Správy

ssjh Bardejov

Deň Európy - 9. májDeň Európy - 9. máj

Deň Európy, spolu s vlajkou, hymnou, mottom a jednotnou menou - eurom, je symbolom Európskej únie. Dňa 9. mája 1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy, ktorá je nevyhnutná pre udržanie mierových vzťahov. Schumanova deklarácia sa považuje za začiatok budovania EÚ. Deň Európy je tak príležitosťou pre zdieľanie európskej identity a oslavou mieru a jednoty v Európe.

Európska vlajka

Deň Európy - 9. máj

Toto je európska vlajka. Nie je len symbolom Európskej únie, ale je aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy.
Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Hviezd je dvanásť, pretože toto číslo symbolizuje dokonalosť, celistvosť a jednotu. Vlajka sa teda nebude meniť ani po ďalšom rozšírení EÚ.
História vlajky sa datuje od roku 1955. V tom čase bola Európska únia iba Spoločenstvom pre uhlie a oceľ a mala iba šesť členov. Samostatný orgán Rada Európy , ktorý bol založený niekoľko rokov skôr, mal početnejšie členstvo a ktorý sa zaoberal ochranou ľudských práv a podporovaním európskej kultúry.
Rada Európy zvažovala, ktorý symbol by mala prijať. Po dlhej diskusii sa zhodla na súčasnom znaku - dvanásť zlatých hviezd na modrom pozadí. Podľa viacerých tradícií predstavuje číslo dvanásť dokonalosť. Symbolizuje tiež počet mesiacov v roku a počet hodín na ciferníku. Kruh je okrem iného symbolom jednoty. Takto sa zrodila európska vlajka, ktorá predstavuje ideál jednoty európskych občanov.
Rada Európy navrhla aj ostatným európskym inštitúciám, aby prevzali tú istú vlajku, v roku 1983 Európsky parlament tento návrh prijal. Nakoniec bola vlajka schválená v roku 1985 všetkými hlavami štátov a vlád za oficiálny znak Európskej únie, ktorá sa v tom čase bola nazvaná Európske spoločenstvá.
Všetky európske inštitúcie začali od roku 1986 tento znak používať. Európska vlajka je jediný znak Európskej komisie, výkonnej inštitúcie. Ostatné inštitúcie a orgány EÚ majú okrem európskej zástavy vlastné znaky .

Hymna

Táto hymna nie je len hymnou Európskej únie, ale je hymnou celej Európy v širšom slova zmysle. Melódia pochádza z Deviatej symfónie, ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van Beethoven.
V záverečnej časti symfónie zhudobnil Beethoven „Ódu na radosť“, ktorú napísal v roku 1785 Friedrich von Schiller. Táto báseň vyjadruje Schillerovu idealistickú víziu o bratstve celého ľudstva, ktorú zdieľal aj Beethoven.
V roku 1972 Rada Európy (ktorá navrhla aj európsku zástavu) prijala Beethovenovu "Ódu na radosť" za svoju hymnu. Svetoznámy dirigent Herbert von Karajan za základe objednávky Rady Európy napísal tri hudobné úpravy spomínanej skladby: pre klavír, pre dychové nástroje a pre symfonický orchester. Táto hymna vyjadruje bez slov, v univerzálnom jazyku hudby ideály slobody, mieru a solidarity, ktoré sú spoločné pre celú Európu.
V roku 1985 predsedovia vlád a hlavy členských štátov EÚ schválili jej prijatie za oficiálnu hymnu Európskej únie. Hymna EÚ nenahrádza štátne hymny jednotlivých členských štátov. Je oslavou hodnôt, ktoré sú vlastné všetkým európskym štátom, a oslavou zjednotenia v rozmanitosti.

Motto

„Zjednotení v rozmanitosti“ je mottom Európskej únie.
Motto znamená, že prostredníctvom EÚ sú európania zjednotení v spoločnom úsilí o mier a prosperitu a že množstvo rozdielnych kultúr, tradícií a jazykov v Európe je pozitívnym prínosom pre kontinent.

Bardejov, 17. apríla 2012 (sšjh)
Kategória správ: Nezaradené

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard