Správy

ssjh Bardejov

Organizácia školského roka 2015/2016

September

1. september

2015/2016

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2015.
    Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2015 (streda).
    Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok).
  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok).
  3. Termíny školských prázdnin (okrem materských škôl) do roku 2018 sú uvedené v prílohe č. 1.
  4. V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 voľné dni sviatkov. Obdobie školských prázdnin (letné prázdniny) bude trvať 64 dní.
  5. Podrobnosti o organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin ustanovuje § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole. Prevádzka každej materskej školy, bez ohľadu na jej zriaďovateľa, sa v čase letných prázdnin prerušuje nepretržite najmenej na tri týždne. V miestach, kde je niekoľko materských škôl jedného zriaďovateľa, informuje riaditeľ zákonných zástupcov o možnosti dochádzky detí do niektorej z nich (vopred určenej).
Organizácia školského roka 2015/2016
Bardejov, 12. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard