Správy

ssjh Bardejov

Stupnice platových taríf od 1. januára 2015

July

zvýšené stupnice platových taríf

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v nadväznosti na nadobudnutie platnosti nariadenia vlády SR č. 393/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, vydáva Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2015.

Stupnice platobných taríf, (PDF 250.16 KiB )

Stupnice platobných taríf
Bardejov, 15. júla (SŠJH Ing. František Haluška)
Kategória správ: Dokumenty

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard