Kategória správ

Spojená škola

OpenSCAD

OpenSCAD držiak kamery
January 23

OpenSCAD držiak kamery
Držiak Pikamery, raspberry pi, 2x servo,...3D Printer

Windows Paint (Skicár) vs OpenSCAD
Windows Paint (Skicár) vs OpenSCAD, 2D grafika PNG

Slučka FOR v OpenSCAD
Vymedzovací stĺpik - slučka FOR. for(i = [..,..,..,..])

Modul s parametrom v OpenSCAD
Ako použiť modul s parametrom v programe OpenSCAD? Kocka(farba,a,x,y,z,uhol), gulicka(farba,r,x,y,z).

Priehľadnosť v OpenSCAD
Ako použiť priehľadnosť v programe OpenSCAD?. Čo sa skrýva vo vnútri?

Include v OpenSCAD
Ako použiť include v programe OpenSCAD? Knižnica MCAD, prevodovka.

Moduly v OpenSCAD
Ako naprogramovať moduly v programe OpenSCAD?

Text v OpenSCAD
Ako naprogramovať text v programe OpenSCAD?

Guľa v OpenSCAD
Ako naprogramovať guľu v programe OpenSCAD?

Válec a kužeľ v OpenSCAD
Ako naprogramovať válec a kužeľ v programe OpenSCAD?

Kocka a kváder v OpenSCAD
Ako naprogramovať kocku a kváder v programe OpenSCAD?


Vytvorené v ssjh