Kategória správ

Spojená škola

Škola

Aké stredné školy sú najviac žiadané?
Sú to školy, ktoré pripravujú absolventov schopných uplatniť sa v nedostatkových pozíciách...

Elektronika v zápalkovej škatuľke
Aj v našom klube – AMAVET 655 pri Strednej odbornej škole polytechnickej v Bardejove – prechádzame pri konštrukcii prístrojov a vývoji robotov od klasických súčiastok k SMD technológii.

Deň PSK
Od roku 2007 sa každoročne v Prešove organizuje Deň otvorených dverí, ktorý ponúka verejnosti bohatý program.

Pokémon GO Bardejov
July 23

Pokémon GO Bardejov
Pokémoni sa prvýkrát objavili v roku 1996 v hrách pre herné zariadenie Game Boy. Ich pomenovanie vychádza z japonského výrazu pre "vreckové monštrá" (Poketto Monsutā).

Bardejovský jarmok, august 2016
July 14

Bardejovský jarmok, august 2016
Všetky podrobné informácie o podmienkach a organizácií bardejovského jarmoku, august 2016

Maturitná skúška
July 8

Maturitná skúška
Za prípravu a metodické riadenie priebehu externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky zodpovedá NÚCEM.

Štátne sviatky
July 8

Štátne sviatky
Štátne sviatky, zoznam sviatkov na Slovensku, dni pracovného pokoja, prázdniny.

Termíny školských prázdnin 2016/2017
July 8

Termíny školských prázdnin 2016/2017
Kompletný prehľad o školských prázdninách pre šk. rok 2016/2017.

Organizácia školského roka
July 8

Organizácia školského roka
Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2016 (pondelok).

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017
July 8

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2016/2017
Cieľom POP je usmernenie organizácie školského roka a poskytnutie podstatných informácií a odporúčaní k výchovno-vzdelávaciemu procesu v školách a školských zariadeniach zaradených do

Klasifikačná porada II. polrok, 23.6.2016
June 15

Klasifikačná porada II. polrok, 23.6.2016
Klasifikačná porada o 12.00 hod. v učebni č. 55.

PANGEA 2016
April 1

PANGEA 2016
Výsledky si žiaci nájdu podľa svojich identifikačných čísiel, čím sa zabezpečí anonymita súťažiacich.

Nadstavbové maturitné štúdium
March 31

Nadstavbové maturitné štúdium
Absolventi sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl poskytujúcich úplné stredné vzdel

Deň učiteľov dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov
March 31

Deň učiteľov dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov
Predposledný marcový pondelok patril na Spojenej škole Juraja Henischa vyhodnoteniu prvého ročníka Ceny časopisu Gymoš. Súťažiace časopisy základných škôl si okrem užitočných rád z

SŤAHUJTE Google ponúka 149 dolárový softvér pre úpravu fotografií zadarmo
March 31

SŤAHUJTE Google ponúka 149 dolárový softvér pre úpravu fotografií zadarmo
Spoločnosť Google vo svojom profile vysvetľuje, že aj naďalej sústreďuje svoje investície do budovania neuveriteľných nástrojov slúžiacich pre úpravu fotografií

Deň učiteľov dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov
March 28

Deň učiteľov dáva príležitosť oceniť prácu pedagógov
Deň narodenia pedagóga, filozofa, spisovateľa a teológa Jana Amosa Komenského - 28. marec - sa stal pre vyučujúcich sviatkom.

Deň slnka 2016
March 26

Deň slnka 2016
Slovom slnko s malým s sa v niektorých prípadoch označuje aj hviezda alebo primárne hviezdne teleso, okolo ktorého obiehajú objekty.

Solárne dni 2016
March 26

Solárne dni 2016
Vítaná je spolupráca so všetkými ďalšími, ktorí chcú prispieť k zvýšeniu verejného povedomia o inteligentných energetických riešeniach a udržateľnom spôsobe života.

Deň učiteľov 28. marec
March 25

Deň učiteľov 28. marec
Spomeňte si na svojich učiteľov.

Novým ministrom školstva sa stal Peter Plavčan
March 24

Novým ministrom školstva sa stal Peter Plavčan
Prezident SR Andrej Kiska včera, 23. marca 2016, v Bratislave slávnostne vymenoval členov vlády SR.

Rodičovské_združenie_12.4.2016
March 24

Rodičovské_združenie_12.4.2016
Konzultácie triednych učiteľov, učiteľov, majstrov odborného výcviku s rodičmi - správanie, prospech, dochádzka...

Rodičovské_združenie_11.4.2016
March 24

Rodičovské_združenie_11.4.2016
Konzultácie triednych učiteľov, učiteľov, majstrov odborného výcviku s rodičmi - správanie, prospech, dochádzka...

Svetový deň kníh a autorských práv
March 24

Svetový deň kníh a autorských práv
Neexistuje žiadny koniec ku vzdelaniu. To neznamená, že budete čítať knihu, úspešne vykonáte skúšku a ukončite vzdelanie. Celý život, od chvíle, kedy ste sa narodili do okamihu, keď zo

DEŇ ZEME 22.4.2016
March 24

DEŇ ZEME 22.4.2016
Poďme urobiť naozaj veľké veci pre našu planétu Zem.

DEŇ NARCISOV 15.4.2016
March 24

DEŇ NARCISOV 15.4.2016
Pripnutím žltého kvietku v Deň narcisov vyjadrujete onkologickým pacientom, že nie sú vo svojom ochorení sami, že ich boj sa týka nás všetkých a že majú i vašu podporu.

Svetový meteorologický deň 2016
March 23

Svetový meteorologický deň 2016
WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION 2016, https://www.wmo.int/worldmetday/.

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
March 15

KRITÉRIÁ NA PRIJÍMANIE ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA
Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove určuje tieto kritériá prijímacieho konania do 1. ročníka.

Pozvánka na vyhodnotenie časopisov
March 14

Pozvánka na vyhodnotenie časopisov
Na vyhodnotenie pozývame aj zástupcov škôl, ktoré v súčasnosti časopis nevydávajú, ale v budúcnosti by o to mali záujem.

HENISCHIÁDA - školské kolo
March 9

HENISCHIÁDA - školské kolo
Spojená škola Juraja Henischa organizuje súťaž v matematike.

Exkurzia Kia Motors Žilina, Mondi SCP Ružomberok
March 9

Exkurzia Kia Motors Žilina, Mondi SCP Ružomberok
Cesta do Žiliny ubehla rýchlo a predpoludním sme mohli absolvovať prehliadku vo výrobnom závode Kia Motors.

Praktická časť odbornej zložky (PČOZ)
Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky prebieha pred ústnymi skúškami. Obsah praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky je zameraný na riešenie určitej úlohy

Rozhodnutie možno na celý život
Aby mali žiaci 9. ročníkov základných škôl dostatok informácií pre správnu voľbu ďalšieho štúdia, organizovala Spojená škola Juraja Henischa v Bardejove dve akcie a to...

Celoslovenská súťaž zručnosti ZENIT 2016
Igor Demjanič 1. miesto Zenit v Strojárstve 2016, celoštátne kolo, kategória B1.

Úspešná školská športová reprezentácia, hokej na sánkach
Naúspešnejší športovec v Prešovskom kraji Martin Joppa

Dátum a čas, internetový čas, nastavenie
Internetový čas, nastavenie, synchonizovať s internetovým časovým serverom.

Zmena rozvrhu hodín 2. polrok
January 30

Zmena rozvrhu hodín 2. polrok
V druhom polroku šk. roka 2015/2016 sa dochádza k zmene rozvrhu hodín.

Roboti a 3D tlačiarne vo vzdelávaní Spojenej školy Juraja Henischa
January 27

Roboti a 3D tlačiarne vo vzdelávaní Spojenej školy Juraja Henischa
Robot KUKA, dar Technickej univerzity Katedry robotiky, ktorý skvalitní vzdelávanie študentov štvorročných odborov mechanik nastavovač, mechanik elektrotechnik a mechanik počítačových s

20.01.2016 Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky sa stretol s osobnosťami Prešovského kraja
January 23

20.01.2016 Andrej Kiska prezident Slovenskej republiky sa stretol s osobnosťami Prešovského kraja
Riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa sa stretol s prezidentom SR.

Výberové konanie: učiteľ TSV, práca
January 13

Výberové konanie: učiteľ TSV, práca
Žiadosti do 19. januára posielajte alebo osobne doručte na adresu: Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

Školské vyučovanie po vianočných prázdninách 11.1.2016
January 10

Školské vyučovanie po vianočných prázdninách 11.1.2016
Ktorým týždňom začína školské vyučovanie 11. januára 2016? Párny alebo neprárny? Ách, ktorý vlastne?

OpenSCAD
Jednoducho nakresliť 3D objekt (naprogramovať objekt), súbor exportovať do STL a potom ho vytlačiť.

Vianoce
Vianoce sú čas zastavenia, ticha a lásky. Čas, keď sa hluk, ruch nepokoj a nervozita menia na príjemné ticho.

HENISCHIÁDA súťaž
Veríme, že sa zapojíte do našej súťaže a pri riešení úloh budete úspešní. Držíme Vám palce a tešíme sa na spoluprácu.

Prvý ročník súťaže časopisov základných škôl
Víťazný časopis získa diplom, vecné ceny od Spojenej školy Juraja Henischa, reportáž o redakčnom krúžku v Bardejovskej televízii, článok o redakčnom krúžku v Prešovských novinách.

2016, Shiahni si na remeslo
Počas akcie „Siahni si na remeslo“budú každý deň v týždni takto prebiehať ďalšie sprievodné akcie k jednotlivým odborom.

Pravidlá súťaže AJC2016
AUTOOPRAVÁR JUNIOR CASTROL 2016. Účastníkom súťaže sa môže stať každý žiak 3.ročníka študujúci odbor Autoopravár.

Robotika pre učiteľov stredných odborných škôl
Hlavným cieľom je vytvorenie študijných materiálov pre učiteľov technických predmetov na stredných školách

Testovanie
Testovanie maturantov z predmetov ANJ, NEJ a MAT.

Rodičovské združenie
Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov org. zložka SOŠ polytechnická

Rodičovské združenie
Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov org. zložka Gymnázium

Riaditeľské voľno 8.1.2016
Vyučovanie sa začne po vianočných prázdninách 11. januára 2016.

Siahni si na remeslo 2016
Remeslo má zlaté ... . Navštívite dielne praktického vyučovania individuálne alebo kolektívne v januári 2016.

Výzva
Zima je špecifickým obdobím pre účastníkov cestnej premávky. Neoznačený chodec na ceste je za zníženej viditeľnosti veľkým rizikom.

DOD2015
Deň otvorených dverí na Spojenej škole Juraja Henischa. Video BTV.

Školá má nové fitness
October 25

Školá má nové fitness
Spojená škola Juraja Henischa má nový priestor - fitness, ktorý slúži pre žiakov Gymnázia a SOŠ.

Skončil letný čas
October 25

Skončil letný čas
Prestaviť hodinky o jednu hodinu dozadu. Letný čas sa skončil.

Exkurzia v ČOV
October 15

Exkurzia v ČOV
Exkurzia v Čističke odpadových vôd VVS a.s. Bardejov v Bardejovskej Novej Vsi

Zdokonaľujúci plavecký výcvik
October 14

Zdokonaľujúci plavecký výcvik
Projekt ZDRAVÁ ŠKOLA, podporovať a pozitívne rozvíjať športovú činnosť na našej škole.

Deň otvorených dverí 2015
October 28

Deň otvorených dverí 2015
Kultúrny program, prezentácia školy, informácie o učebných a študijných odboroch a mimoškolskej činnosti.

21. ročník cestný beh Radničným námestím 2015
October 21

21. ročník cestný beh Radničným námestím 2015
Behu sa môžu zúčastniť žiaci 8. a 9. ročníkov základných škôl 21. októbra 2015 so štartom o 14.15 hod.

Triedny učiteľ šk. rok 2015/2016
Triedni učitelia v školskom roku 2015/2016, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov.

Školský poriadok a drogy
V areáli školy i na školských podujatiach organizovaných mimo priestorov školy (exkurzie, výlety, súťaže, večierky, kurzy a pod.) je prísne zakázané:

Školský poriadok platný od 1. septembra 2015
V školskom poriadku boli vykonané zmeny. Prečítaj si nový školský poriadok.

Vzdelávacie poukazy
Vyber si krúžok a vzdelávací poukaz odovzdaj. Hore napíš názov krúžku.

Označovanie vedných, študijných, učebných odborov
Medzinárodná klasifikácia stupeň vzdelania podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie vzdelávania ISCED 2011.

SOŠ polytechnická - rodičovské združenie
Vážení rodičia, pozývame vás na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 29. septembra.

Gymnázium - rodičovské združenie
Vážení rodičia, pozývame vás na prvé rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 28. septembra.

Od pondelka sa mení rozvrh hodín
Od 21.9.2015 (pondelok, nepárny týždeň) sa mení rozvrh hodín.

Video záznam z otvorenia školského roka 2015/2016
V športovej hale Mier dňa 2. septembra bol slávnostne otvorený nový školský rok.

V pondelok 14.9.2015 zmena rozvrhu hodín
Organizácia vyučovania, pondelok 14.9.2015, zmena rozvrhu hodín

Učiteľom dovolenky skončili
August 23

Učiteľom dovolenky skončili
V pondelok začínajú prípravy na nový školský rok.

Príloha č. 3, POP
August 24

Príloha č. 3, POP
Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie

NOVÉ zákony, vyhlášky, smernice
August 24

NOVÉ zákony, vyhlášky, smernice
Nové všeobecne záväzné právne predpisy, Nové rezortné predpisy, Platné koncepcie a stratégie

Organizácia slávnostného otvorenia školského roku 2015/16
V športovej hale 2.9.2015 (streda). Prvé ročníky zraz v škole, ostatné ročníky pri Športovej hale Mier.

Organizácia školského roka 2015/2016
V školskom roku 2015/2016 bude v období školského vyučovania spolu 191 vyučovacích dní, 43 sobôt a nedieľ, 24 dní prázdnin (z ktorých 6 dní pripadne na sviatky) a ďalšie 3 voľné dni.

Odovzdávanie vysvedčení, triednícke hodiny
June 30

Odovzdávanie vysvedčení, triednícke hodiny
30. augusta 2015 končí školský rok, žiaci odchádzajú na prázdniny.

Písomná časť záverečnej skúšky
June 15

Písomná časť záverečnej skúšky
Začali sa záverečné skúšky. Trojročné učebné odbory ukončia štúdium ústnou skúškou 18. júna vo štvrtok.

Top 50: Najúspešnejšie stredné školy počas maturít
June 12

Top 50: Najúspešnejšie stredné školy počas maturít
Odborníci však jedným dychom dodávajú, že výsledok v testoch nie je jediný ukazovateľ kvality školy.

Fontana FEST Bardejov
June 12

Fontana FEST Bardejov
Video upútavka, dokrútka Fontana Fest Bardejov

Harmonogram odovzdávania učebníc
June 25

Harmonogram odovzdávania učebníc
Pri odovzdávaní učebníc budú vydávané učebnice na šk. rok 2015/2016.

Harmonogram odovzdávania učebníc
June 24

Harmonogram odovzdávania učebníc
Pri odovzdávaní učebníc budú vydávané učebnice na šk. rok 2015/2016.

Harmonogram odovzdávania učebníc
June 23

Harmonogram odovzdávania učebníc
Pri odovzdávaní učebníc budú vydávané učebnice na šk. rok 2015/2016.

Harmonogram odovzdávania učebníc
June 12

Harmonogram odovzdávania učebníc
Odovzdávanie učebníc

Výberové konanie - učiteľ anglického jazyka
June 8

Výberové konanie - učiteľ anglického jazyka
Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „Výberové konanie ANJ-NEOTVÁRAŤ“ posielajte alebo osobne doručte na adresu školy v termíne do 17. júna 2015.

Recovery packard bell pav80
June 6

Recovery packard bell pav80
Model no. PAV80 Packard BELL nenaštartuje. PAV80 D2D RECOVERY.

Zber vrchnákov
June 7

Zber vrchnákov
S používaním plastových obalov sa stretávame doslova na každom kroku. Skoro každý výrobok obsahuje buď úplne, alebo čiastočne plastový obal, ktorý sa stáva odpadom.

Klasifikačná porada
June 8

Klasifikačná porada
Klasifikačná porada pre triedy III.C a III.D, ktoré majú záverečné skúšky.

Nikola Tesla
July 13

Nikola Tesla
Tesla objavil striedavý prúd (ten, ktorý dnes používame) krátko potom, čo Edison jednosmerný prúd.

Medzinárodný deň Rómov
April 2

Medzinárodný deň Rómov
Rómovia sú neoddeliteľnou súčasťou európskych krajín už po stáročia.

Nové štúdium
Nové študijné odbory, po prvý krát od šk. roka 2013/14.

Príbehy Grimmovcov
Boli sme v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

5 GB zadarmo
October 24

5 GB zadarmo
A všetky súbory sú k dispozícii, môžete ich otvoriť.

Meteorologická stanica
October 12

Meteorologická stanica
V átriu školy je plachetnica, ktorá merá teplotu.

EXIT Tour
V Bardejove odštartoval turné EXIT Tour v našej škole.

Návšteva Veľvyslanectva SRN v Bratislave
Cieľom tohto projektu bolo vzdelávať a pripraviť študentov na prechod zo školského života do sveta európskeho pracovného trhu.

Dejepis inak
Vtiahnutie študentov do deja tri prúty kráľa Svätopluka.

Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov
Na hlavnom schodisku pribudol výťah pre vozíčkarov, k vchodu do budovy vedie nová rampa.

Uchaľák 2012
! Čo ich ešte na tejto škole čaká a neminie? Odpoveď dá až budúcnosť.

Film The Turning Away
Pozývame vás na premiéru študentského filmu The Turning Away, ktorý natočili žiaci Spojenej školy Juraja Henischa v Bardejove.

Projekt Comenius 2010-2012
Cieľom tohto projektu bolo vzdelávať a pripraviť študentov na prechod zo školského života do sveta európskeho pracovného trhu.

Rodičovské združenia
0

Rodičovské združenia
25.9.2012 a 26.9.2012

Opäť v škole
0

Opäť v škole
Príhovor riaditeľa školy Ing. Petra Dulenčina, PhD.

Triedny učiteľ 2012/13
0

Triedny učiteľ 2012/13
Triednictvo SOŠ polytechnická, Gymnázium, zmeny v legislatíve, označovanie odborov

Zvonček na vyučovacie hodiny
0

Zvonček na vyučovacie hodiny
Chystáte sa na návštevu našej školy? Prestávky a vyučovacie hodiny

Školské rádio
0

Školské rádio
Rádio aktuality vždy v stredu a v piatok. Vaše GymOŠ rádio Bardejov.

Viedeň - Bratislava
0

Viedeň - Bratislava
Neváhajte a využite túto skvelú ponuku!!! Začnite štúdium výletom.

Otvorenie šk. roku 2012/13
0

Otvorenie šk. roku 2012/13
Späť do školy 3. septembra 2012, Bardejov. Prajeme vám veľa chuti, múdrosti a energie do vášho štúdia.

Signál z Afriky
August 22

Signál z Afriky
Bývalý minister federálnej vlády v Nigérii navštívil Spojenú školu Juraja Henischa.

Späť do školy
0

Späť do školy
Školákom začínajú povinnosti 3. septembra v pondelok.

Veľvyslanec SRN
0

Veľvyslanec SRN
na návšteve Spojenej školy Juraja Henischa. Ich weiβ nicht, was soll es bedeuten.

TCK-18.máj
0

TCK-18.máj
na hodine technického kreslenia, I.A

Dr. Axel Hartmann
0

Dr. Axel Hartmann
Bardejov, Spojená škola Juraja Henischa

Aké sú druhy slnečného žiarenia?
Priame, difúzne, odrazové, globálne žiarenie

Slnko - najväčší zdroj energie
Zdroj energie pre našu planétu

Stirlingov motor
Je ho možné nazvať ekologickým motorom 21. storočia

Využitie slnečnej energie
March 24

Využitie slnečnej energie
Ako využiť Slnko?

Výsledky Autoopravár Junior 2012 

Castrol
0

Výsledky Autoopravár Junior 2012 Castrol
Výsledky súťaže - oblastné kolo Prešov

Alexandre Edmond Becquerel
March 19

Alexandre Edmond Becquerel
Fotovoltaika bola objavená už v r. 1839

Kto vysvetlil princíp fotoelektrického javu?
0

Kto vysvetlil princíp fotoelektrického javu?
Čo je to fotoelektrický jav?

Svetlo na elektrickú energiu
0

Svetlo na elektrickú energiu
Čo je fotovoltaický článok

OZ maturitných skúšok 2011/2012
0

OZ maturitných skúšok 2011/2012
SOŠ polytechnická - organizačné zabezpečenie

12. ročník PG a digitálnej fotografii
0

12. ročník PG a digitálnej fotografii
Práce budú vystavené v Bardejove a Gorliciach

Termíny prázdnin
0

Termíny prázdnin
Termíny prázdnin

Mikulášsky Crazy day
0

Mikulášsky Crazy day
Mikulášsky Crazy day

Vianočné prázdniny
0

Vianočné prázdniny
Terminy prazdnin

Crazy Day - Narodeniny Piťa Gymoša
0

Crazy Day - Narodeniny Piťa Gymoša
Crazy Day - Narodeniny Piťa Gymoša

Nový cestný zákon
0

Nový cestný zákon
Nový cestný zákon

Impedancia
0

Impedancia
Impedancia

Bimetál
January 20

Bimetál
V elektrickom vodiči, prechodom elektrického prúdu vzniká Joulovo teplo.

Šikanovanie
0

Šikanovanie
šikanovanie, šikanovanie

Zoznámte sa
0

Zoznámte sa
Pozdrav, Pozdrav

Rádio Gymoš
0

Rádio Gymoš
Rádio Gymoš, radio Gymos

Deň otvorených dverí 27.10.2011
0

Deň otvorených dverí 27.10.2011
Den otvorených dverí 27.10.2011, Den otvorených dver

Panorama 2
0

Panorama 2
panomio

FIX It !
0

FIX It !
problem, problems, problemove ucenie, Fix IT

Základná škola Bartolomeja Krpelca Bardejov
0
Čo je Twitter?
0

Čo je Twitter?
BARDEJOV-tweets, social network.

Panorama
0

Panorama
panoraams, devalVR, panoráma


Vytvorené v ssjh