Správy

ssjh Bardejov

S Adventom už prichádza vianočný čas!

November

Advent

Advent však nie je len časom horúčkovitých nákupov, má predovšetkým duchovný význam. Toto štvortýždňové obdobie je najmä pre veriacich časom duchovnej prípravy a pokánia pred narodením Ježiša a slávením Vianoc. Keď dnes, v prvú adventnú nedeľu zapálime jednu zo štyroch sviečok na adventnom venci, nastane čas adventu a príprav na vianočné sviatky.

Advent
Adventný veniec. (Foto: SSJH)

Slovo „advent“ pochádza z latinského „adventus“, čo znamená príchod, v tomto prípade Spasiteľa na svet. Adventné obdobie je vlastne prípravou na vianočné sviatky, ktoré sa už od 11. storočia ustálilo na posledné štyri týždne pred Štedrým dňom. Advent bol vždy časom pôstu, pri ktorom sa mali ľudia namiesto konzumovania nadmerného množstva jedla a pitia venovať zbožnému rozjímaniu a striedmosti. Zakázané boli tiež všetky zábavy, tanec a spev. Napriek tomu sa počas adventu konali niektoré ľudové obrady, ktoré tento zákaz viac menej porušovali. Prvou adventnou nedeľou, medzi 27. novembrom a 3. decembrom, sa začína nový liturgický rok a každá adventná nedeľa má aj svoj špecifický liturgický význam. Prvá nabáda na bedlivosť, druhá je v znamení pokánia, tretia radosti a štvrtá hovorí o udalostiach bezprostredne pred narodením Ježiša. Advent napokon vrcholí vigíliou, čiže Sviatkom narodenia Pána. Každá z adventných nedieľ má aj svoje ľudové označenie – železná, bronzová, strieborná a zlatá, ktoré sú v súčasnosti známe zvýšenou nákupnou horúčkou.

  • Prvá adventná nedeľa 29.11.2015
  • Druhá adventná nedeľa 6.12.2015
  • Tretia adventná nedeľa 13.12.2015, dnes zapálime aj tretiu sviečku
  • Štvrtá adventná nedeľa 20.12.2015

ZDROJ: ssjh.sk

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Vianoce

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard