TUULy Bardejov

Videa (vTUUly) vytvorili žiaci Spojenej školy J. Henischa v rámci projektu DIGIŠKOLA. 1

  1. Poznámka 1: Cieľom projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. DIGIŠKOLA