Správy

ssjh Bardejov

Vzdelávacie poukazy

September

Krúžky v šk. roku 2015/2016

Použi vzdelávací poukaz na uvedené krúžky

Prijem poukazov od žiakov je do 22.9.2015.

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 7, ods. 8 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vzdelávací poukaz slúži na financovanie záujmového vzdelávania poskytovaného školami a školskými zariadeniami. Vzdelávací poukaz predstavuje ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie pre jedného žiaka školy. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy najneskôr do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a vzdelávacie poukazy prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu pre rok 2015 je 3,00 €/mesiac (30,00 €/rok).

Zoznam krúžkov

Kultúrny a spoločenský svet mladých
Redakčný (Gymoš)
Športová príprava
Elektronický
Angličtina on line
Technický
Doučovanie z MAT
Nemčina pre maturantov
Krúžok RUJ
Klub mladých
Matematický
Linux
Navrhovanie rodinných domov
Fitnes I.
Fitnes II.
Volejbal chlapci
Slovenčina na slovíčko
Volejbal dievčatá
Chemický
Hudobno-spevácky
Nemecká konverzácia
Školské rádio/tv
Biologický krúžok
Komunikačné aktivity v anglickom jazyku
Futsal
Posilňovanie I.
Florbal
Akvaristický
Informatika
Športové všeličo
Ruština pre maturantov
Krúžok anglického jazyka
--------------------------
Enviromentálny krúžok
Turisticko-poznávací
Stredoškolská odborná činnosť
Krúžok elektrotechnikov
Príprava na SOČ
Autodiagnostika
Príprava na SOČ

Vzdelávaci poukaz (Foto: aix150)

ZDROJ: ssjh

Zanechajte komentár.

Kategória správ: Škola

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard