Správy

ssjh Bardejov

Prechod Merkúra pred diskom Slnka 9. máj 2016

February

Hlavná astronomická udalosť roka 2016

začiatok o 13:12 LSEČ a pozorovateľná až do západu Slnka o 20:15 LSEČ

Počas tranzitu, Merkúr je videný ako malá čierna bodka pohybujúca sa pomaly v smere východ-západ cez Slnko. V roku 2016 tranzit začína 9. mája o 11:12 UT ( svetového času, čo zodpovedá Greenwich Mean Time) a končí ten istý deň o 18:42 UT.

Merkúr, Slnko, 9. máj 2016 (Foto: aix150)

Celková doba je teda asi 7 hodín, avšak z dôvodu účinku paralaxy, presná doba sa líši o ± 2 minút v závislosti na polohe pozorovateľa na Zemi.

K prechodom dochádza v priemere 13-krát za storočie, takže ide o pomerne zriedkavý úkaz.

Pozorovanie tranzitu Merkúra

Najbezpečnejší spôsob, ako pozorovať tranzit Merkúra je premietať obraz Slnka cez refraktor.

Metódy bezpečného sledovania Slnka (Foto: nakedeyeplanets)

Metódy bezpečného sledovania Slnka (Foto: nakedeyeplanets)

Metódy bezpečného sledovania Slnka (Foto: nakedeyeplanets)

Pozícia Merkúr, Zem

Merkúr, Zem 9.5.2016 (Foto: nakedeyeplanets)

ZDROJ: astrokalendar2016
ZDROJ: The Transit of Mercury by Martin J Powell

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Vesmír

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard