Organizácia záverečnej skúšky 2015

15. jún, 16. jún, 18. jún

Trh práce, prebytok a nedostatok študijných odborov a učebných odborov Trieda III.C,
Trieda III.D.

montér suchých stavieb
inštalatér, autoopravár mechanik, autoopravár elektrikár

Záverečná skúška, jún 2015

Cieľom záverečnej skúšky je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími štandardmi štátneho vzdelávacieho programu a overenie, ako sú žiaci pripravení používať nadobudnuté kompetencie pri výkone povolaní a odborných činností, na ktoré sa pripravujú.

Žiak môže konať záverečnú skúšku, ak úspešne ukončil posledný ročník vzdelávacieho programu príslušného učebného odboru.

Záverečná skúška sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť. Praktická časť záverečnej skúšky sa vykoná po písomnej časti skúšky a pred ústnou časťou skúšky.

Termíny záverečných skúšok

Trieda Termín písomnej časti Termín praktickej časti Termín ústnej časti
III.C
15. júna 2015
15.,16. júna 2015 18. júna 2015
III.D
15. júna 2015
15.,16. júna 2015 18. júna 2015

Písomná časť trvá od 8,00 h do 10,00 h, po skončení písomnej časti záverečnej skúšky hneď začína praktická časť záverečnej skúšky.

Študijné voľno

Podľa § 15 od. 10 Vyhlášky 510, žiaci čerpajú študijné voľno
v dňoch 10.,11.,12. júna 2015, t.j. 3 vyučovacie dni, ktoré majú na prípravu.

Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

8. júna 2015 - klasifikačná porada.
10. júna 2015 - študijné voľno
11. júna 2015 - študijné voľno
12. júna 2015 - študijné voľno
15. a 16. júna 2015 - písomná a praktická skúška
18. júna 2015 - ústna skúška
--------------------------------------------------------------
18. júna 2015, som absolvent školy, čo ďalej?

Komisie

Komisia č.1
III.C - trieda

Predseda:Ing. Hovancová Alžbeta, SPŠ Bardejov
Podpredseda:Ing.Petrus Jozef
Triedny učiteľ:Mgr. Blažejčík
montér suchých stavieb
Skúšajúci:Ing. František Kostár – učiteľ OP
Mgr. Dziak Pavol
inštalatér
Skúšajúci:Ing. Bialobok - učiteľ OP
Bc.Pavol Šinaľ - MOV

Komisia č.2 III.D - trieda
Predseda:Ing. Peter Simko, SPŠ Bardejov
Podpredseda:Mgr. Kmec Ján
Triedny učiteľ:Mgr. Boruv Stanislav
autoopravár mechanik
Skúšajúci:Ing. Bialobok – učiteľ OP
Bc. Adamišin Jozef – MOV
autoopravár elektrikár
Skúšajúci:Ing. Haluška František – učiteľ 0P
Bc. Glitta Jaroslav - MOV

Zoznam žiakov

Zoznam žiakov, ktorí sa zúčastnia záverečných skúšok

III.C trieda - 3668 2 - montér suchých stavieb

1.	Jozef Bilý
2.	Miroslav Čech
3.	Patrik Čech
4.	Rastislav Ištoňa
5.	Marek Kováč
6.	Ján Maťaš
7.	Rastislav Sivák

III.C trieda - 3678 2 - inštalatér

1.	Martin Bilský
2.	Marek Buchala
3.	Lukáš Chudík
4.	Dávid Kašperán
5.	Kristián Knap
6.	Ľubomír Pristáš
7.	Dalibor Sabolčík
8.	Maroš Varchol
9.	Miloš Čech
10.	Kamil Knedlik
11.	Tobiáš Marinko
12.	Miloš Pangrác
13.	Maroš Sobek
14.	Stanislav Šoltýs
15.	Tadeáš Šoltýs
16.	Daniel Voľanský

III.D trieda -24872 01 - autoopravár mechanik

1.	Dominik Baran
2.	Viktor Bocko
3.	Jakub Čisarik
4.	Ján Daňko
5.	Róbert Grohoľ
6.	Jozef Hric, súťaž Autoopravár Junior Castrol 2015 Ďakujeme za reprezentáciu školy
7.	Filip Juda
8.	Jakub Kendra
9.	Lukáš Kravčík
10.	Dávid Kuba
11.	Michal Kvočka
12.	Dávid Majerník
13.	Šimon Marinko
14.	Marek Michlik
15.	Ján Nimas
16.	Marek Roman
17.	Samuel Rybovič
18.	Vladimír Schader
19.	Jakub Sirota
20.	Dávid Šarocký

III.D trieda - 24872 02 -autoopravár elektrikár

1.	Maroš Belejčák
2.	Mário Calek
3.	Erik Iľko
4.	Matej Korpoň
5.	Jaroslav Plec
6.	Rastislav Pdubinský
7.	Lukáš Špirka
8.	Róbert Sterančák

Komentovať príspevokZdielať článok na Facebooku

Bardejov, 14. apríla 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu 873

Súvisiace témy

QR Kód

  • Čítané 3147 x