá správania sa žiakov a ich vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy počas výchovno-vzdelávacieho procesu a činností organizovaných školou.
16. Doplnené 9.Práva a povinnosti pedagogických zamestnancov

Úradné hodiny v kancelárii školy v pracovných dňoch

Pondelok 7.30 -11.00 12,30-15,00
Utorok 7.30 -11.00 12,30- 15,00
Streda 7.30 -11.00 12,30- 15,00
Štvrtok 7.30 -11.00 12,30- 15,00
Piatok 7.30 -11.00 12,30- 15,00

Školský poriadok (PDF 919 KiB)

Školský poriadok (Foto: aix150)

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard