Správy

ssjh Bardejov

MATURITA, E-MATURITA 2016

June

MATURITA, E-MATURITA 2016

Generálna skúška

Generálna skúška E-MATURITY pre certifikačné školy - organizačné pokyny a sprievodná dokumentácia.

Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

  1. slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra dňa 15. marca 2016 (utorok),
  2. anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2016 (streda),
  3. matematika dňa 17. marca 2016 (štvrtok),
  4. maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2016 (piatok).

Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM. Distribúciu zásielok s testami zabezpečí príslušný OŠ OÚ. Za organizačné zabezpečenie testovania v jednotlivých školách zodpovedá riaditeľ školy.

Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti maturitnej skúšky, okrem písomnej formy, jednotlivým stredným školám v ich územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2016 do 10. júna 2016.

Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne 12. – 15. apríla 2016. Dni konania náhradného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. apríla 2016.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2014/2015 sa uskutoční v termíne 3. – 8. septembra 2015. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 31. júla 2015.

Opravný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky pre školský rok 2015/2016 sa uskutoční v termíne 6. – 9. septembra 2016. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety stanoví NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2016.

Na vybraných stredných školách sa v období september – november 2015 a január – február 2016 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre maturitnú skúšku.

Informácie o maturitnej skúške v školskom roku 2015/2016 sú zverejnené na www.nucem.sk.

Maturita, E-maturita 2016
Maturita, E-maturita 2016

ZDROJ: https://www.minedu.sk/data/att/8352.pdf

Kategória správ: Dokumentácia

Komentovať správuSociálne siete

Flipboard