Správy

ssjh Bardejov

Organizácia slávnostného otvorenia školského roku 2015/16

September

V športovej hale 2.9.2015 (streda)

1. ročník

7.45 - 1.roč. SOŠ a GYM stretnutie vo vestibule školy, rozdelenie podľa tried, triednych učiteľov a majstrov

7.50 - úvodné pokyny v triedach.

2. ročník, 3. ročník, 4. ročník, nadstavba

8.30 - 2., 3., 4. ročníky zraz pred športovou halou, kontrola prítomnosti

Presun

8.15 - presun 1.roč. pod dozorom tried. učiteľov a poverených uč., majstrov do športovej haly

Program

9.00 program: štátna hymna, príhovory riaditeľa a hostí, kultúrny program.

Tabuľka

2.9.2015, Športová hala Mier Bardejov

Prváci 7.45 - 1.roč. SOŠ a GYM stretnutie vo vestibule školy, rozdelenie podľa tried, tried. učiteľov a majstrov
Druháci, tretiaci, štvrtáci, nadstavba 8.30 - 2., 3., 4. ročníky zraz pred športovou halou, kontrola prítomnosti
Presun 8.15 - presun 1.roč. pod dozorom tried. učiteľov a poverených uč., majstrov do športovej haly
Program 9.00 program: štátna hymna, príhovory riaditeľa a hostí, kultúrny program.


S pozdravom
Ing. Peter Dulenčin, PhD., riaditeľ školy
Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Organizácia školského roka 2015/2016, Športová hala Mier, Bardejov
Bardejov, 12. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard