Správy

ssjh Bardejov

Výzva

December

Reflexný prvok Ti môže zachrániť život !

Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky.
V tomto období sa venuje zvýšená pozornosť predovšetkým chodcom, ako najzraniteľnejším účastníkom cestnej premávky. V praxi sa stretávame s prípadmi, kedy chodci nepoznajú pravidlá cestnej premávky a nevedia správne prechádzať cez cestu.

  • Dážď, hmla a sneh znižujú viditeľnosť na prechodoch pre chodcov, na cestách, mokrá vozovka zvyšuje riziko vzniku dopravných kolízií a nehôd
  • „Vidieť a byť videný“ je dôležité pre chodcov, cyklistov a vodičov motorových vozidiel
  • Dbajte viac o svoju bezpečnosť a nezabúdajte na používanie reflexných prvkov
  • Každý z účastníkov cestnej premávky môže svojim zodpovedným prístupom predísť nešťastiu na cestách

Cieľom všetkých aktivít v tomto zimnom období je predovšetkým preventívne pôsobiť a upovedomiť chodcov a vodičov motorových vozidiel o povinnostiach, ktoré im vyplývajú zo zákona o cestnej premávke, ako účastníkom cestnej premávky.

Neoznačený chodec na ceste je za zníženej viditeľnosti veľkým rizikom.

Necelé dva roky platí zmena v cestnom zákone, ktorá rozšírila povinnosť pre chodcov. Tí musia byť označení reflexnými prvkami za zníženej viditeľnosti po novom už aj v obci.

Mnohým nehodám sa pritom dalo, príp. dá veľmi jednoducho predísť. Stačí len dodržiavať známe pravidlá cestnej premávky a to tak zo strany vodičov áut ako aj zo strany chodcov.

Nezabúdajme na to, že v cestnej premávke máme okrem svojich práv predovšetkým povinnosti!

A len ak ich budeme všetci vzájomne dodržiavať a správať sa k sebe navzájom ohľaduplne, bude náš pohyb po ceste či chodníku bezpečný.

kpt. Mgr. Marián Valkučák

Výzva
Pomáhať a chrániť. (Foto: Okresné riaditeľstvo PZ Bardejov)

ZDROJ: kpt. Mgr. Marián Valkučák

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard