Správy

ssjh Bardejov

Štátne vzdelávacie programy

July

vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie

Štátne vzdelávacie programy vymedzujú všeobecné ciele škôl a kľúčové kompetencie vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah vzdelania. Štátne vzdelávacie programy sú východiskom pre vytvorenie školských vzdelávacích programov škôl, kde sa zohľadnia špecifické regionálne podmienky a potreby.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vydalo tieto štátne vzdelávacie programy:

SRC: http://www.minedu.sk/8387-sk/statne-vzdelavacie-programy/

Štátne vzdelávacie programy
Bardejov, 17. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Dokumenty

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard