Správy

ssjh Bardejov

Svetový deň hlasu – 16. apríl

April

Svetový deň hlasu – 16. apríl

Svetový deň hlasu bol iniciovaný brazílskymi otorinolaryngológmi v roku 1999 a pripomína sa od roku 2003. Ľudský hlas sa používa na vyjadrenie myšlienok, nápadov, problémov a emócií. Je nevyhnutnou súčasťou mnohých povolaní a spoločenských aktivít. Svetový deň je oslavou hlasu a jeho cieľom je uvedomenie si jeho dôležitosti a zlepšenie starostlivosti o hlas technikami ako je správny príjem vody, minimalizácia zneužívania hlasu, vyhýbanie sa pasívnemu fajčeniu a iných škodlivých vplyvov.

RADY PRE VÁŠ HLAS slovami:

Nepodceňujte chrapot! Chrapot JE signálom, Zo hlasivky nie sú v poriadku potrebujú liečiť.
Sucho v krku škodí hlasu. Chráňte svoj dostatočným prísunom tekutín HLAS, najmä Vody. Alkohol pivo kofeín vysušujú sliznice nebezpečenstvo poškodenia hlasiviek zvyšujú.
Nepremáhajte hlas Premáhaním hlasov môžete svoje hlasivky poškodiť. (Pozor na konverzácie v baroch s hlasnou hudbou kluboch!)
Poranenie hlasiviek sa musí zahojiť. Náhle vzniknutý chrapot bolesť v krku signalizujú poranenia hlasiviek. Šetrite svoj HLAS, kým neustúpi bolesť a chrapot.
Chrapot bežne prejde do troch týždňov. Dlhšie trvajúca chraptivosť znamená, že sa hlasivky nehoja.
Pri dlhšie trvajúcom chrapotu navštívte lekára, ktorý je schopný hlasivky vyšetriť. Včas odhalená príčina chraptivosti, ktorá môže byť aj rakovina hlasiviek, sa tak lepšie liečia s minimálnym dopadom na organizmu.
Nefajčite. Fajčenie zvyšuje riziko rakoviny hlasiviek hrtana.

Bardejov, 10. apríla 2012 (sšjh)
Kategória správ: Sviatok

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard