Správy

ssjh Bardejov

Pravidlá súťaže AJC2016

December

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Usporiadateľ Súťaže

Usporiadateľom a organizátorom súťaže je Cech predajcov a autoservisov SR.
Cieľom súťaže je propagácia remesla autoopravár.

2. Účastníci Súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každý žiak 3.ročníka študujúci odbor Autoopravár, ktorého do súťaže prihlási škola prostredníctvom online registrácie na stránke www.autosutaz.sk v sekcii „Registrácia do súťaže“. Počet prihlásených žiakov nie je obmedzený.

Termín uzávierky prihlášok je do 13.1.2016.

3. Účastnícky poplatok

Účastnícky poplatok je vyšpecifikovaný v propozíciách súťaže.

Kompletné propozície súťaže si môžete stiahnuť tu.

4. Trvanie súťaže

Súťaž Autoopravár Junior Castrol 2016 trvá od 18.01.2016 do 21.4.2016 a je prerozdelená do jednotlivých kôl:

 • Školské kolá sa konajú od 18.Januára 2016 do 5.Februára 2016.
 • Oblastné kolá sa konajú 9.Marec 2016, 10.Marec 2016.
 • Celoslovenské finále sa koná 20. - 21. Apríl 2016.
 • Termín uzávierky prihlášok je do 13. januára 2016.

5. Podmienky súťaže a postupu do jednotlivých kôl

Súťaž Autoopravár Junior 2016 je prerozdelená do troch kategórií:

 • Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár
 • Autoopravár Junior - karosár
 • Autoopravár Junior – lakovník.

Školské kolo

Školského kola sa zúčastnia všetci registrovaní žiaci.

Oblastné kolo

Do oblastného kola postupuje každá prihlásená škola do súťaže.

Oblastného kola sa zúčastnia žiaci, ktorých vyberie prihlásená škola na základe absolvovaného online testov (teoretický a poznávaci test) na stránke www.autosutaz.sk v sekcii „Online test“ a na základe odporúčania pedagóga a majstra odborného výcviku.

Maximálny počet prihlásených žiakov do oblastného kola z jednej školy:

 • tegórií Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár 3
 • v kategórií Autoopravár Junior – karosár 3
 • v kategórií Autoopravár Junior – lakovník 3

Celoslovenské finále

Do celoslovenského finále postupujú súťažiaci z oblastných kôl:

 • v kategórií Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár: 12 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 13.mieste z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále;
 • v kategórií Autoopravár Junior – karosár: 9 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále;
 • v kategórií Autoopravár Junior – lakovník: 9 najlepších žiakov a jeden náhradník, ktorý sa umiestnil na 10.mieste v povolaní autoopravár - lakovník z celého Slovenska; maximálne dvaja žiaci z jednej školy môžu postúpiť do celoslovenského finále.

Podrobné propozície súťaže si môžete stiahnuť tu.

autoopravár (Foto: autoopravár)

ZDROJ: autosúťaž

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard