Správy

ssjh Bardejov

Triedny učiteľ šk. rok 2015/2016

October

Šk. rok 2015/2016

SOŠ polytechnická

Trieda Triedny učiteľ
I.A Mgr. Boďo
I.B Mgr. Hříbová
I.C Ing. Kostár
I.D PaedDr. Boruv
II.A Mgr. Luptáková
II.B Ing. Žofčínová
II.C Ing. arch Klimeková
II.D Mgr. Reviľák
II.E Mgr. Muzeláková
III.A Ing. Gernátová
III.B Mgr. Gerberyová
III.C Ing. Bialobok
III.D Mgr. Homza, PhD.
III.E PaedDr. Vaverčáková
IV.A Ing. Petrek
IV.B Ing. Haluška
I.N Mgr. Blažejčík
II.N RNDr. Sobek

Gymnázium

Trieda Triedny učiteľ
I.G Mgr. Paulovská
I.H Mgr. Pavlišin
II.G Mgr. Bednár
II.H Mgr. Drotárová
III.G Mgr. Tomková
III.H Mgr. Vagaský
IV.G Mgr. Martiček
IV.H Mgr. Michalčinová

Triedny učiteľ (Foto: ssjh)

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard