Správy

ssjh Bardejov

Medzinárodný deň žien

March

MDŽ, medzinárodný deň žien

Medzinárodný deň žien (MDŽ) vznikol na Medzinárodnej ženskej konferencii v roku 1910 v Kodani a bol stanovený na 8. marec ako pripomenutie štrajku 40 000 newyorských krajčírok z textilných továrni štrajkujúcim za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti zlým pracovným podmienkam a nízkym mzdám.

V ČSR sa prvýkrát objavil v roku 1921 a OSN ho oficiálne uznala až v roku 1975.
Na našom území tento sviatok okamžite získal masový charakter, hoci bol počas druhej svetovej vojny zrušený.
Po roku 1945 bol opäť obnovený neskôr úzko spojený s obdobím socializmu.

Pred prvou svetovou vojnou vytýčili ženy predovšetkým tieto požiadavky:

  • hlasovacie právo
  • osemhodinový pracovný čas
  • zlepšenie špeciálneho zákonodarstva

V Rakúsku, Švajčiarsku, Nemecku sa prvý MDŽ konal už v roku 1911. Roku 1913 ho oslavovali aj v cárskom Rusku. Po ženských nepokojoch a demonštráciách v Petrohrade je roku 1917 pevne ustanovený 8. marec ako MDŽ. V roku 1975 bol MDŽ oficiálne uznaný OSN.
Prvý sviatok MDŽ v ČSR sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter. Počas druhej svetovej vojny bol MDŽ zrušený, posledný sa konal v roku 1938. Po roku 1945 bol MDŽ znovu obnovený.

Bardejov 7.3.2012 (sšjh)
Kategória správ: Bardejov

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard