Správy

ssjh Bardejov

15. apríl – deň slnečných hodín

April

Čím je každoročne výnimočný 15. apríl ?

Pre väčšinu ľudí, okrem Dňa narcisov, asi ničím, pokiaľ naň nepripadnú okrúhle výročia našich dôležitých (a príjemných) životných udalostí.

Tento deň je však pre astronómiu, najmä pre jej praktickú časť, jedným zo štyroch mimoriadnych dní.

Spolu so 16. júnom, 1. septembrom a 25. decembrom ide o deň, počas ktorého sa pravý slnečný čas, definovaný polohou skutočného Slnka na oblohe, rovná strednému času.
Tento rovnomerne plynúci čas ako pásmový a prípadne i sezónny, ukazujú naše presné hodiny.

Jednoducho ide o dni, počas ktorých sa dajú ľahko zostrojiť vodorovné slnečné hodiny: empiricky, pomocou smeru tieňa ukazovateľa.

Návod ako zostrojiť slnečné hodinyBardejovské solárne dniKonštruktéri hodín

Bardejov 10. apríla (sšjh)
Kategória správ: Bardejov

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard