Správy

ssjh Bardejov

Svetový deň vody 2016

March

Lepšia voda, lepšie pracovné príležitosti, 22. marec 2016

Téma 2016

WATER AND JOBS, COORDINATED BY THE ILO

Voda a zamestnanosť, koordinované ILO

Téma zdôrazňuje ako voda a práca menia ľudské životy. Voda môže zmeniť život a živobytie.

Official Trailer: World Water Day 2016

Svetový deň vody 2016
Svetový deň vody 2016 (Foto: WWD)

ZDROJ: WWD 2016

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Sviatok

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard