Zoznam predmetov a krúžkov

Skratky predmetov

Na vyhľadávanie použite klávesovú skratku CTRL+F a napíšte hľadaný výraz.
Kódy vyučovacích predmetov v ZŠ a SŠ
Trojmiestne kódovanie predmetov slúži primárne pre štatistické potreby ÚIPŠ. Školy si preto môžu vytvárať vlastný zoznam skratiek predmetov. Žiadna legislatíva nevyžaduje jeho používanie v pedagogickej dokumentácii ale hlavne v záujme jednotnosti sa odporúča, aby školy používali rovnaké kódy predmetov a krúžkov.
Kód predmetu	Názov predmetu

VP1 1. Voliteľný predmet PXX 10-dňová súvislá prax VP2 2. Voliteľný predmet VP3 3. Voliteľný predmet VP4 4. Voliteľný predmet ABS Abeceda slušného správania AZK Abiotické zložky krajiny ADS Adaptácia stavieb ADR Adaptácie a rekonštrukcie stavieb ADB Adaptácie stavieb APY Administrácia počítačových systémov AWS Administration workshop ADM Administratíva AKC Administratíva a hospodárska korešpondencia ADK Administratíva a korešpondencia AZD Administratíva a zdravotnícka dokumentácia ACK Administratíva cestovnej kancelárie AAO Administratíva podnikateľa ADA Administratíva predaja ADP Administratíva predajne AZS Administratíva prevádzky služieb ADT Administratíva skladovania ADZ Administratíva služieb ADD Administratíva v doprave ADV Administratíva v službách AHK Administratívna a hospodárska korešpondencia AMI Administratívna technika AKV Administratívne a korešpondenčné cvičenia ADC Administratívne cvičenia ACE Administratívne práce v podniku cestovného ruchu ADX Administratívne práce v praxi AMP Administratívne praktikum AER Aerobik ASP Agenda súkromného podnikateľa ACC Agrochemická kontrola AGC Agropodnikateľské činnosti AGT Agroturistika AKD Akademická debata APU Akcie a projekty viazané na plochu APR Akcie performancie a projekty viazané na priestor ATB Akčná a performančná tvorba ATF Ako to funguje? AAS Akosť a skúšanie ASD Aktuality spoločenského diania AGI Aktualizácia geodetických informácií AKU Akustika ALG Algoritmy ALE Algoritmy a programovanie APO Alternatívne pestovanie rastlín AAV Alternatívne pohony automobilov ALP Alternatívne poľnohospodárstvo ALT Alternatívne záhradníctvo ALZ Alternatívne zdroje energie ACD Alternatívny chov dobytka ACZ Alternatívny chov zvierat AND Analógová a digitálna technika AIT Analógová a digitálna technológia ACH Analytická chémia ANA Analytická chémia pre mliekárenskú výrobu ALC Analytická chémia pre spracovanie múky AAL Analytická chémia pre výrobu piva a sladu ANP Analýza potravín ANT Anatómia ANF Anatómia a fyziológia AFH Anatómia a fyziológia hlavy AFZ Anatómia a fyziológia hospodárskych zvierat AFP Anatómia a fyziológia psov AFD Anatómia a fyziológia v drobnochove AYZ Anatómia a fyziológia zvierat AFN Anatómia, fyziológia a náuka o pohybe ANE Anestéziológia AAA Anglická a americká literatúra AJG Anglická gramatika CAG Anglická gramatika - cvičenie AKO Anglická konverzácia AJC Anglická korešpondencia AOK Anglická obchodná komunikácia ACI Anglické čítanie ARL Anglické reálie AGJ Anglický a nemecký jazyk ANJ Anglický jazyk AJO Anglický jazyk - odborná časť AJL Anglický jazyk – prekladateľský seminár AJA Anglický jazyk – reálie a história anglicky hovoriacich krajín AJS Anglický jazyk – spoločensko-vedný seminár AJT Anglický jazyk – základy ekonomickej terminológie AJ1 Anglický jazyk 1 AN2 Anglický jazyk 2 AJ5 Anglický jazyk 5.-6.roč. AJH Anglický jazyk a hospodárska korešpondencia AGK Anglický jazyk a konverzácia ANL Anglický jazyk a literatúra AJD Anglický jazyk ako 2. cudzí jazyk v 7. - 9. ročníku 2AJ Anglický jazyk ako druhý cudzí jazyk 1AJ Anglický jazyk ako prvý cudzí jazyk AJR Anglický jazyk pre 3.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov ANR Anglický jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov AJQ Anglický jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ s rozšír. vyučovaním cudzích jazykov AJK Anglický jazyk pre pokročilých AJZ Anglický jazyk pre začiatočníkov ACU Anglický jazyk v cestovnom ruchu AJE Anglický jazyk v ekonomickej praxi AEE Anglický jazyk v ekonomike AXP Anglický jazyk v hospodárskej praxi AHG Anglický jazyk v hotelierstve a gastronómii AGO Anglický jazyk v odbore APX Anglický jazyk v podnikateľskej praxi AJP Anglický jazyk v praxi AJV Anglický jazyk v prírodných vedách ANZ Anglický jazyk, pre 5.-9. ročník ZŠ ANG Angličtina AHR Angličtina hrou ATH Angličtina tvorivo a hravo AVE Angličtina v ekonomickej praxi AGA Angličtina v gastronómii AHO Angličtina v hotelierstve ANQ Angličtina v kocke AKH Angličtina v kozmetických službách AMU Angličtina v marketingu AJX Angličtina v praxi ANM Animácia ACR Animácia v cestovnom ruchu ACG Animácia v cestovnom ruchu a kongresový cestovný ruch ANH Animácia v hoteli ANC Animačná činnosť AKY Animačné a kongresové služby ASL Animačné služby ANI Animoterapia ATA Animovaná tvorba ANO Anorganická chémia ANS Ansáblový spev AEP Aplikácia ekologických princípov AFI Aplikácia fyziky AKL Aplikácia krycích lakov AMT Aplikácia matematiky APN Aplikácia podvojného účtovníctva APK Aplikácie počítačových sietí ABA Aplikačná tvorba ASU Aplikačné softvérové produkty ASW Aplikačný software ABO Aplikovaná biochémia APB Aplikovaná biológia ABE Aplikovaná biológia a ekológia ADG Aplikovaná deskriptívna geometria AEC Aplikovaná ekológia APE Aplikovaná ekonómia AEK Aplikovaná ekonomika AEN Aplikovaná elektronika AET Aplikovaná elektrotechnika AFY Aplikovaná fyzika AGE Aplikovaná geografia APG Aplikovaná geológia APC Aplikovaná chémia API Aplikovaná informatika APQ Aplikovaná informatika - praktikum SAI Aplikovaná informatika - seminár AIO Aplikovaná informatika a projektovanie AKE Aplikovaná krajinná ekológia APM Aplikovaná matematika AMS Aplikovaná matematika a štatistika AME Aplikovaná mechanika XAP Aplikovaná prax APS Aplikovaná psychológia APD Aplikovaná psychológia a diplomatický protokol APA Aplikovaná psychológia a pedagogika APT Aplikovaná výpočtová technika ACB Aplikované cvičenia z biológie AEV Aplikované ekologické princípy AFS Aplikované informačné systémy APH Aplikované pôdohospodárstvo ATZ Aplikované tovaroznalectvo ALU Aplikované účtovníctvo APV Aplikované výtvarné techniky APJ Aplikovaný dizajn ASE Aplikovaný seminá z anglického jazyka NSE Aplikovaný seminár z nemeckého jazyka ASF Aplikovaný softvér AYD Aplikovaný softvér v doprave ARV Aranžérska a viazačská tvorba ARM Aranžérsky materiál ARN Aranžovanie ARP Aranžovanie a propagácia ARS Aranžovanie a skladba AUA Architektonická a urbanistická kompozícia ART Architektonická tvorba ACV Architektonické cvičenia ACW Architektonické cvičenie ARD Architektonický dizajn ARC Architektúra AID Architektúra a interiérový dizajn AIE Architektúra interiérov a exteriérov ATT Arteterapia ASA Asanácia XAS Asistencia v stomatológii - praktické cvičenia AZB Asistencia v zubnej ambulancii ASS Assembly ASY Astrofyzika AST Astronómia APP Astronomické prístroje a pozorovacie prístroje ATS Ateistická výchova ATR Ateliér audiovizuálnej tvorby AUI Ateliér umeleckej produkcie AVG Ateliér virtuálnej grafiky ATY Ateliéry ATL Atletika AVO Audio a video dokumenty AVT Audio a videotechnika AMK Audiovízia a mediálna komunikácia AVN Audiovizuálna technika ATD Audiovizuálna technika a dokumenty ATV Audiovizuálna tvorba ADI Audit AUD Auditorské spoločnosti AUK Augumentatívna komunikácia AUE Autoelektronika AEL Autoelektrotechnika ARE Automatická regulácia AUR Automatické riadenie AUS Automatické riadiace systémy AUT Automatizácia AUC Automatizácia - cvičenia AOM Automatizácia a elektronizácia AAT Automatizácia a meranie AAR Automatizácia a regulácia ARA Automatizácia a riadenie AAP Automatizácia administratívnych prác AIS Automatizácia informačných systémov AIP Automatizácia inžinierskych prác AKA Automatizácia kancelárie ALD Automatizácia lodných zariadení AZA Automatizácia obrábacích strojov APL Automatizácia plynárenskej výroby APW Automatizácia prípravy výroby AMR Automatizácia riadenia ARW Automatizácia riadenia výroby ASV Automatizácia strojárskej výroby ASZ Automatizácia strojov a zariadení ARI Automatizácia systémov riadenia AMA Automatizácia textilného priemyslu AVC Automatizácia v cestnej doprave AVD Automatizácia v doprave ADE Automatizácia v drevárskom priemysle AEH Automatizácia v ekonomickom riadení hút ARH Automatizácia v ekonomike riadenia hutí - vybrané odborné state ATI Automatizácia v energetike ATO Automatizácia v hutníctve AIZ Automatizácia v úpravovniach AZP Automatizácia zobrazovacích prác ATC Automatizačná a riadiaca technika ATE Automatizačná technika ll Automatizačné cvičenia ALV Automatizačné laboratórne cvičenia AKS Automatizované knižničné systémy ASM Automatizované knižnično-informačné systémy AUM Automatizované merania AUZ Automatizované riadenie ASK Automatizované služby školskej knižnice ASO Automatizované spracovanie dokumentov ASI Automatizované spracovanie informácií ASX Automatizované spracovanie textov AUY Automatizované systémy AEM Automatizované systémy merania ASR Automatizované systémy riadenia AKP Automatizované systémy riadenia keramického priemyslu ABT Automobilová technika AOO Automobilová technika a opravárenstvo ATN Automobilová technika a technológia ADO Automobilové diely a príslušenstvo AUO Automobily AUP Automobily a príslušenstvo AMO Automodelárstvo BBT Bábkarská technológia BKT Balneo-, klimato-, hydro- a termoterapia BDM Bandážnické materiály BAN Baníctvo BBP Baníctvo a bezpečnostné práce BIC Baníctvo a bezpečnostné predpisy BNI Baníctvo a geológia BAC Bankové činnosti BAK Bankovníctvo BNP Bankovníctvo pre podnikateľov BNK Banky BVA Banky v akcii BNM Banská mechanizácia BEZ Banské elektrické zariadenia BME Banské meračstvo BMG Banské meračstvo a geodézia BMR Banské meranie BSK Banské stroje a zariadenia BSB Basketbal BAP Basketbal prípravka BDT Bázy dát BDN Bedminton BET Betón BDO Betónové a drevené konštrukcie BEK Betónové konštrukcie BNC Bezpečne na ceste BHP Bezpečnosť a hygiena práce BOP Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci BOZ Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v poľnohospodárskej výrobe BZE Bezpečnosť a zdravie BML Bezpečnosťť motorových vozidiel BEP Bezpečnosť práce BPN Bezpečnosť práce a právne normy BPO Bezpečnosť práce v organizáciách BTS Bezpečnosť technických systémov BFS Bezpečnostné a informačné systémy BSP Bezpečnostné systémy v priemysle a doprave BZM Bezpečnostný manažment BZZ Bezpečný život BOY Bežné opravy BOE Bežné opravy v prevádzke BTL Biatlon BIB Bibliografia BDK Bibliografia a dokumentácia BAI Bibliografia a informácie BKV Bibliografia v kníhkupectve a výroba kníh BLT Biblioterapia BBL Biobádateľ BEO Bio-enviro BEI Bioetika BOC Biochémia BPC Biochémia a potravinárska chémia BIO Biológia BIN Biológia a anatómia BIE Biológia a ekológia BGG Biológia a geológia BIH Biológia a hygiena BAM Biológia a mikrobiológia BPD Biológia a psychológia dieťaťa BSD Biológia a starostlivosť o postihnuté dieťa BSZ Biológia a starostlivosť o zdravie BCL Biológia človeka BDH Biológia dieťaťa a hygiena BMV Biológia pre maturantov BIQ Biológia v kocke BIG Biológia v projektoch BVM Biológia včely medonosnej BLO Biologická ochrana rastlín BKM Biologické kontrolné metódy BIM Biologické metódy BPR Biologické praktiká BIS Biologický seminár BIL Biology BIT Biotechnológia BTR Biotechnológia ropy BIP Biotechnologické procesy BOD Biotechnológie odpadov BEN Biotechnológie v energetike BZK Biotické zložky krajiny BIA Biznis ateliér BZV Bižutériová výroba BLV Bloková výučba BNS Bloky nepovinnej špecializácie BOA Bocca BPE Boj proti obezite BOT Botanika BNT Braillova notácia BRV Branná výchova BVT Branná výchova s metodikou BTG Brašnárska a sedlárska technológia BSS Brašnárska a sedlárske stroje a zariadenia BSM Brašnárske a sedlárske materiály BAL Britská a americká literatúra BAS Britské a americké štúdie BRU Brúsenie a rytie zlata a drahých kameňov BAT Brúsenie a tmelenie BUK Brúsenie kameňa BKR Brúsenie kremeňa BRP Brúsiace prostriedky BLK Bulharská konverzácia BUL Bulharský jazyk BJL Bulharský jazyk a literatúra BFT Burzy a finančné trhy BUE Business Economy BSE Bussines English CDS CAD systémy C2D CAD systémy v elektrotechnike /Computer Aided Desing - progr.syst.návr./ CCS CAD/CAM systémy CAN Canisterapia CDY Cesta do rozpravky CES Cestná a mestská doprava CDO Cestná doprava CDP Cestná doprava a preprava CKL Cestné a koľajové vozidlá CEK Cestné komunikácie CSI Cestné staviteľstvo CEV Cestné vozidlá CET Cestopis CKH Cestovanie s knihou CTR Cestovatelia regiónmi CEA Cestovateľský ateliér CKI Cestovná kancelária CTO Cestovný ruch CRD Cestovný ruch a doprava CPS Cestujeme po svete CJR Cestujeme storočiami CIM CIM systémy CID Cirkevné dejiny CIO Civilná ochrana CNC CNC systémy COD Colná deklarácia CLA Colná náuka CEP Colné právo CLN Colníctvo CNR Concept art COI Corporate identity CUJ Cudzí jazyk CJA Cudzí jazyk - anglický jazyk CJK Cudzí jazyk - konverzácia CJN Cudzí jazyk - nemecký jazyk NJ1 Cudzí jazyk (1. nepovinný) PJ1 Cudzí jazyk (1. povinný) VJ1 Cudzí jazyk (1. voliteľný) NJ2 Cudzí jazyk (2. nepovinný) PJ2 Cudzí jazyk (2. povinný) VJ2 Cudzí jazyk (2. voliteľný) NJ3 Cudzí jazyk (3. nepovinný) PJ3 Cudzí jazyk (3. povinný) VJ3 Cudzí jazyk (3. voliteľný) CJ1 Cudzí jazyk 1 CJ2 Cudzí jazyk 2 CJ3 Cudzí jazyk 3 CHX Cudzí jazyk v hospodárskej praxi CJQ Cudzí jazyk v obchodnej praxi CPX Cudzí jazyk v podnikateľskej praxi DRJ Cudzie jazyky v odbore CDK Cudzojazyčná konverzácia CUK Cudzojazyčná korešpondencia CJO Cudzojazyčná obchodná komunikácia COB Cudzojazyčná obchodná príprava CUS Cudzojazyčná stenografia CKT Cukrárska technológia CTU Cukrárska technológia a suroviny CKV Cukrárska výroba CUU Cukrárske suroviny CUY Cukrárske výrobky CKR Cukrárstvo CNO Cvičenia - netradičné obydlia CND Cvičenia - podnikanie a poradenstvo CZL Cvičenia k základom ložiskovej geológie CSK Cvičenia na školskom pracovisku CTY Cvičenia techník obsluhy CCF Cvičenia v cvičnej firme CNM Cvičenia v nukleárnej medicíne COL Cvičenia v optických laboratóriach CWP Cvičenia v prírode CVR Cvičenia v rádiodiagnostike CFF Cvičenia vo fiktívnej firme CCI Cvičenia z administratívy CAK Cvičenia z administratívy a korešpondencie CVA Cvičenia z algoritmizácie CAH Cvičenia z analytickej chémie CAJ Cvičenia z anglického jazyka CAQ Cvičenia z animačných služieb CAC Cvičenia z aplikovanej chémie CJI Cvičenia z aplikovanej informatiky AMC Cvičenia z aplikovanej matematiky CZA Cvičenia z architektúry CAA Cvičenia z architektúry a architektonická tvorba CAE Cvičenia z autoelektroniky CCA Cvičenia z automatizácie CZP Cvičenia z automatizačnej techniky CBA Cvičenia z bankovníctva CBQ Cvičenia z bankovníctva a poisťovníctva CVB Cvičenia z biológie CBJ Cvičenia z bulharského jazyka CCY Cvičenia z cestnej dopravy a prepravy CZC Cvičenia z cestných motorových vozidiel CCV Cvičenia z cestných vozidiel CCX Cvičenia z cestovnho ruchu CCP Cvičenia z colného práva CCW Cvičenia z časti strojov CDA Cvičenia z daňovej sústavy CZD Cvičenia z daňovníctva CDJ Cvičenia z dejepisu CDU Cvičenia z dejín kultúry CDG Cvičenia z deskriptívnej geometrie CVD Cvičenia z diagnostiky CDE Cvičenia z digitálnych technológií DTC Cvičenia z dopravného tovaroznalectva CDL Cvičenia z dopravnej logistiky CVO Cvičenia z dopravy CDC Cvičenia z druhého cudzieho jazyka CEC Cvičenia z ECDL CEI Cvičenia z ekonomickej informatiky CCK Cvičenia z ekonomiky CED Cvičenia z ekonomiky podnikania CEB Cvičenia z elektrických meraní CEE Cvičenia z elektroniky CEH Cvičenia z elektrotechnických meraní CEL Cvičenia z elektrotechniky CZE Cvičenia z estetickej výchovy CEX Cvičenia z etiky podnikania CFN Cvičenia z financií CFM Cvičenia z fotogrametrie CFR Cvičenia z francúzskeho jazyka CVF Cvičenia z fyziky CZG Cvičenia z geodézie CGG Cvičenia z geografie CVG Cvičenia z geochémie CGI Cvičenia z grafických informačných systémov CZH Cvičenia z hospodárskej informatiky HOC Cvičenia z hospodárskych výpočtov CSH Cvičenia z hospodárskych výpočtov a štatistiky CCT Cvičenia z hutníctva CDR Cvičenia z hydraulických mechanizmov CVC Cvičenia z chémie CVI Cvičenia z informatiky CIN Cvičenia z internetu CKY Cvičenia z kozmetiky KCV Cvičenia z kozmetiky a vizáže CLE Cvičenia z liečebnej rehabilitácie CLG Cvičenia z logistiky CLD Cvičenia z logistiky v doprave CMJ Cvičenia z maďarského jazyka CMU Cvičenia z manažérskych zručností CMR Cvičenia z marketingu CMQ Cvičenia z marketingu a propagácie CVM Cvičenia z matematiky CMA Cvičenia z matematiky v anglickom jazyku CML Cvičenia z matematiky v slovenskom jazyku CMH Cvičenia z mechanizácie CMO Cvičenia z modelovania CMG Cvičenia z modelovania karamelu a griláže CMK Cvičenia z modelovania s karamelom CCM Cvičenia z motorových vozidiel CNJ Cvičenia z nemeckého jazyka CNL Cvičenia z nemeckého jazyka a literatúry CCN Cvičenia z nukleárnej medicíny COC Cvičenia z občianskej náuky CCC Cvičenia z obuvníc technológie CZK Cvičenia z odborného kreslenia CZO Cvičenia z odborných predmetov COT Cvičenia z odevnej technológie COR Cvičenia z ochrany rastlín CCO Cvičenia z ošetrovateľstva CPD Cvičenia z počítačových sietí CPF Cvičenia z počítačových systémov CQP Cvičenia z podnikania CPE Cvičenia z podnikovej ekonomiky CPL Cvičenia z poľnohospodárskych strojov CPM Cvičenia z polygrafických materiálov CPW Cvičenia z pozemkového práva CNS Cvičenia z pozemného staviteľstva CPN Cvičenia z právnej náuky CPR Cvičenia z prepravy CPU Cvičenia z prepravy a údržby vozidiel CEZ Cvičenia z prepravy a zasielateľstva CPY Cvičenia z prevádzky a údržby CVE Cvičenia z prevádzkyschopnosti strojov CPI Cvičenia z priemyselnej informatiky CRE Cvičenia z prípravy a realizácie stavieb CVP Cvičenia z programovania CPH Cvičenia z ptravinárskej chémie CCR Cvičenia z rádiodiagnostiky CRA Cvičenia z rádioterapie CRM Cvičenia z rómskeho jazyka RJX Cvičenia z rómskeho jazyka, práca s literárnym textom CRZ Cvičenia z rusínskeho jazyka CRU Cvičenia z rusínskeho jazyka a literatúry CRJ Cvičenia z ruského jazyka RSI Cvičenia z ruského jazyka a literatúry CTB Cvičenia z techniky obsluhy COU Cvičenia z techniky špeciálnej obsluhy CTC Cvičenia z technológie CZY Cvičenia z technológie a techniky obsluhy CCJ Cvičenia z technológie prípravy pokrmov CTI Cvičenia z technológie stolovania CTM Cvičenia z tekutinových mechanizmov CZT Cvičenia z tovaroznalectva CTS Cvičenia z trhových služieb CVU Cvičenia z účtovníctva UJC Cvičenia z ukrajinského jazyka CUR Cvičenia z ukrajinského jazyka a literatúry CVQ Cvičenia z veterinárstva CCE Cvičenia z vizáže CWF Cvičenia z výpočtovej fyziky CVT Cvičenia z výpočtovej techniky CUP Cvičenia zo psychológie CSJ Cvičenia zo slovenského jazyka CSL Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CVS Cvičenia zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom CSW Cvičenia zo sociálnej komunikácie CSQ Cvičenia zo spracovania poľnohosodárskych produktov CSD Cvičenia zo staviteľstva CWS Cvičenia zo stolovania CSN Cvičenia zo strojníctva CSR Cvičenia zo strojopisu CSZ Cvičenia zo strojov a zariadení EZC Cvičenia zo španielskeho jazyka CJJ Cvičenia zo špeciálnej prípravy jedál a jedál medzinárodnej kuchyne CBT Cvičenia zo zabezpečovacej techniky CVZ Cvičenia zo zemepisu CCD Cvičenia zo zlievania CLR Cvičenie v liečebnej rehabilitácii CNN Cvičenie v nukleárnej medicíne COP Cvičenie v optických laboratóriach CSS Cvičenie z anglického jazyka CB2 Cvičenie z bankovníctva BII Cvičenie z biológie CDN Cvičenie z daňovníctva CDI Cvičenie z diagnostiky CDX Cvičenie z dopravy CEY Cvičenie z estetickej výchovy CFY Cvičenie z fyziky CGC Cvičenie z geochémie CZM Cvičenie z hydraulických mechanizmov CCH Cvičenie z chémie CIF Cvičenie z informatiky KTI Cvičenie z kozmetiky a vizáže CLI Cvičenie z liečebnej rehabilitácie MDC Cvičenie z maďarského jazyka CMM Cvičenie z manažmentu a marketingu CME Cvičenie z matematiky CMT Cvičenie z matematiky v slovenskom jazyku CMV Cvičenie z motorových vozidiel CZN Cvičenie z nemeckého jazyka CPG Cvičenie z polygrafických materiálov PEY Cvičenie z prepravy CRG Cvičenie z programovania CTH Cvičenie z technológie CTQ Cvičenie z technológie a stolovania CTV Cvičenie z tekutinových mechanizmov CUC Cvičenie z účtovníctva CZS Cvičenie zo slovenského jazyka CVX Cvičenie zo slovenského jazyka, práca s literárnym textom CZJ Cvičenie zo strojníctva CJP Cvičenie zo strojopisu CZU Cvičenie zo zemepisu CIC Cvičíme si čítanie CFI Cvičná (fiktívna) firma CFA Cvičná firma CFP Cvičná firma - praktikum CYK Cyklistika CYT Cykloturistika CYI Cyklus intenzívnej logopedickej starostlivosti VCN Čalúnnická výroba CAL Čalúnnictvo COY Čarovný svet hlások CJE Čarujeme s počítačom CSO Časomerná elektronika CAS Časomerné zariadenia CMN Časový manažment CMS Časti a mechanizmy strojov CST Časti strojov CAT Časti strojov a prístrojov CEJ Český jazyk CJL Český jazyk a literatúra CCB Činnosti v cestovných kanceláriách CIP Čipkárstvo CAU Číslicová automatizácia CIS Číslicová technika CRS Číslicovo riadené obrábacie stroje CRI Číslicovo riadené stroje CSC Čisté a špeciálne chemikálie CTN Čítanie CDM Čítanie a dramatika CII Čítanie a interpretácia CLT Čítanie a literárna výchova CIL Čítanie a literatúra CNH Čítanie a písanie hrou CIH Čítanie hrou COH Čítanie o Horehroní CEO Čítanie optaconom CIR Čítanie s porozumením CTD Čitateľská dielňa CDT Čitateľská dielňa a tvorivé písanie CGT Čitateľská gramotnosť CIZ Čitateľské zručnosti CLH Človek a hodnoty CKJ Človek a krajina CAR Človek a príroda CRK Človek a príroda v kuchyni CAP Človek a prostredie CLS Človek a spoločnosť CSP Človek a svet práce CZI Človek a životné prostredie CLO Človek tvorca techniky CKP Človek v prírode DJD Ďalší cudzí jazyk DZJ Ďalší živý jazyk DZK Ďalší živý jazyk - konverzácia DAN Dane DPV Dane pre podnikateľov DVR Dane v praxi DAS Daňová sústava DNV Daňovníctvo DAA Databázové aplikácie DSY Databázové systémy DAT Databázy DEJ Dejepis DEE Dejepis hrou DJZ Dejepis pre 5.-9. roč. ZŠ DMR Dejepis pre maturantov DEQ Dejepis v kocke DJS Dejepisný seminár DKS Dejiny a kultúra Slovenska DLA Dejiny a literatúra akordeónu DLD Dejiny a literatúra drevených dychových nástrojov DLI Dejiny a literatúra dychových nástrojov DLT Dejiny a literatúra gitary DLH Dejiny a literatúra harfy DHO Dejiny a literatúra hlavného odboru štúdia DLW Dejiny a literatúra huslí a violy DLK Dejiny a literatúra klavíra DLB Dejiny a literatúra kontrabasu DLM Dejiny a literatúra muzikálu DJA Dejiny a literatúra nástroja DLO Dejiny a literatúra operety DLQ Dejiny a literatúra organa DDN Dejiny a literatúra plechových dychových nástrojov DLE Dejiny a literatúra spevu DLV Dejiny a literatúra violončela DCI Dejiny a repertoár cirkevnej hudby DTD Dejiny a teória dizajnu DAM Dejiny Ameriky DAF Dejiny animovaného filmu DED Dejiny divadla DDF Dejiny divadla, filmu a televízie DDI Dejiny dizajnu DDT Dejiny dramatickej tvorby DDB Dejiny dramatickej tvorby s bábkou DDZ Dejiny džezu DEI Dejiny európskej civilizácie DFT Dejiny filmu, televízie a rozhlasu DJF Dejiny fotografie DGD Dejiny grafického dizajnu DHK Dejiny hmotnej kultúry DEH Dejiny hudby DKU Dejiny knižnej kultúry DKO Dejiny kostýmu DEK Dejiny kultúry DKM Dejiny kultúry a umenia DMH Dejiny modernej populárnej hudby DJI Dejiny náboženstiev a ikonografia DNI Dejiny náboženstiev a ikonografie DNA Dejiny náboženstva DNM Dejiny nášho mesta DZR Dejiny o živote Rómov DEO Dejiny odievania DOT Dejiny osvety a kultúrna politika Slovenska DZH Dejiny parkov a záhrad DKT Dejiny písania knihy a tlače DST Dejiny sklárskej tvorby DSK Dejiny Slovenska DET Dejiny slovesnej tvorby DSS Dejiny Spojených štátov amerických DSL Dejiny staršej literatúry DEA Dejiny sveta DTA Dejiny tanca DTB Dejiny tanca a baletu DTR Dejiny tlače, rozhlasu, televízie a filmu DRR Dejiny umeleckej a remeselnej práce DUP Dejiny umeleckoremeselnej práce DRC Dejiny umelecko-remeselnej práce DEU Dejiny umenia DUA Dejiny umenia a architektúry DUR Dejiny umenia a remesla DYU Dejiny umenia a umeleckoremeselnej práce DVB Dejiny Veľkej Británie DEV Dejiny vinohradníctva DVP Dejiny výroby papiera DPH Dejiny výroby papiera a praktické historické technológie DYV Dejiny výšivky DVK Dejiny výtvarnej kultúry DVT Dejiny výtvarnej techniky DJR Deklamácia a javisková reč DES Dekontaminácia a sterilizácia DEC Dekoratívne čonnosti DMG Demografia DND Dendrológia DNH Dentálna hygiena DNP Dentálna príprava DEM Dentálne materiály DEP Dentálne prípravky DRT Dermatológia DTG Design and Technology DGG Deskriptívna geografia DEG Deskriptívna geometria DEL Detská literatúra DHD Detské hudobné divadlo DSI Detský svet v umení DTT Diagnostická technika DIA Diagnostické zariadenia DZE Diagnostické zariadenie DIN Diagnostika DIF Diagnostika a informačné systémy DGO Diagnostika a opravárenstvo DOA Diagnostika a opravy automobilov DIG Diagnostika chladiarenských zariadení DMV Diagnostika motorových vozidiel DMZ Diagnostika motorových zariadení DNZ Diagnostika praktických zručností DZA Diagnostika zariadení PZD Diaľkový prieskum Zeme DID Didaktika DDP Didaktika a teória športovej prípravy DHH Didaktika hlavného odboru štúdia DSP Didaktika športu DIT Didaktika tanca DTV Didaktika telesnej výchovy DVD Didaktika výchovy a vzdelávania DPX Dielenská a prevádzková prax DIX Dielenská prax DXH Dielenská prax - hobojisti DXU Dielenská prax - huslisti, violisti, čelisti, kontrabasisti DPI Dielenská prax - klaviristi DPA Dielenská prax - úprava plátkov - klarinetisti DPF Dielenská prax - úprava strojčekov - fagotisti DDC Dielenské a prevádzkové cvičenia DLP Dielenské a prevádzkové cvičenia -plastické rytie DLC Dielenské a prevádzkové cvičenia -plošné rytie DPC Dielenské a prevádzkové cvičenia -tepanie a číslovanie DCV Dielenské cvičenia DCK Dielenské cvičenia - pletená konfekcia DCL Dielenské cvičenia - pletenie DCP Dielenské cvičenia - potlačovanie DCT Dielenské cvičenia - tkanie DCO Dielenské cvičenia obuvnícke CCU Dielenské cvičenia z obuvníctva DCW Dielenské cvičenie DCG Dielenské cvičenie galantérie DCE Dielenské cvičenie obuvnícke DIE Dielne /kovo/ DIV Dievčenská výchova DGE Digitálna energetika DGF Digitálna fotografia DFM Digitálna fotografia a dizajn masmédií DIM Digitálne média DGM Digitálne médiá DMU Digitálne multimédiá DGT Digitálne technológie DGS Digitálny svet DPL Diplomacia DMO Diplomacia v medzinárodnom obchode DPT Diplomatický protokol DIL Diplomový seminár DIP Dirigentská prax DIR Dirigovanie DSZ Dirigovanie speváckeho zboru DOR Dispečérsko - odbytové riadenie DOD Dispečérskoodbytové riadenie DSC Distribučná činnosť DSM Distribučné systémy DIZ Dizajn DDO Dizajn - doplnok DZM Dizajn a modelovanie DIO Dizajn interiérov DZN Dizajn nábytku DZP Dizajn predmetov DJP Dizajnérska prax DOB Dobývacie stroje DSA Dobývacie stroje a mechanizmy DOL Dobývanie ložísk DVY Dokončovacia výroba DOK Dokumentácia CAD Dokumentácia v CAD DLU Domáce ľudové tance DON Domáce náuky DMP Domáce práce DPU Domáce práce a údržba domácnosti DAC Domov a práca DVU Doplnkové vyučovanie DOH Doplňovacie hodiny DZO Doplňovacie hodiny - základných odborných predmetov DVV Doplňujúca výtvarná výchova DOP Doprava DPM Doprava a manipulácia DAP Doprava a preprava DRP Dopravná a prepravná prevádzka DOG Dopravná geografia DOM Dopravná manipulácia DPR Dopravná prevádzka DPZ Dopravná prevádzka železníc DPS Dopravná sústava DTE Dopravná telematika DOV Dopravná výchova DVA Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke DVO Dopravná výchova a šport DLY Dopravne a logisticke sluzby DRK Dopravné a prepravné prostriedky DPD Dopravné podniky DPY Dopravné predpisy DAV Dopravné prostriedky DOS Dopravné stavby DSV Dopravné staviteľstvo DTO Dopravné tovaroznalectvo DVZ Dopravné zariadenia DOZ Dopravný zemepis DRZ Dorozumievacie zručnosti DSO Dostihový a súťažný poriadok DTP Dostihový poriadok a prevádzka DAJ Doučovanie z anglického jazyka DZF Doučovanie z fyziky DMA Doučovanie z matematiky DSJ Doučovanie zo slovenského jazyka LDW Dráma DRM Dramatická príprava DMS Dramatická slovesnosť DMT Dramatická tvorba DRA Dramatická výchova DHP Dramatická výchova a tvorivé písanie DVM Dramatická výchova s metodikou DVS Dramatická výchova špecializácia DRL Dramatika a slovesnosť DRB Dramatika s bábkou a slovesnosť DSN Dramaturgia a scenáristika DSE Dramaturgicko-scénaristický seminár DRV Drevárska výroba DKK Drevené a kovové konštrukcie DKE Drevené konštrukcie DRS Drevostavby DPO Drobné podnikanie DCH Drobnochov DRO Dromoro – cestička 2KC Druhácky kľúč DHS Druhotné suroviny CJD Druhý cudzí jazyk DTJ Druhý taliansky jazyk DRG Družicová geodézia DUO Duo inštrumentálne DPE Duo spevácke DLS Duté a lisované sklo DTS Duté sklo DBN Dychové a bicie nástroje DYN Dynamika JPH Džez a populárna hudba DZZ Džezová skupina DZT Džezový tanec ECD ECDL (European Computer Driving Licence) ECO Economics EFM Efektívny manažment EKB Ekobiológia EKL Ekológia ETX Ekológia a textilná výroba ELS Ekológia lesa EPW Ekológia poľnohospodárskej výroby EKH Ekológia v hutníctve ESB Ekológia v stavebníctve EVH Ekológia v hutníctve – vybrané odborné state EVY Ekologická výchova EKF Ekologické farmárstvo ESG Ekologické stavby EVS Ekologické vodné stavby EZS Ekologické zdravotné stavby EKN Ekonómia EKE Ekonómia ekonomika EKI Ekonomická informatika ESZ Ekonomická štatistika ETM Ekonomická teória manažmentu EPA Ekonomické a právne aspekty podnikania EAK Ekonomické aplikácie EKC Ekonomické cvičenia ECC Ekonomické cvičenia v cestovnom ruchu ECB Ekonomické cvičenia v odbore EFI Ekonomické cvičenia vo fiktívnej firme ECV Ekonomické cvičenia vo vybranej firme EKK Ekonomické cvičenie ECF Ekonomické cvičenie v cvičnej firme EFF Ekonomické cvičenie vo fiktívnej firme EIF Ekonomické informácie EPN Ekonomické poradenské služby v cvičnej firme ECP Ekonomické praktikum ERZ Ekonomické rozbory EKV Ekonomické výpočty ESM Ekonomický a športový manažment ESW Ekonomický aplikačný software ESF Ekonomický seminár EKO Ekonomika EAL Ekonomika a logistika EKA Ekonomika a administratíva EFH Ekonomika a finančné hospodárenie EIN Ekonomika a informatika ERC Ekonomika a marketing cestovného ruchu EOR Ekonomika a organizácia EOO Ekonomika a organizácia obchodu EOP Ekonomika a organizácia práce EPV Ekonomika a organizácia prevádzky EOS Ekonomika a organizácia spojov EAS Ekonomika a organizácia spoločného stravovania EOC Ekonomika a organizácia zdravotníctva EPO Ekonomika a podnikanie EPQ Ekonomika a právo EPK Ekonomika a prevádzka knižného obchodu EPE Ekonomika a prevádzka lekárne ENO Ekonomika a prevádzka optiky EKR Ekonomika a riadenie ERL Ekonomika a riadenie lesného hospodárstva ERR Ekonomika a riadenie miest, obcí a regiónov EPB Ekonomika a riadenie podnikov RPA Ekonomika a riadenie podnikov – automatizované riadenie a ekonomika ERP Ekonomika a riadenie podniku ERY Ekonomika a riadenie prevádzky RTX Ekonomika a riadenie textilných podnikov ESO Ekonomika a svet práce ESK Ekonomika a štatistika ETR Ekonomika a technika prevádzky EKU Ekonomika a účtovníctvo ECR Ekonomika cestovného ruchu EKD Ekonomika dopravy ELY Ekonomika lodnej dopravy EOU Ekonomika obchodu EAP Ekonomika obchodu a technika predaja EOG Ekonomika organizácie EPD Ekonomika podnikania EKP Ekonomika podniku EPR Ekonomika podniku cestovného ruchu EPT Ekonomika pôšt a telekomunikácií ECE Ekonomika práce ENP Ekonomika prevádzky ESL Ekonomika služieb EKS Ekonomika spojov ESU Ekonomika súkromného podnikania ETH Ekonomika traťového hospodárstva EVA Ekonomika v agroturistike EAN Ekonomika v angličtine EVE Ekonomika v obchode EKX Ekonomika v praxi EZL Ekonomika v zdravotníctve a v sociálnej službe EVT Ekonomika vidieckej turistiky EOB Ekonomika vnútorného obchodu EVO Ekonomika výrobných odvetví EZO Ekonomika zahraničného obchodu EDP Ekonomika, dane, právo EGR Ekonomika, organizácia a riadenie mestskej dopravy EAT Ekonomika, organizácia a technika predaja EPL Ekonomika, podnikanie a služby EEL Elektrické a elektronické lekárske prístroje EEP Elektrické a elektronické prístroje ELR Elektrické merania ELN Elektrické meranie ELP Elektrické pohony ELD Elektrické pohony v doprave ERB Elektrické rozvody budov ESJ Elektrické stroje ESP Elektrické stroje a prístroje ESA Elektrické stroje pre automatizáciu EZR Elektrické zariadenia EZB Elektrické zariadenia baní EEV Elektrické zariadenia cestných vozidiel ELX Elektrické zariadenia hnacích vozidiel EZK Elektrické zariadenia kamiónov EZM Elektrické zariadenia motorových vozidiel EZP Elektrické zariadenia na plavidlách ERI Elektrické zariadenia plavidiel EBA Elektrické zariadenia v baniach EZV Elektrické zariadenia vozidiel EDV Elektrické zariadenia železničných vozidiel EAV Elektrika cestných vozidiel EFT Elektro- a fototerapia ELH Elektroakustická hudba EKT Elektroenergetické zariadenia EEN Elektroenergetika EMV Elektronické a elektrické zariadenia motorových vozidiel ESY Elektronické a komunikačné systémy EHN Elektronické hudobné nástroje ELF Elektronické média ERE Elektronické merania EPS Elektronické počítačové systémy EPU Elektronické publikovanie ERO Elektronické stroje a prístroje ELZ Elektronické zariadenia EZE Elektronické zariadenia v spotrebnej elektronike ELE Elektronika EEZ Elektronika a elektronické zariadenia ELT Elektronika a oznamovacia technika EON Elektronika hodinových strojov EJZ Elektronika jadrových zariadení EMZ Elektronika motorových vozidiel EPC Elektronika počítačov ESH Elektronika spotrebnej techniky ELU Elektronika úžitkovej techniky ENA Elektropneumatika ELI Elektropríslušenstvo EAU Elektropríslušenstvo automobilovej techniky EMD Elektropríslušenstvo motorových vozidiel EUT Elektropríslušenstvo úžitkovej techniky ETS Elektrotechnická spôsobilosť ELV Elektrotechnická výroba EIT Elektrotechnické inštalácie ELC Elektrotechnické kreslenie EOT Elektrotechnické materiály ELM Elektrotechnické merania ELQ Elektro-technické merania EMM Elektrotechnické merania a meracia technika EMR Elektrotechnické meranie EVR Elektrotechnické vyšetrovacie prístroje EZA Elektrotechnické zariadenia ELO Elektrotechnické zariadenia v doprave ELK Elektrotechnika ELA Elektrotechnika a automatizácia EAE Elektrotechnika a elektronika EME Elektrotechnika a mechanizácia EOM Elektrotechnika a oznamovacia technika ECH Elektrotechnika chladiarenských zariadení EKW Elektrotechnika koľajových vozidiel ELL Elektrotechnika lietadiel EMW Elektrotechnika motorových vozidiel EPZ Elektrotechnika v plynárenských zariadeniach ELG Elektrotechnológia EMO Elektrozariadenia motorových vozidiel EOH Energetické a odpadové hospodárstvo ENH Energetické hospodárstvo EES Energetické služby a poradenstvo ENE Energetické stroje a zariadenia ENZ Energetické zdroje ENR Energetika END Energetika v doprave EGZ Energia na ZS EHC English hearing comprehension ENL English Literature ERW English reading and writing ECW English reading comprehension and writing ENW Enviromentológia ENI Environmentalistika ENV Environmentálna výchova EVK Environmentálne praktika ENT Environmentálne technológie EPH Epidemiológia a hygiena ERA Ergonómia ERG Ergoterapia ESS Estetická a spoločenská výchova ETE Estetická a výtvarná výchova ESV Estetická výchova EVV Estetická výchova a vizáž ESE Estetický seminár EST Estetika ESC Estetika a spoločenská výchova EVC Estetika a výtvarná výchova EDU Estetika dramatického umenia EOZ Estetika obrazu a zvuku EOD Estetika odievania EUA Estetika umenia EAR Estetika v aranžovaní kvetín ETN Etická náuka ETV Etická výchova ETI Etika EMP Etika manažérskej práce EIP Etika podnikania EPF Etika profesie ESR Etika sociálnej práce EVP Etika v podnikaní EVF Etika vo fyzioterapii ETA Etiketa ETC Etiketa a clovek ETO Etnológia ETL Etológia ETK Etológia koní ETD Etopédia EUS Európske štúdia EVB Evanjelické a. v. náboženstvo EAA Evidencia a administratíva EVI Evidencia a štatistika EVN Evidencia nehnuteľností EPI Experimenty v prírodovedných predmetoch EBI Experimenty z biológie EXS Expertné systémy EXT Exteriérová tvorba FTX Farbenie textílií FRS Farebný svet FAB Farmaceutická botanika FAC Farmaceutická chémia FCA Farmaceutická chémia a analýza liečiv FRP Farmaceutická prevádzka FRV Farmaceutická výroba FCV Farmaceutické cvičenia FGN Farmakognózia FGF Farmakognózia a fytoterapia FAR Farmakológia FAF Farmakológia a fytoterapia FKR Figurálna kresba FIV Figurálna tvorba FIK Figurálne kreslenie FLM Film FTL Film a televízia FAV Film a video FMC Filmová chémia FIT Filmová technika FTR Filmová, televízna a rozhlasová tvorba FTM Filmové techminimum FIL Filozofia FET Filozofia a etika FYF Filozofia a fyzika FLO Filozofia a logika FKZ Filozofia kresťanského života FPV Finalizácia a predaj výrobkov FIN Financie FAI Financie a investície FAM Financie a mena FMG Finančná a matematická gramotnosť FPM Finančná a poistná matematika FIA Finančná analýza FIG Finančná gramotnosť FNI Finančná inteligencia FMT Finančná matematika FPL Finančné plánovanie FIS Finančné služby FCT Finančné trhy FIM Finančný manažment FLB Florbal FLA Floristika FOR Folklór v regióne FOE Fonetika FJR Fonetika a javisková reč FON Foniatria FTG Fotografia FOF Fotografia a film FNA Fotografia a názorná agitácia FTT Fotografická technika FTV Fotografická tvorba FOA Fotografický ateliér FDE Fotografický dizajn FTO Fotografovanie FVI Fotografovanie a video FOT Fotogrametria FOS Fotogrametrický seminár FCE Fotochémia FJG Francúzska gramatika FKN Francúzska konverzácia FRK Francúzska korešpondencia FKJ Francúzska kultúra a jazyk FLR Francúzska literatúra FOK Francúzska obchodná komunikácia FRJ Francúzsky jazyk FHK Francúzsky jazyk a hospodárska korešpondencia FJL Francúzsky jazyk a literatúra FJ2 Francúzsky jazyk ako druhý cudzí jazyk FMJ Francúzsky jazyk ako materinský jazyk FJN Francúzsky jazyk ako nepovinný predmet FJP Francúzsky jazyk pre pokročilých FJZ Francúzsky jazyk pre začiatočníkov FXP Francúzsky jazyk v hospodárskej praxi FJO Francúzsky jazyk v odbore FDX Francúzsky jazyk v podnikateľskej praxi FPX Francúzsky jazyk v praxi FRA Francúzština FGA Francúzština v gastronómii FHO Francúzština v hotelierstve FRQ Francúzština v kocke FDL Funkčná diagnostika lokomočného systému FUG Funkčná gramotnosť FUT Futbal FUP Futbalová príprava FYQ FYZ IQ FZT Fyziatria FZP Fyzická príprava FYZ Fyzika FHU Fyzika hrou FNT Fyzika nízkych tlakov FYN Fyzika okolo nás FY6 Fyzika pre 6.-9. roč. ZŠ FSS Fyzika slnečnej sústavy FZQ Fyzika v kocke FZI Fyzikálna chémia FOL Fyzikálna olympiáda FYT Fyzikálna terapia FZV Fyzikálne cvičenia FYP Fyzikálne praktiká FYM Fyzikálne praktikum FCH Fyzikálno-chemické praktiká FZC Fyzikálnochemické praktikum FCS Fyzikálnochemický seminár FYC Fyzikálno-chemický seminár FYS Fyzikálny seminár FYO Fyziológia a estetika odievania FYG Fyziológia a genetika FHH Fyziológia a hygiena hlasu FHA Fyziológia a hygiena hracieho aparátu FHP Fyziológia a hygiena pohybového aparátu FYV Fyziológia výživy FLV Fyziologická a liečebná výživa FTE Fyzioterapia FKC Fyzioterapia - klinické cvičenia GBC Garbiarska chémia GTG Garbiarska technológia GKM Garbiarske a kožušnícke materiály GBM Garbiarske materiály GAS Gastronómia GMJ Gastronómia medzinárodnej kuchyne GCR Gastronómia v cestovnom ruchu GVI Gastronómia v podnikaní GAA Gastronomický ateliér GCP Gastronomický cestopis GMN Gastronomický manažment GSM Gastronomický seminár GAD Gastronomie Deutsch GAE Gastronomy English GRP Genetika a reprodukcia psov GEB Geobádateľ GEV Geodetické výpočty GED Geodézia GAK Geodézia a kartografia GTP Geodézia a trh práce GEK Geoekológia GFY Geofyzika GEG Geografia GHG Geografia a hospodárska geografia GOR Geografia cestovného ruchu GCE Geografia cestovného ruchu Európy GCS Geografia cestovného ruchu Slovenska GEE Geografia Európy GMR Geografia miestneho regiónu GMK Geografia miestnej krajiny GEM Geografia pre maturantov GRT Geografia regiónov a turizmus GEQ Geografia v kocke GEX Geografia v praxi GVP Geografia v projektoch GEC Geografické cvičenia GIS Geografické informačné systémy GGP Geografické praktiká GGR Geography GZI Geochémia životného prostredia GIF Geoinformatika GEO Geológia GZS Geológia a zakladanie stavieb GZP Geológia a zemné práce GLL Geológia ložísk GVH Geológia všeobecná a historická GZJ Geologické zaujímavosti Slovenska GVR Geologický výskum a prieskum GVO Geometrická a vlnová optika GEP Geometrická optika GVY Geometrické výpočty GTE Geotechnika GOS Geriatrické ošetrovateľstvo GLV Globálna výchova GAJ Globálne štúdie v anglickom jazyku GRK Grafická komunikácia GRI Grafická realizácia v praxi GFT Grafická tvorba GUD Grafická úprava dokumentov GUT Grafická úprava tlačív GVV Grafická výtvarná výchova GSY Grafické informačné systémy GIE Grafické informačné technológie GRS Grafické systémy GSN Grafické systémy nábytku GSA Grafické systémy v autoelektronike GAT Grafické systémy v automatizačnej technike GSS Grafické systémy v silnoprúdovej technike GST Grafické systémy v spotrebnej technike GSR Grafické systémy v strojníctve GSU Grafické systémy v úžitkovej technike GTS Grafické technické systémy GTI Grafické techniky GDI Grafický dizajn GDD Grafický dizajn digitálnych médií GDM Grafický dizajn digitálných médií GDT Grafický dizajn tlačových médií GSO Grafický softvér v odbore GRF Grafika GAM Grafika a multimédiá GTL Grafika tlačovín GVK Grafika vizuálnych komunikácií GMC Grafomotorické cvičenia GRM Gramatika GGC Gregoriánsky chorál GPV Gumárska a plastikárska výroba GYM Gymnastika GYN Gynekológia GYP Gynekológia a pôrodníctvo GPO Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo HAD Hádzaná HAR Harmónia HAP Harmonizácia ľudovej piesne HET Hematológia a transfuziológia HEV Herecká výchova HVC Herecká výchova - speváci HVT Herecká výchova - tanečníci HER Herectvo HIP Hipoterapia HHI Histológia a histologická technika HAM História a my HAE História a regionálne dejiny HIA História automobilizmu HKJ História chovu koní a jazdectva HIR História regiónu HUE História umenia HIO História v obrazoch HID Historické dokumenty (výtvarné spracovanie) HKF Historické knižné fondy HSE Historickoestetický seminár HES Historicko-estetický seminár HIM Historický proseminár HIT Historický tanec HIS History HLP Hlasová príprava HLV Hlasová výchova HJA Hlavný jazyk anglický alebo nemecký HJ2 Hlavný jazyk nemecký alebo anglický HLO Hlavný odbor HOD Hlavný odbor - dirigovanie HPC Hlavný odbor - herecká výchova HOI Hlavný odbor - hra na klavíri HOH Hlavný odbor - hra na organe HSK Hlavný odbor - skladba HOP Hlavný odbor - spev SBA Hlavný odbor skladba HOE Hlavný odbor štúdia Herectvo HQA Hlavný odbor štúdia Hra na akordeóne HQB Hlavný odbor štúdia Hra na bicích nástrojoch HQC Hlavný odbor štúdia Hra na cimbale HQF Hlavný odbor štúdia Hra na flaute HQG Hlavný odbor štúdia Hra na gitare HQO Hlavný odbor štúdia Hra na hoboji HQH Hlavný odbor štúdia Hra na husliach HQR Hlavný odbor štúdia Hra na klarinete HQK Hlavný odbor štúdia Hra na klavíri HQN Hlavný odbor štúdia Hra na kontrabase HQL Hlavný odbor štúdia Hra na lesnom rohu HQP Hlavný odbor štúdia Hra na pozaune HQS Hlavný odbor štúdia Hra na saxofóne HQT Hlavný odbor štúdia Hra na trúbke HQU Hlavný odbor štúdia Hra na tube HQV Hlavný odbor štúdia Hra na viole HQW Hlavný odbor štúdia Hra na violončele HQZ Hlavný odbor štúdia Hra na zobcovej flaute HQE Hlavný odbor štúdia Spev HON Hlavný odbor štúdia Tanec HPR Hlavný odborný predmet HPA Hlavný predmet - akordeón HPB Hlavný predmet - bicie nástroje HPW Hlavný predmet - fagot HDF Hlavný predmet - flauta HPG Hlavný predmet - gitara HPQ Hlavný predmet - harfa HPJ Hlavný predmet - hoboj HPH Hlavný predmet - husle HPE Hlavný predmet - klarinet HPI Hlavný predmet - klavír HPU Hlavný predmet - kontrabas HPL Hlavný predmet - lesný roh HPM Hlavný predmet - organ HUA Hlavný predmet - pozauna HSA Hlavný predmet - skladba HSV Hlavný predmet - spev HTA Hlavný predmet - trúbka HYV Hlavný predmet - viola HDV Hlavný predmet - violončelo HLD Hlbinné dobývanie HDL Hlbinné dobývanie ložísk HVR Hlbinné vŕtanie HDI Hodinové stroje HVZ Hospodárenie s výrobným zariadením HDE Hospodárska a dopravná geografia HPO Hospodárska a sociálna politika HSG Hospodárska a spojová geografia HGG Hospodárska a spojovacia geografia HDM Hospodárska diplomacia HOU Hospodárska dokumentácia /písomnosti/ a účtovníctvo HOG Hospodárska geografia HGS Hospodárska geografia seminár HIN Hospodárska informatika HOK Hospodárska korešpondencia HKS Hospodárska politika štátu HSS Hospodárska štatistika HUL Hospodárska úprava lesov HDP Hospodárske písomnosti HDA Hospodárske písomnosti a účtovníctvo HPP Hospodárske právo HVY Hospodárske výpočty HVP Hospodárske výpočty a písomnosti HOS Hospodárske výpočty a štatistika HDG Hospodársky a dopravný zemepis HSP Hospodársky a spojový zemepis HTZ Hospodársky týždeň HTY Hospodársky týždenník HOZ Hospodársky zemepis HOT Hotelierstvo HAG Hotelierstvo a gastronómia HOA Hotelová administratíva HTL Hotelová prevádzka HZA Hotelové a prevádzkové zariadenia HSZ Hotelové služby HCR Hotelové služby a cestovný ruch HGN Hotelovogastronomický manažment HTG Hotelovo-gastronomický manažment HGM Hotelový a gastronomický manažment HMN Hotelový manažment HSO Hra a spev v orchestri ľudových nástrojov HST Hra a spev v tanečnom orchestri HNA Hra na akordeóne HAL Hra na anglickom rohu HBU Hra na B trúbke HBR Hra na barytóne HNB Hra na basklarinete HBN Hra na bicích nástrojoch HCM Hra na cimbale HNC Hra na čembale HDN Hra na druhom nástroji HSB Hra na ES trúbke HFG Hra na fagote HFL Hra na flaute HFU Hra na flautu HRG Hra na gajdách HNG Hra na gitare HNH Hra na harfe HLG Hra na heligóne HHB Hra na hoboji HHN Hra na hudobnom nástroji HNN Hra na hudobný nástroj HHU Hra na husliach HLN Hra na inom ľudovom nástroji HKY Hra na keyboarde HKL Hra na klarinete HNK Hra na klavíri HKO Hra na klavíri a ostatných nástrojoch HKB Hra na kontrabase HN1 Hra na kontrafagote HKR Hra na krídlovke HLR Hra na lesnom rohu HLS Hra na ľudových nástrojoch HRJ Hra na nástroji HNO Hra na organe HRI Hra na organe - improvizácia HNP Hra na pikole HPZ Hra na pozaune HPN Hra na príbuznom nástroji HPF Hra na priečnej flaute HNS Hra na saxofóne HRT Hra na trúbke HAT Hra na tube HTB Hra na tube a bicích nástrojoch HNV Hra na viole HVI Hra na violončele HZF Hra na zobcovej flaute HNU Hra notového zápisu bez prípravy HLC Hra so slovami a číslami HVD Hra v džezovej skupine HLE Hra v ľudovom orchestri HVO Hra v orchestri HSU Hra v súbore HSY Hra v symfonickom orchestri HDZ Hra v tanečnej alebo džezovej skupine HTC Hra v tanečnej skupine HZI Hra v zábavnom orchestri HKP Hra z klavírnych partov HZL Hra z listu HLI Hra z listu a improvizácia HRL Hra z listu a štúdium klavírnych sprievodov HLU Hra z listu a štúdium orchestrálnych partov HRP Hra z partitúr HPY Hra z partitúr a klávesných výťahov HPK Hra z partitúr a klavírnych výťahov HSM Hráme sa s počítačom HRA Hravá angličtina HFY Hravá fyzika HGE Hravá geometria HGR Hravá gramatika HRM Hravá matematika HMK Hravá matematika v školskom klube detí HSJ Hravá slovenčina HRB Hravé bádanie HRC Hravé čítanie HEP Hravé písanie HRV Hravé počty HRD Hrdinovia dejín HRO Hromadné odstrely HSC Hry v sociálnej práci HLA Hudobná a hlasová príprava HHV Hudobná a hlasová výchova HAA Hudobná akustika HUI Hudobná činnosť HDD Hudobná didaktika HUN Hudobná náuka HU1 Hudobná náuka (1. stupeň) HU2 Hudobná náuka (2. stupeň) HNR Hudobná náuka pre žiakov s rozšíreným štúdiom HNM Hudobná náuka, náuka o harmónii HUR Hudobná réžia HRY Hudobná rytmika HTE Hudobná teória HTS Hudobná teória - skladatelia, dirigenti, organisti HTH Hudobná teória z hľadiska hudobnej réžie HVV Hudobná teória, výrazové prostriedky hudby a ich vzťahy HUV Hudobná výchova HAS Hudobná výchova a spev HMV Hudobná výchova pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským HVM Hudobná výchova s metodikou HVS Hudobná výchova špecializácia HFA Hudobné formy a analýza skladieb HNT Hudobné nástroje HDY Hudobno-dramatická výchova HPV Hudobnopohybová výchova HPD Hudobno-pohybová výchova HUY Hudobno-pohybové hry HAB Hudobno-teoretická analýza skladieb HUM Humánna geografia HTF Humánna trofológia HTD Hutnícka druhovýroba HNI Hutnícka druhovýroba kovov HUC Hutnícka chémia HUT Hutnícka výroba HCV Hutnícke cvičenia HCW Hutnícke cvičenie HUP Hutnícke pochody HIC Hutnícke procesy HUK Hutnícke technológie HTN Hutnícke tvárnenie kovov HTK Hutnícke tvarovanie kovov HTV Hutníctvo HNZ Hutníctvo neželezných kovov HZO Hutníctvo železa a ocele HYR Hydinárstvo HYM Hydraulické mechanizmy HYY Hydraulické systémy HDR Hydraulika HYL Hydraulika a hydrológia HLK Hydraulika sústav HBL Hydrobiológia HDT Hydroekologické stavby HGL Hydrogeológia HYD Hydrochémia HYH Hydrológia a hydraulika HMC Hydromechanika HGA Hygiena HBB Hygiena a bezpečnosť práce HBP Hygiena a bezpečnosť pri práci HBS Hygiena a bezpečnosť služieb v agroturistike HBT Hygiena a bezpečnosť v turistike HED Hygiena a ekonomika domácnosti HYP Hygiena a prevencia HYS Hygiena a sanitácia HSD Hygiena a spracovanie odpadových potravín HYO Hygiena a spracovanie odpadových surovín HYA Hygiena a starostlivosť o dieťa HCD Hygiena a technológia chovu v drobnochove HCH Hygiena a technológia chovu zvierat HTM Hygiena a technológia mäsa HML Hygiena a technológia mlieka HYT Hygiena a technológia potravín HYX Hygiena a technológia potravín I HT2 Hygiena a technológia potravín II HGT Hygiena a toxikológia HAZ Hygiena a zdravie HHZ Hygiena chovu hospodárskych zvierat HCZ Hygiena chovu zvierat HDS Hygiena odpadových surovín HPT Hygiena potravín HPX Hygiena potravín a výživa HYI Hygiena potravín I HIE Hygiena potravín II HGZ Hygiena potravín živočíšneho pôvodu HYG Hygiena práce HGI Hygiena práce a prvá pomoc HTP Hygiena technológie potravín HTR Hygiena technológie potravín II. HUD Hygiena ústnej dutiny HZV Hygiena živočíšnej výroby HPS Hypertextové systémy CTA Charakterový tanec CHT Charitatívna činnosť CHE Chémia CVH Chémia - vývoj hmoty CAI Chémia a analýza liečiv CAF Chémia a fyzika CAV Chémia a vývoj hmoty CAB Chémia a biológia CAM Chémia a materiál ZPC Chémia a životné prostredie CLV Chémia liečiv CMP Chémia pre 5.-9. roč. ZŠ CMX Chémia pre maturantov CHS Chémia stavebných látok CKE Chémia v kocke CPQ Chémia v pokusoch CPO Chémia v požiarnej ochrane CZV Chémia v živote CIV Chémia vo výžive HZP Chémia životného prostredia CLF Chemická analýza liečiv CHI Chemická informatika CTE Chemická technika CTG Chemická technológia CTZ Chemická technológia a zariadenia CTK Chemická technológia kože CTP Chemická technológia polymérov CTX Chemická technológia textilu CUV Chemická úprava vody CHV Chemická výroba CEW Chemické a ekonomické výpočty CHC Chemické cvičenia CHN Chemické informácie CKM Chemické kontrolné metódy CLC Chemické laboratórne cvičenia CL2 Chemické laboratórne cvičenie CLM Chemické laboratórne metódy CLP Chemické laboratórne práce CHU Chemické praktiká CHQ Chemické praktikum CEM Chemické procesy CPZ Chemické procesy a zariadenia CHR Chemické rozbory CSU Chemické suroviny CVL Chemické vlákna CVY Chemické výpočty CHB Chemicko-biologické praktiká CBP Chemickobiologické praktikum CHY Chemickoekonomické výpočty CHF Chemicko-ekonomické výpočty CMI Chemický seminár CAO Chemizácia a ochrana životného prostredia CRV Chemizácia rastlinnej výroby COM Chemometria CHG Chirurgia CTL Chirurgia a traumatológia CTT Chirurgia, traumatológia a ortopédia CGO Chirurgické ošetrovateľstvo CAZ Chladenie a zmrazovanie CHL Chladiace zariadenia CZR Chladiarenské zariadenia CHM Chmeliarstvo CCZ Choroby cudzokrajných zvierat CHO Choroby hospodárskych zvierat CRY Choroby rýb HK1 Chorvátska konverzácia CHJ Chorvátsky jazyk COE Chorvátsky jazyk v odbore CHA Chov akváriových rýb CUZ Chov cudzokrajných zvierat CDZ Chov drobných zvierat CHZ Chov hospodárskych zvierat CHH Chov hydiny CHK Chov koní CKO Chov koní a oviec CKZ Chov kožušinových zvierat CVK Chov králikov a kožušinových zvierat CLZ Chov laboratórnych zvierat MHZ Chov malých hospodárskych zvierat CMZ Chov malých zvierat COV Chov oviec COK Chov oviec a koní CPV Chov psov CRB Chov rýb CRP Chov rýb v riadenom prostredí CWM Chov včelích matiek CVW Chov včiel CHD Chov vodnej hydiny CVV Chov vodnej hydiny, technológia chovu HZT Chov zvierat CYP Chov, výživa a výcvik psov CCL Chovateľské cvičenia CHP Chovateľské práce CHW Chovateľstvo ICH Ichtyológia IPP IKT - práca na projektoch IKH IKT v hotelierstve IMP Improvizácia IHG Improvizácia a hra generálbasu IHH Individuálna hra na hudobnom nástroji ILI Individuálna logopedická intervencia INL Individuálna logopedická starostlivosť ILG Individuálna logopedická starostlivosť a rečová výchova IPX Individuálna prax IPU Individuálna príprava na štúdium ITY Individuálna tyflopedická starostlivosť IDH Individuálne diagnosticko-vyučovacie hodiny ILC Individuálne logopedické cvičenia IPV Informácie v prírodných a technických vedách ISH Informácie v sociálnych a humanitných vedách IFC Informáčik INV Informačná a výpočtová technika IAN Informačná analýza INK Informačná komunikácia IOR Informačná sústava ISO Informačná sústava organizácií ISP Informačná sústava podniku ISD Informačná sústava v doprave IUC Informačná sústava v účtovníctve ITH Informačná technológia IVY Informačná výchova detí a mládeže IPS Informačné a počítačové systémy IFO Informačné fondy IFS Informačné fondy a služby IKT Informačné komunikačné technológie ISY Informačné systémy ISL Informačné systémy a služby IDS Informačné systémy v daňovníctve IIS Informačné systémy v peňažníctve ISR Informačné systémy v riadení ISS Informačné systémy vo verejnej správe ITE Informačné technológie ITC Informačné technológie v cestovnom ruchu ITD Informačné technológie v doprave IEO Informačné technológie v E-obchode IHT Informačné technológie v hotelierstve ITL Informačné technológie v službách IZD Informačné zdroje IKE Informačno-komunikačné technológie ISU Informačný systém podniku IMA InforMat IFV Informatická výchova IRS Informatické systémy INF Informatika INE Informatika a ekonomika IAP Informatika a programovanie IVD Informatika a spracovanie dát ISJ Informatika a spracovanie údajov IVT Informatika a výpočtová technika IMV Informatika pre maturantov IPD Informatika pre podnikateľov ICR Informatika v cestovnom ruchu IER Informatika v ekonomickej praxi IVG Informatika v gastronómii IVH Informatika v hoteliérstve INQ Informatika v kocke IOD Informatika v odbore IVP Informatika v podnikaní IPO Informatika v poľnohospodárstve IVX Informatika v praxi INP Informatika v prírodovede IVR Informatika v riadení IUI Informatika v umení INZ Informatika v záhradníctve IVO Informatika vo vinohradníctve a ovocinárstve IFM Informatívna výchova s multimediálnym zameraním ITF Infromačný systém firmy INM Inseminácia IPK Inseminácia a plemenitba v chove koní ILS Inseminácia, liahnutie a sexovanie INA Inštalácia IVE Inštalácia v priestore ITR Inštrumentácia IAS Inštrumentácia a aranžovanie skladieb IIN Inštrumentálny sprievod IOP Integrovaná ochrana rastlín a životné prostredie INT Integrovaná ochrana rastlín a životného prostredia IEL Inteligentné elektroinštalácie INH Intensive English ITI Interaktívna informatika ITM Interaktívna matematika ITK Interiér - konštrukcie ITT Interiér - typológia ITV Interiérová tvorba IMT Intermediálna tvorba IUP Interná umelecká produkcia INO Interné ošetrovateľstvo INN Internet IEP Internet a el. pošta IAI Internet a informatika IKO Interný koncert ISM Interný seminár ISE Interpretačný seminár ISK Interpretačný seminár - klavír ISG Interpretačný seminár - organ INR Intonácia a rytmus INS Intonácia, rytmus, sluchová analýza IRO Investičné rozhodovanie INY iný predmet ING Inžinierska geológia IST Inžinierske stavby JPC Ja a počítač JSO Ja a svet okolo mňa JDF Jadrová fyzika JZA Jadrové zariadenia KJN Japonská konverzácia JJA Japonský jazyk JAP Javisková prax JAR Javisková reč JRF Javisková reč a fonetika JPO Javiskový pohyb JSV Javy v slohovej výchove JAZ Jazdectvo JAK Jazyk a komunikácia JAN Jazyk anglický JBU Jazyk bulharský JCE Jazyk český JFR Jazyk francúzsky JCH Jazyk chorvátsky JZJ Jazyk japonský JLT Jazyk latinský JMD Jazyk maďarský JML Jazyk maďarský a literatúra JMN Jazyk národnostnej menšiny JKN Jazyk nemecký JPL Jazyk poľský JRM Jazyk rómsky JRS Jazyk rusínsky JRU Jazyk ruský JSY Jazyk slovenský JES Jazyk španielsky JTA Jazyk taliansky JUK Jazyk ukrajinský JVO Jazyk voliteľný JKU Jazyková a spoločenskokultúrna výchova JAS Jazyková a spoločensko-kultúrna výchova JZK Jazyková komunikácia JKJ Jazyková konverzácia JOP Jazyková obchodná príprava JOA Jazyková obchodná príprava v anglickom jazyku JON Jazyková obchodná príprava v nemeckom jazyku JOD Jazyková odborná príprava JPA Jazyková odborná príprava v ANJ JPN Jazyková odborná príprava v NEJ JZP Jazyková príprava JZT Jazyková tvorivosť JAV Jazyková výchova JLP Jazykové a literárne praktikum JAJ Jazykové javy JZV Jazykové vyučovanie JKV Jazykovokomunikačná výchova JZL Jazykovoliterárne praktikum JKS Jazykový kurz Sprachdiplom JZS Jazykový seminár JSE Jazykový sprievodca JHR Jazyky hrou JZH Jazz a populárna hudba JEU Jednoduché účtovníctvo JOG Joga JOU Journalism JUD Judo KPP Kádrová a personálna práca KAI Kaligrafia a ikonografia KTD Kaligrafia a technika dekorovania GIT Kaligrafia, ikonografia, techniky dekorovania KAL Kalkulácia KLC Kalkulácie KNC Kalkulácie nákladov a cien KMT Kamenárska technológia KAV Kamenárska výroba SKZ Kamenárske stroje a zariadenia KME Kameniva KAM Kameňorez KMZ Kameňosochárske materiály a zariadenia KDP Kamiónová doprava a preprava KAN Kamiónové vozidlá KTA Kancelárska technika KAO Kanoistika KAR Kartografia KGP Kartografia a polygrafia KRY Kartografické rysovanie KAS Kartografický seminár KTN Kataster nehnuteľností KAT Katechizmus KNB Katolícke náboženstvo KEH Keramická technológia KVY Keramická výroba KER Keramické materiály KES Keramické stroje KRQ Keramika KLP Kineziológia a patokineziológia KIG Kinezioterapia v geriatrii a psychiatrii KIC Kinezioterapia v chirurgii, traumatológii a ortopédii KIN Kinezioterapia v neurológii KIP Kinezioterapia v pediatrii KIV Kinezioterapia vo vnútornom lekárstve a reumatológii KIY Kineziterapia v gynekológii a pôrodníctve KLA Klampiarska technológia KLK Klampiarske konštrukcie KKA Klasická ručne kreslená animácia KLT Klasický tanec KTE Klasifikácia textílií KLN Klávesové nástroje KLR Klavír KLS Klavírny sprievod KBI Klinická biochémia KLD Klinická dietológia KCM Klinická mikrobiológia KPA Klinická propedeutika KCC Klinické cvičenie KLH Klinika chorôb KLV Klobučnícka výroba KLM Klobučnícke materiály KLB Klobučnícke stroje a zariadenia KIM Knihárske materiály KNS Knihárske spracovanie KSE Knihárske stroje a zariadenia KCE Kníhkupecká evidencia KNI Knihovníctvo KVI Knihovníctvo a vedecké informácie KTF Knižná tvorba - bibliofília KTP Knižná tvorba - príslušenstvo KFK Knižné fondy a katalógy KNH Knižnice KNM Knižničný manažment KOK Koksárenstvo KJO Koľajové vozidlá KSY Kolektívne športy KOL Koloristika KAA Koloristika a kolorimetria KOT Kolorovanie textílií KSA Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika KOH Komorná hra KHU Komorná hudba KMS Komorný spev KMR Komorný spevácky zbor KZB Komorný zbor KMK Kompozícia v odbornom kreslení KOI Kompozičné metódy KTH Komunálna technika KMU Komunikácia KKT Komunikácia a komunikačná technika KKJ Komunikácia a konverzácia v anglickom jazyku KKN Komunikácia a konverzácia v nemeckom jazyku KKF Komunikácia a konverzácia vo francúzskom jazyku KIR Komunikácia a rétorika KMH Komunikácia a sloh KXP Komunikácia a svet práce KAH Komunikácia s hosťom v anglickom jazyku KAZ Komunikácia so zákazníkom ANK Komunikácia v anglickom jazyku CKA Komunikácia v anglickom jazyku - cvičenie VCJ Komunikácia v cudzom jazyku KDR Komunikácia v diplomatickej praxi K2J Komunikácia v druhom cudzom jazyku NJK Komunikácia v nemeckom jazyku KOA Komunikácia v ošetrovateľstve KAP Komunikácia v praxi RJK Komunikácia v ruskom jazyku KSC Komunikácia v slovenskom jazyku KSB Komunikácia v španielskom jazyku MTJ Komunikácia v talianskom jazyku FJK Komunikácia vo francúzskom jazyku KFY Komunikácia vo fyzioterapii KOE Komunikácie KNV Komunikačná výchova KED Komunikačné a sieťové technológie v doprave KSI Komunikačné schopnosti KIS Komunikačné stratégie KTO Komunikačné technológie KMN Komunikačné zručnosti KBT Komunikačný tréning KTZ Komunikatívne zručnosti KSP Koncertná a scénická prax KOX Koncertná prax KPV Kondičná príprava KDC Kondičné cvičenia KNF Konfekcia KWS Kongresové a wellnessové služby KGS Kongresové služby KGN Kongresové služby a animácia KSH Kongresové služby v hoteli EPX Konomická prax KKC Konštrukcia KML Konštrukcia a modelovanie KMG Konštrukcia a modelovanie galantérie KBV Konštrukcia a modelovanie obuvi KAD Konštrukcia a modelovanie odevov KMY Konštrukcia a modelovanie výrobkov KTB Konštrukcia a tvorba nábytku KEL Konštrukcia elektronických prístrojov KEP Konštrukcia elektronických prvkov KEZ Konštrukcia elektronických zariadení KLU Konštrukcia lietadiel a palubné systémy KMV Konštrukcia motorových vozidiel KNA Konštrukcia nábytku KOB Konštrukcia obuvi KOO Konštrukcia odevov KPS Konštrukcia pozemného staviteľstva KOP Konštrukcia prístrojov KSS Konštrukcia stavebného stolárstva KST Konštrukcia strihov KMD Konštrukcia strihov a modelovanie KOV Konštrukcia výrobkov KON Konštrukcie KRU Konštrukcie a modelovanie KGL Konštrukcie a modelovanie galantérie KMB Konštrukcie a modelovanie obuvi KVF Konštrukcie a výroba nábytku KTR Konštrukcie a zariadenia KKB Konštrukcie kachiel a kozubov KKR Konštrukcie kachiel a krbov KSF Konštrukcie stavebno-stolárskych výrobkov KTT Konštrukcie strihov KOC Konštrukčné cvičenia KOU Konštrukčné cvičenie KPR Konštrukčné práce KSN Konštruovanie KNT Konštruovanie a modelovanie doplnkov KGA Konštruovanie a modelovanie galantérie KMO Konštruovanie a modelovanie obuvi KVP Konštruovanie s využitím počítača KNP Kontra punkt KOM Kontrola a meranie KO2 Kontrola a meranie 2 KO3 Kontrola a meranie 3 KAK Kontrola akosti vo výrobe KKL Kontrola kvality KKV Kontrola kvality vo výrobe KNR Kontroling KRZ Kontrolné rozbory KCD Konverzácia a čítanie v ďalšom jazyku KMC Konverzácia a čítanie v maďarskom jazyku KCN Konverzácia a čítanie v nemeckom jazyku KRC Konverzácia a čítanie v rómskom jazyku KRD Konverzácia a čítanie v rusínskom jazyku KCR Konverzácia a čítanie v ruskom jazyku KCI Konverzácia a čítanie v slovenskom jazyku KJS Konverzácia a čítanie v španielskom jazyku TJC Konverzácia a čítanie v talianskom jazyku KUK Konverzácia a čítanie v ukrajinskom jazyku KFR Konverzácia a čítanie vo francúzskom jazyku COA Konverzácia a odborná príprava v anglickom jazyku CON Konverzácia a odborná príprava v nemeckom jazyku KC1 Konverzácia v 1. cudzom jazyku KAJ Konverzácia v anglickom jazyku AZC Konverzácia v anglickom jazyku pre začiatočníkov KAX Konverzácia v anglickom jazyku v odbore KBJ Konverzácia v bulharskom jazyku KCJ Konverzácia v cudzom jazyku KZN Konverzácia v cudzom jazyku (prvom nepovinnom) KND Konverzácia v ďalšom cudzom jazyku KZJ Konverzácia v ďalšom živom jazyku KDJ Konverzácia v druhom cudzom jazyku KZH Konverzácia v chorvátskom jazyku KJJ Konverzácia v japonskom jazyku KVD Konverzácia v jazyku KMJ Konverzácia v maďarskom jazyku KNJ Konverzácia v nemeckom jazyku KNX Konverzácia v nemeckom jazyku v odbore KRO Konverzácia v rómskom jazyku KRR Konverzácia v rusínskom jazyku KRJ Konverzácia v ruskom jazyku KSJ Konverzácia v slovenskom jazyku KSZ Konverzácia v španielskom jazyku KTJ Konverzácia v talianskom jazyku KUJ Konverzácia v ukrajinskom jazyku KFJ Konverzácia vo francúzskom jazyku KVJ Konverzácia vo voliteľnom jazyku KCU Konverzácia z cudzieho jazyka KIA Konverzcia a čítanie v anglickom jazyku KNZ Konzervárenstvo KCL Konzervárenstvo a chladiarenstvo KRH Konzervátorská a reštaurátorská dokumentácia KZR Konzervovanie KHM Konzervovanie hydinového mäsa KSM Korčuľovanie a iné sezónne činnosti KOR Korepetícia KSR Korepetícia a štúdium repertoáru KSU Korepetícia a štúdium úloh KPE Korepetícia spevu KTC Korepetícia tanca KTV Korepetícia vrátane ansamblov KRS Korešpondencia KSD Korešpondencia a štylistika KAG Korešpondencia v anglickom jazyku KCK Korešpondencia v cestovnej kancelárii KHT Korešpondencia v hotelierstve KPN Korešpondencia v nemeckom jazyku KVZ Korešpondencia v zahraničnom obchode KSV Košikárska výroba KRT Košikárstvo KTL Kotle KCT Kovacie stroje KCS Kovoobrábacie stroje KVB Kovová bižutéria KNE Kovové a nekovové materiály KEM Kovové materiály KEC Kozmetická chémia KDT Kozmetická technológia KAE Kozmetické aspekty kože KZM Kozmetika KTS Kozmetika a starostlivosť o telo KLG Kozmológia a kozmogónia KZT Koželužská technológia KKM Koželužské a kožušnícke materiály KZV Kožiarska výroba KKZ Kožiarske a kožušnícke materiály KZO Kožiarstvo KOZ Kožušinové zvieratá KTG Kožušnícka technológia KZU Kožušnícke materiály KZS Kožušnícke stroje a zariadenia KZP Krajina a životné prostredie KRA Krajinárstvo KEK Krajinná ekológia KNN Krajinná tvorba KKO Krasokorčulovanie KRF Krátke reklamné šoty KHV Kreatívna hudobná výchova KCX Kreatívne cvičenia KRP Kreatívne práce KRW Kreatívny svet KRN Kreatívny tanec KEB Kresba KBA Kresba - anatómia KBS Kresba - štylizácia KEA Kreslená animácia KLE Kreslenie KKS Kreslenie a konštrukcia strihov KKK Kreslenie a konštrukcia strojov KRL Kreslenie a modelovanie KMI Kreslenie a modelovanie strihov KVU Kreslenie a výtvarná príprava KSL Kreslenie rytín KRV Kreslenie vzorníc KRE Kreslenie vzorov KTK Kresťanská etika KVH Kresťanská výchova KRM Krmovinárstvo KRK Krmovinárstvo a krmivárstvo KSO Krmovinárstvo a sušinárstvo KPT Kuchárska technológia KET Kultúra a etika KUG Kultúra gastronómie KJP Kultúra jazykového prejavu KOD Kultúra odievania KOS Kultúra osobného prejavu KPD Kultúra podnikania KPB Kultúra pohybu KUI Kultúra reči KRG Kultúra regiónu KUB Kultúra ubytovania KUS Kultúra ubytovania a stravovania KUL Kultúra ubytovania, stravovania a prípravy jedál KUP Kultúrna politika KUD Kultúrne dejiny KUE Kultúrne štúdie KZA Kultúrne zariadenia KUC Kultúrnovýchovná činnosť KVC Kultúrno-výchovná činnosť KVO Kultúrnovýchovná práca a jej riadenie KLO Kultúrno-výchovná práca a jej riadenie KDS Kultúrny dejepis KDV Kultúry v medzinárodných vzťahoch KUT Kúpeľníctvo KUH Kúpeľníctvo a hoteliérsvo KZZ Kurz na ochranu života a zdravia RSH Kurz senzorického hodnotenia KVA Kurz varenia KVM Kurz vnútrozávodnej manipulácie KVR Kurz výchovy k rodičovstvu KVN Kurz výroby a údržba nástrojov KVK Kvalifikačný kurz KSK Kvalita a skúšanie KCZ Kvalita ovocia a zeleniny KCH Kvasná chémia KVV Kvasná výroba KVE Kvetinárstvo KAC Kvetinárstvo a ovocinárstvo KVS Kvetinárstvo a sadovníctvo KZE Kvetinárstvo a zeleninárstvo KVT Kvetoviazačstvo a aranžérstvo KYB Kybernetika KYR Kysucký región LBT Laboratórna a chemická technika LHE Laboratórna chémia LKO Laboratórna kontrola LAB Laboratórna technika LT2 Laboratórna technika 2 LTP Laboratórna technika v poľnohospodárstve LAC Laboratórne cvičenia LCF Laboratórne cvičenia z fyziky LCC Laboratórne cvičenia z chémie LCO Laboratórne cvičenia z odborného predmetu LCE Laboratórne cvičenia z technológie LCS Laboratórne cvičenia z výroby skla LCT Laboratórne cvičenia zo strojárenskej technológie LAV Laboratórne cvičenie LFZ Laboratórne filmové zariadenia LHP Laboratórne hodnotenie potravín LBO Laboratórne merania LMB Laboratórne meranie v baníctve LPL Laboratórne práce a lekárstvo LPM Laboratórne prístroje a metódy LVS Laboratórne vyšetrovacie metódy LV2 Laboratórne vyšetrovacie metódy II LKL Ladenie klavírov LNC Ladenie nástroja cimbal, harfa LDH Ľadový hokej LDA Lahôdkarska výroba LAK Lakovnícka chémia LTL Lakovnícka technológia LCN Latinčina TLN Latinská konverzácia LAT Latinský jazyk LJO Latinský jazyk v ošetrovateľstve LNV Legislatíva a nástroje rozvoja vidieka LZP Legislatíva v životnom prostredí LZR Legislatíva životného prostredia LHA Lego herné aktivity LPG Lesná pedagogika LET Lesná ťažba LNA Lesná výroba LES Lesné stavby LSN Lesné stroje a zariadenia LSS Lesné škôlkárstvo LEB Lesnícka botanika LEG Lesnícka geodézia LSK Lesnícka náuka LTX Lesnícka taxácia LEZ Lesnícka zoológia LEM Lesnícky marketing LTU Lesoturistika LEK Letecká komunikácia LCP Letecké prístroje LEV Letecké výpočty LTE Letecký zemepis LEC Letectvo LIA Liahnutie LSX Liahnutie a sexovanie hydiny LIH Liahnutie hydiny LIB Library LIC Líčenie LPE Liečebná pedagogika LIR Liečebná rehabilitácia LTV Liečebná telesná výchova LIV Liečebná výživa LVC Liečebná výživa - cvičenie LVK Liečebná výživa - klinická prax LEP Liečebné prístroje LAR Liečivé a aromatické rastliny LER Liečivé rastliny LRP Liečivé rastliny a prírodné lieky LIE Lietadlá LTA Lietadlové palubné prístroje LAD Lietadlové pohonné jednotky LIN Linux LSO Lisované sklo LJV Literárna a jazyková výchova LVM Literárna a jazyková výchova s metodikou LTH Literárna hodinka LTT Literárna tvorba LTW Literárna výchova LCI Literárne čítanie LDC Literárno-dramatická činnosť LDT Literárno-dramatická tvorba LDV Literárno-dramatická výchova LJS Literárny a jazykový seminár LSE Literárny seminár LIT Literatúra LHR Literatúra a história nášho regiónu LRN Literatúra nástroja LNR Literatúra nášho regiónu LDM Literatúra pre deti a mládež LPD Literatúra pre deti s metodikou LAJ Literatúra v anglickom jazyku LTG Liturgia LGV Liturgický spev LTS Liturgický spev, hlasová výchova LTK Liturgika LOD Lode a lodné zariadenia LPP Lodná a prístavná prevádzka LDO Lodná doprava LEA Lodná elektronika LEL Lodná elektrotechnika LPR Lodná preprava LDN Lodná prevádzka LSZ Lodné a strojné zariadenia LOM Logická matematika LGK Logika LVD Logika v doprave LGG Logistika LGD Logistika a distribúcia LGZ Logistika a zasielateľstvo LSD Logistika dopravy DLG Logistika v doprave LOV Logistika výroby LOP Logopédia LGS Logopedická starostlivosť LGP Logopedické praktikum LDL Lomové dobývanie ložísk LHY Loptové hry LSB Lovecké a športové zbrane LOG Ložisková geológia LUV Ľudová a umelecká výroba LUH Ľudová hudba LPN Ľudová pieseň LSL Ľudová slovesnosť LUD Ľudová umelecká výroba LVY Ľudová výroba LUR Ľudové remeslá LTR Ľudové tradície LTN Ľudové tradície na vidieku LTD Ľudové tradície v domácnosti LUY Ľudové umelecké remeslá a techniky LCH Ľudový a charakterový tanec LTC Ľudový tanec LYZ Lyžovanie MKJ Maďarská konverzácia MDJ Maďarský jazyk MJL Maďarský jazyk a literatúra MJO Maďarský jazyk v odbore MJS Maďarský jazykový seminár MLS Maďarský literárny seminár MEK Makroekonómia MQS Makroekonómia - seminár MDN Makroekonómia a dane MME Makromolekulárna chémia MML Makromolekulové látky MLB Maľba MDK Maľba a dekorácia keramiky MSK Maľba skla MAG Malé gazdinky MPD Malé, stredné obchodné, remeselné a priemyselné podniky MJT Malí majstri MLP Maliarska príprava MAA Maľovaná abeceda MCI Maľované čítanie MLV Maľovanie MUP Maľujeme na počítači MEF Malý ekologický farmár MXP Malý počtár MVL Manažéri a vedenie ľudí MAK Manažérska komunikácia MAN Manažérstvo MMO Manažérstvo a marketing MVZ Manažérstvo kvality a vzťahov so zákazníkom MNZ Manažment MCP Manažment a legislatíva v profesionálnej činnosti MMR Manažment a marketing MIV Manažment a marketing aktivít voľného času MMC Manažment a marketing cestovného ruchu MMS Manažment a marketing sociálnej práce MMD Manažment a marketing v masmédiách MMT Manažment a marketing v turistike MMV Manažment a marketing vo vidieckej turistike MVI Manažment a marketing voľnočasových aktivít MCR Manažment cestovného ruchu MDD Manažment dažďových vôd MAF Manažment financií MIS Manažment informačných systémov MKU Manažment kultúry MKL Manažment kvality MAO Manažment obchodu MOF Manažment osobných financií MNT Manažment podnikania MPC Manažment podnikov cestovného ruchu MLG Manažment práce logistu MPZ Manažment práce predajcu motorových vozidiel MPB Manažment práce prijímacieho technika MCS Manažment práce servisného poradcu MSD Manažment -prípadové štúdie MSH Manažment spoločného stravovania MSM Manažment školských mediaték MVA Manažment v agroturistike MNC Manažment v cestovnom ruchu MAD Manažment v doprave ODM Manažment v odevníctve MOE Manažment v ošetrovateľstve MVP Manažment v polygrafii MVS Manažment v spoločnom stravovaní MTS Manažment v stavebníctve MSO Manažment v športe MFY Manažment vo fyzioterapii MRD Manikúra, pedikúra MNM Manipulácia s materiálom MTC Manipulácia s tovarom MZI Manuálne zručnosti MAP Mapovanie MKT Marketing MM2 Marketing - manažment MAQ Marketing a manažérstvo MRQ Marketing a manažment MMB Marketing a manažment sociálnej práce MMK Marketing a manažment v kultúre MMU Marketing a manažment v službách MRP Marketing a propagácia MDY Marketing digitálnych médií MHK Marketing hotelierstva a cestovných kancelárií MPN Marketing podnikov cestovného ruchu MRC Marketing v cestovnom ruchu MKE Marketing v elektrotechnike MGO Marketing v obchode MZB Marketing v zahraničnom obchode MMZ Marketing, manažment MKM Marketingová komunikácia MKG Marketingová komunikácia a propagácia MKI Marketingová komunikácia a reklama MQP Marketingová koncepcia podniku MMN Marketingový manažment MSZ Masáž MAZ Masáže MFB Masáže a foto-, hydro-, termo-, balneoterapia MFC Masáže a foto-,hydro-,termo-, balneoterapia-klinické cvičenia MAS Maskovanie MSI Maskovanie - speváci MTI Maskovanie - tanečníci KMA Masmediálna komunikácia MMX Masmediálna prax MDI Masmediálna výchova MPF Masmediálne právo a etika MGM Matematická gramotnosť MAV Matematické a ekonomické výpočty MCC Matematické cvičenia MVF Matematické cvičenie MHT Matematické hry a tvorivosť škôlkára MAM Matematické metódy MTP Matematické predstavy MFG Matematicko-finančná gramotnosť MFP Matematicko-fyzikálne praktiká MFK Matematickofyzikálne praktikum MTF Matematicko-fyzikálne praktikum MPS Matematickoprírodovedný seminár MPV Matematicko-prírodovedný seminár MTM Matematický seminár MAT Matematika MHV Matematika a hospodárske výpočty MIF Matematika a práca s informáciami MPW Matematika a programovanie MHR Matematika hrou MKK Matematika krok za krokom MON Matematika okolo nás MA5 Matematika pre 5.-9. roč. ZŠ MAU Matematika pre maturantov MEN Matematika s aplikáciami v ekonómii MEI Matematika v elektrotechnike MTQ Matematika v kocke MAL Materiál MAB Materiálové bilancie MTE Materiály MTA Materiály - mechanik opravár MAE Materiály a skúšanie MAY Materiály a suroviny MTG Materiály a technológie MKN Materiály kovové a nekovové MKO Materiály kovové a nekovové - vybrané odborné state MPK Materiály pre kaderníčky MKS Materiály pre kovové tkanivá a sitá MRI Materiály v baníctve MVB Materiály vo výrobe automobilov MVG Materiály výroby galantérie MVO Materiály výroby obuvi MSE Maturitný seminár MDU Mediálna komunikácia MDV Mediálna výchova MDA Mediálny ateliér MEG Medzinárodná gastronómia MHY Medzinárodné hospodárske vzťahy MSY Medzinárodné informačné systémy MOW Medzinárodné obchodné vzťahy MOI Medzinárodné organizácie MNP Medzinárodné podnikanie MPQ Medzinárodné právo MEM Medzinárodný marketing MOB Medzinárodný obchod MPX Medzinárodný platobný styk MTK Mechanická technológia kože MTX Mechanická technológia textilu MTZ Mechanická technológia zošľachťovania MPO Mechanické prevody otáčavého pohybu MZH Mechanické zariadenia hnacích vozidiel MZV Mechanické zariadenia vozidiel MEC Mechanika MCT Mechanika tekutín MEA Mechanizácia MCH Mechanizácia a automatizácia skladového hospodárstva MEV Mechanizácia a evidencia MVC Mechanizácia a evidencia výpočtových prác MET Mechanizácia a stavby MNN Mechanizácia nakládky MPL Mechanizácia poľnohospodárstva MRV Mechanizácia rastlinnej výroby MZC Mechanizácia staničných prác MST Mechanizácia strojov MZR Mechanizácia živočíšnej výroby MEP Mechanizačné prostriedky MEZ Mechanizačné zariadenia MPR Mechanizmus pre prevod a transformáciu pohybu MSR Mechanizmy strojov MNK Mechatronika MEL Meliorácie MVH Meliorácie a vodné hospodárstvo MZA Meliorácie a závlahová agrotechnika MDM Melodráma MRA Meracia a automatizačná technika MAC Meracia a regulačná technika MRG Meracie a regulačné prístroje MPM Meracie prístroje a meranie MES Meracie systémy MRZ Merania na elektronických zariadeniach MIZ Merania na elektrotechnických zariadeniach MVE Merania v autoelektronike MZT Merania v automatizačnej technike MVD Merania v odbore MRS Merania v silnoprúdovej technike MSA Merania v strojárstve MTU Merania v úžitkovej technike MZK Merania v zabezpečovacej a oznamovacej technike MNI Meranie MED Meranie a diagnostika MCV Meranie a diagnostika cestných vozidiel MKV Meranie a diagnostika koľajových vozidiel MEX Meranie a experimentovanie MER Meranie a regulácia MSU Meranie a spracúvanie údajov MIN Meranie v informačných technológiach MFS Mesto kde študujem MTV Mestské trakčné vozidlá MGR Metalografické cvičenia MLL Metalografické laboralória MTL Metalurgia MTO Meteorológia MEB Metodický postup hlavnej špecializácie - pravidlá PXH Metodika a prax PHV a hudobné náuky XVS Metodika a prax riadenia vokálnych inštrumentálnych súborov MTD Metodika DHV a HV MND Metodika drevených dychových nástrojov ECM Metodika edukačných činností MHO Metodika hlavného odboru MHH Metodika hlavného odboru štúdia herectvo MHP Metodika hlavného predmetu MHU Metodika hudobnej výchovy MKB Metodika katolíckeho náboženstva MKA Metodika klasického tanca MKR Metodika klavírnej hry MKH Metodika klavírnej hudby MLJ Metodika literárnej a jazykovej výchovy MLT Metodika ľudového tanca MMP Metodika matematických predstáv MNA Metodika nástroja akordeón MNF Metodika nástroja fagot MNU Metodika nástroja flauta MNG Metodika nástroja gitara MNH Metodika nástroja harfa MNJ Metodika nástroja hoboj MHW Metodika nástroja husle a viola MRN Metodika nástroja klarinet MNR Metodika nástroja kontrabas MNL Metodika nástroja lesný roh MNO Metodika nástroja pozauna MNB Metodika nástroja trúbka MNV Metodika nástroja violončelo MNW Metodika novodobého moderného tanca MTB Metodika odborného vyučovania MOH Metodika organovej hry MDP Metodika plechových dychových nástrojov MPT Metodika práce technika MRT Metodika práce výtvarného technika MPH Metodika prípravnej hudobnej výchovy a hudobnej výchovy MRM Metodika rozvíjania matematických predstáv MVU Metodika spevu MTR Metodika športového tréningu (TV) MGY Metodika tanečnej gymnastiky a rytmiky MTN Metodika telesnej výchovy MDZ Metodika vedenia detského zboru MVV Metodika výchovno-vzdelávacích činností MVW Metodika výchovno-vzdelávacích procesov MVR Metodika výtvarnej výchovy MVY Metodika výučby tanca VDZ Metodika vyučovania detského zboru MZP Metodika záverečnej práce MGP Metódy geologického prieskumu KIT Metódy kinezioterapie MSP Metódy sociálnej práce MZO Metódy zobrazovania MEO Metrológia MBI Mikrobiológia MBE Mikrobiológia a epidemiológia MIR Mikrobiológia a hygiena MEE Mikrobiológia a hygiena, epidemiológia MIP Mikrobiológia a parazitológia MBV Mikrobiológia a veterinárstvo MBH Mikrobiológia, epidemiológia a hygiena MEH Mikrobiológia, hygiena a epidemiológia MBP Mikrobiológia, parazitológia a epidemiológia MPI Mikrobiológia, parazitológia a epizotológia MKP Mikrobiologické rozbory v potravinárskom priemysle MIE Mikroelektronika MIK Mikropočítače MIT Mikroprocesorová technika MVT Mikroprocesory a vstavané systémy MIC Mimočítankové čítanie MRL Mineralógia MIG Mineralógia a geológia MPE Mineralógia a petrografia MPG Mineralógia, petrografia a geológia MMA Minimum manažéra MOA Minimum občana EÚ MBL Mladý bádateľ MBO Mladý biológ MLC Mladý čitateľ MFZ Mladý fyzik MCE Mladý chemik MIA Mladý informatik MMI Mladý matematik MPP Mladý priateľ poľovníctva MLR Mladý prírodovedec MAR Mladý remeselník MLD Mladý vedec MZD Mladý záhradkár MLZ Mladý záchranár MLK Mladý zdravotník MLE Mliekárenstvo SYR Mliekárenstvo a syrárstvo MLI Mliekárstvo MLY Mlynárstvo MBT Mobilné technológie MSL Móda a štýl MOU Model úradu MDE Modelárska technológia MYD Modelársky dizajn MDL Modelárstvo MOD Modelovanie MD3 Modelovanie 3D MPA Modelovanie a práca s materiálom MOR Modelovanie a rezbárstvo MSC Modelovanie a simulácia procesov MOM Modelovanie masiek OMO Modelovanie odevov MPY Modelovanie prevádzky hotelov MDS Modelovanie strihov MOP Modelové práce MOT Moderný tanec MDR Moderovanie MRE Moderovanie v rozhlase a v televízii MDT Modrá planéta MOG Moja gramatika MNE Monitoring v enviromentalistike MZS Monitorovacie a zabezpečovacie systémy MZN Monitorovacie a zabezpečovacie technológie MGT Monitorovanie a signalizačné technológie MOZ Monitorovanie životného prostredia MSV Montáž strojov MNS Montované stavby MOS Mostné stavby MOY Mosty MTT Mosty a tunely MPU Mosty k poznaniu MOK Motorika MOV Motorové vozidlá MTY Motory MVM Možnosti využitia materiálov MUV Multikultúrna výchova MKZ Multikultúrne spolužitie MUM Multimédia MUK Multimediálna komunikácia MUA Multimediálna matematika MUG Multimediálna technológia M2D Multimediálne 2D realizácie M3D Multimediálne 3D realizácie MUZ Muzikál MUS Muzikálové štúdio MUL Muzikolam MUT Muzikoterapia MYE Myslím ekonomicky NBV Náboženská výchova NBE Náboženská výchova - evanjelická NBG Náboženská výchova - gréckokatolícka NBK Náboženská výchova - katolícka NBP Náboženská výchova - pravoslávna NRE Náboženská výchova - reformovaná NBI Náboženská výchova - rímskokatolícka NVA Náboženská výchova Apoštolskej cirkvi NAB Náboženstvo NPV Náboženstvo - pravoslávne NCB Náboženstvo Cirkvi bratskej NVY Nábytkárska výroba NRB Náčuv a rozbor baletov a rozbor tanečných skladieb NAC Náčuvy NCV Náčuvy - spev NPE Náčuvy predmetu spev NVB Náčuvy v odbore NHO Náčuvy v predmete hlavného odboru NVH Náčuvy vyučovania hlavného predmetu NKD Nákladná doprava NKP Nákladná preprava NDX Náprava dispraxie NDG Náprava dysgrafie NDK Náprava dyskalkulie NDL Náprava dyslexie NDT Náprava dysortografie NPG Nápravná a posiľňujúca gymnastika NRD Národné a regionálne dejiny NAH Národné hospodárstvo NAR Národopis NLK Národopis a praktikum ľudovej kultúry NPL Nastavovanie a úprava plátkov, výroba a úprava strojkov NST Nástrojárska technológia NSM Nástroje - maliarske a natieračské práce NMK Nástroje - mechanik opravár NNR Nástroje a náradie NSH Naučme sa spolu hrať NAU Náučná literatúra NCR Náuka o cudzineckom ruchu NDI Náuka o divadle NAD Náuka o domácnosti NEN Náuka o elektrických nástrojoch NOF Náuka o farbe NUH Náuka o harmónii NOH Náuka o hudbe NHF Náuka o hudobných formách NOO Náuka o kontrapunkte NAK Náuka o kovoch NKZ Náuka o koži NKR Náuka o krajine NLS Náuka o lese NLE Náuka o lesnom prostredí NOL Náuka o lietadlách NLD Náuka o ľudovej hudbe NML Náuka o materiáli NMT Náuka o materiáli a technológii NAM Náuka o materiáloch NAN Náuka o nápojoch NON Náuka o nástrojoch NOC Náuka o organe NPH Náuka o pohybe NPO Náuka o potravinách NVZ Náuka o potravinách a výžive NAZ Náuka o požívatinách NOR Náuka o práci OPN Náuka o prírode NDP Náuka o prírodnom prostredí NOD Náuka o produkcii NAP Náuka o programovaní NOP Náuka o prostredí NPR Náuka o prostredí rastlín NRG Náuka o regióne NSL Náuka o slohu NAS Náuka o spoločnosti NOS Náuka o štýle NTR Náuka o teréne NTV Náuka o tovare NOV Náuka o výrobe NVT Náuka o výrobe a tovare NAY Náuka o výrobkoch NVM Náuka o výrobkoch a materiáloch NOZ Náuka o výžive NVD Náuka o výžive a dietetike NZR Náuka o zraku NAO Náuka o životnom štýle NPT Navigácia a prevádzkové postupy NRL Navigácia a rádiolokácia NRS Navigačné a rádiolokačné systémy NRP Návrat k prírode EZN Návrh elektrických zariadení NVP Návrhová príprava NTA Návrhová tvorba NAV Navrhovanie NKO Navrhovanie a konštrukcia obalov NKK Navrhovanie a konštrukčné kreslenie NMO Navrhovanie a modelovanie odevov NPJ Navrhovanie a projektovanie NAT Navrhovanie a typografia NBR Navrhovanie brúsenia a rytia NVO Navrhovanie odevov NSP Navrhovanie šperkov NUO Navrhovanie umeleckých odliatkov NUV Navrhovanie umeleckých výkovkov NUR Navrhovanie umeleckých výrobkov NVR Navrhovanie v rytectve NVK Návrhové kreslenie NBM Nebeská mechanika NLP Neelektrické lekárske prístroje NTD Nechtový dizajn NKH Nekontaktné hodiny NDD Nekonvenčné druhy dopravy NEM Nemčina NEH Nemčina hravo NSC Nemčina s PC NGA Nemčina v gastronómii NHT Nemčina v hotelierstve NEQ Nemčina v kocke NKS Nemčina v kozmetických službách NMU Nemčina v marketingu NJX Nemčina v obchodnej praxi NJP Nemčina v praxi NJG Nemecká gramatika NKV Nemecká konverzácia NER Nemecká korešpondencia NOK Nemecká obchodná komunikácia NEJ Nemecký jazyk N1J Nemecký jazyk 1 NE2 Nemecký jazyk 2 NJH Nemecký jazyk a hospodárska korešpondencia NEK Nemecký jazyk a konverzácia NEL Nemecký jazyk a literatúra NJJ Nemecký jazyk ako 1. cudzí jazyk pre 5.-9. ročník ZŠ NJD Nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk pre 7.-9. ročník ZŠ 2NJ Nemecký jazyk ako druhý cudzí jazyk NMJ Nemecký jazyk ako materinský jazyk 1NJ Nemecký jazyk ako prvý cudzí jazyk NJR Nemecký jazyk pre 3. -9. roč. ZŠ s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov NJQ Nemecký jazyk pre pokročilých NJZ Nemecký jazyk pre začiatočníkov NJC Nemecký jazyk v cestovnom ruchu NJE Nemecký jazyk v ekonomike NXP Nemecký jazyk v hospodárskej praxi NHG Nemecký jazyk v hotelierstve a gastronómii NJO Nemecký jazyk v odbore NPD Nemecký jazyk v podnikateľskej praxi NPX Nemecký jazyk v praxi NBS Nepovinné bloky špecializácie NEP Nepovinné predmety NPI Nepovinné predmety vyučované individuálne NPP Nepovinné vyučovacie predmety NEV Nepovinné vyučovanie NCJ Nepovinný cudzí jazyk NES Nerastné suroviny NET Netkané textílie NEZ Netradičné spôsoby zlievačskej výroby NSY Netradičné športy NZE Netradičné zdroje energie NEU Neurológia NPS Neurológia a psychiatria NEO Neurologické ošetrovateľstvo NZO Neziskové organizácie NTL Nosný typ lietadla NTC Novodobý tanec NOT Novodobý, džezový tanec NUM Nukleárna medicína OBL Obalová technika OHS Obalové hospodárstvo OBD Obalový dizajn OAP Občan a právo OVS Občan a verejná správa OBN Občianska náuka ONT Občianska náuka pre maturantov OEB Občianska náuka, etika a vlastiveda OBV Občianska výchova OB6 Občianska výchova pre 6.-9. roč. ZŠ OPP Občianske a pozemkové právo ORC Obchod a preprava v cestnej doprave OBS Obchod a služby OTR Obchod a tovar OAK Obchodná a administratívna korešpondencia OHO Obchodná administratíva OAL Obchodná angličtina OKO Obchodná komunikácia OBK Obchodná korešpondencia OMA Obchodná matematika ONM Obchodná nemčina OCH Obchodná prevádzka OAJ Obchodná príprava v angličtine ONJ Obchodná príprava v nemčine ORJ Obchodná príprava v ruštine OEJ Obchodná príprava v španielčine OTJ Obchodná príprava v taliančine OFJ Obchodná príprava vo francúzštine OPY Obchodná psychológia ORU Obchodná ruština OBT Obchodná technológia OFP Obchodné a finančné právo OPV Obchodné a pracovné právo ODP Obchodné počty OBP Obchodné právo OPQ Obchodno-právna korešpondencia v CUJ OPC Obchodno-prepravná činnosť cestnej a mestskej dopravy OLD Obchodno-prepravná činnosť leteckej dopravy CNV Obchodno-prepravná činnosť vodnej dopravy OBC Obchodnoprepravná činnosť železníc OCD Obchodnoprepravná činnosť železničnej dopravy OZD Obchodno-prepravná činnosť železničnej dopravy OMN Obchodný manažment OSD Obchodovať s drevom OJE Objavovanie OJS Objavovanie sveta OJR Objavovanie živej prírody OPG Objektové programovanie OBJ Obligátny nástroj (klavír, zobcová flauta...) OHT Obohatenie OBE Obrábanie OKV Obrábanie kovov OBR Obrábanie materiálov OAA Obratnosť a akrobacia OBZ Obrazová a zvuková technika OBU Obrazová tvorba OZU Obsahová a zvuková technika OAS Obsluha a stolovanie OMP Obsluha mechanizačných prostriedkov OSS Obsluha stavebných strojov OSH Obsluha strojov a zariadení OTG Obuvnícka technológia OBM Obuvnícke materiály OMD Obuvnícke modelárstvo OSZ Obuvnícke stroje a zariadenia OIN Obytný interiér OCK Oceľové konštrukcie OCL Oceňovanie lesov OCN Oči dokorán OAG Odborná angličtina OHE Odborná chémia OJP Odborná jazyková príprava OKQ Odborná klinická prax OKK Odborná konverzácia OKA Odborná konverzácia v anglickom jazyku OVB Odborná konverzácia v biológii OKD Odborná konverzácia v cudzom jazyku KGG Odborná konverzácia v gastronómii (ANJ) KGF Odborná konverzácia v gastronómii (FRJ) KGE Odborná konverzácia v gastronómii (NEJ) KHA Odborná konverzácia v hotelierstve (ANJ) KHF Odborná konverzácia v hotelierstve (FRJ) KHN Odborná konverzácia v hotelierstve (NEJ) KHG Odborná konverzácia v hotelierstve a gastronómii (ANJ) KHI Odborná konverzácia v hotelierstve a gastronómii (NEJ) OVM Odborná konverzácia v matematike OKN Odborná konverzácia v nemeckom jazyku OKR Odborná konverzácia v ruskom jazyku OKJ Odborná konverzácia v slovenskom jazyku OKL Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na chémiu a biológiu OKZ Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na matematiku a fyziku OKS Odborná konverzácia v slovenskom jazyku zameraná na prírodoved. predmety OKB Odborná konverzácia v španielskom jazyku OKI Odborná konverzácia v talianskom jazyku OKG Odborná konverzácia vo francúzskom jazyku OBI Odborná konverzácia z biológie OKF Odborná konverzácia z fyziky OKC Odborná konverzácia z chémie OKX Odborná konverzácia z matematicko-prírodovedných predmetov v slov.jaz. OKM Odborná konverzácia z matematiky OKP Odborná konverzácia z prírodopisu ODU Odborná náuka ODN Odborná nemčina PRX Odborná prax OXC Odborná prax - cestovný ruch OXO Odborná prax - obchod OXL Odborná prax v pleťovej kozmetike OXV Odborná prax vo vlasovej kozmetike ODR Odborná ruština ODL Odborná slovenčina ODS Odborná spôsobilosť ODF Odborná spôsobilosť v elektrotechnike ODJ Odborná španielčina ODT Odborná taliančina OLA Odborná terminológia v anglickom jazyku OLN Odborná terminológia v nemeckom jazyku OBB Odborné aplikácie ODC Odborné cvičenia CPP Odborné cvičenia z plavebného práva ODG Odborné cvičenie OLC Odborné cvičenie z plavebného práva OJV Odborné dejiny výtvarnej kultúry OEA Odborné kreslenia ODK Odborné kreslenie KRB Odborné kreslenie - stavebníctvo KRI Odborné kreslenie - strojárstvo OMK Odborné kreslenie a maľovanie OMY Odborné kreslenie a materiály OBO Odborné kreslenie a modelovanie ONS Odborné kreslenie a strihy OFI Odborné kreslenie figurálne OK1 Odborné kreslenie I OK2 Odborné kreslenie Il OKY Odborné kreslenie návrhové a konštrukčné OPI Odborné kreslenie písma ODQ Odborné kreslenie prípravné OKH Odborné kreslenie strihov ORE Odborné kreslenie v elektrotechnike OVC Odborné kreslenie vzorníc OME Odborné modelovanie OML Odborné modelovanie a navrhovanie OMT Odborné modelovanie a tvarovanie ODB Odborné predmety OTU Odborné texty v cudzom jazyku OOR Odborné výpočty ODZ Odborné zameranie OEI Odborné znalosti OPU Odborno-praktické predmety OCJ Odborný cudzí jazyk OFR Odborný francúzsky jazyk KUR Odborný kurz OSM Odborný seminár OVY Odborný výcvik OXI Odborný výcvik - aplikovaná informatika OXR Odborný výcvik - cestovný ruch OXF Odborný výcvik – cvičná firma OXU Odborný výcvik – komunikácia s hosťom OXZ Odborný výcvik - kuchár alebo čašník OXN Odborný výcvik - manažérske cvičenia OXM Odborný výcvik - marketingové cvičenia OXH Odborný výcvik - obsluha OSJ Odborný výcvik - písanie strojom OXD Odborný výcvik – podnikanie v cestovnom ruchu OXT Odborný výcvik - práca s tovarom OXP Odborný výcvik - príprava pokrmov ORY Odborný výcvik - rysovanie OXS Odborný výcvik - služby v cestovnom ruchu OXK Odborný výcvik - spoločenská a marketingová komunikácia OXA Odborný výcvik - technika administratívy OOB Odborný výcvik - zameranie na obsluhu OPH Odborný výcvik - zameranie na pohostinstvo OPJ Odborný výcvik - zameranie na prípravu jedál SBX Odborný výcvik - zameranie na stavebníctvo SJB Odborný výcvik - zameranie na strojárstvo OAX Odevná prax ONA Odevná technológia OTB Odevná tvorba OEV Odevná výroba ODA Odevné automaty OVN Odevné materiály OSA Odevné stroje a automaty OTN Odevné trendy ODV Odevné výtvarníctvo OEZ Odevné zariadenia ODD Odevnícka výroba ODE Odevníctvo ODH Odevný dizajn ODI Odievanie ORP Odievanie a ručné práce OTT Odievanie a textilné techniky ODY Odpadové hospodárstvo OZA Odvodňovanie a závlahy OFT Oftalmológia OHN Ohodnocovanie nehnuteľností OTK Ochrana a tvorba krajiny OUP Ochrana a úprava pôd OCP Ochrana človeka a prírody OCA Ochrana človeka a životného prostredia OHD Ochrana dreva OLZ Ochrana lesa a životného prostredia OLS Ochrana lesov OLP Ochrana lesov a prírodného prostredia OLR Ochrana lesov a prírody OOS Ochrana ovocných stromov OPA Ochrana pamiatok ONI Ochrana podnikateľských informácií OPD Ochrana prírody OVP Ochrana prostredia v priemysle ORA Ochrana rastlín OVR Ochrana vinnej révy a ovocných plodín OZP Ochrana zariadení a prostriedkov OZV Ochrana zdravia OCZ Ochrana zeleniny a ovocných stromov OZO Ochrana života a zdravia OZE Ochrana životného prostredia OZR Ochranné zariadenia a prostriedky OKU Okuliarová optika OKT Okuliarová technika ONV Onkologická výchova OTC Opatrovateľská činnosť OSY Operačné systémy OPL Operná špecializácia OPE Operné herectvo OUS Oprava a obsluha a údržba strojov a zariadení OBH Oprava banských strojov a zariadení OCI Oprava cestných vozidiel OCE Oprava častí karosérie OAE Oprava karosérie OAH Oprava karosérie po havárii OAD Opravárenstvo a diagnostika DGV Opravárenstvo a diagnostika cestných motorových vozidiel OKW Opravy koľajových vozidiel OPR Opravy strojov a zariadení OAV Opravy výťahov OIC Optická výroba OPT Optické prístroje OTI Optické výpočty OIK Optika OPK Optika a prístroje OPM Optimalizačné metódy v praxi OPS Optoelektronické súčiastky OPZ Optoelektronické zariadenia OEL Optoelektronika ORH Orálna hygiena OAC Organická a analytická chémia OGA Organická chémia OAM Organizácia a administratíva OEK Organizácia a ekonomika kultúry OED Organizácia a ekonomika predaja kvetín a dekoračných rastlín OEP Organizácia a ekonomika stravovacích prevádzok OES Organizácia a elektronika stravovacích prevádzok OLK Organizácia a legislatíva v kynológii OPB Organizácia a plánovanie výroby OAR Organizácia a riadenie ORL Organizácia a riadenie leteckej prevádzky OAT Organizácia a technika OTZ Organizácia a technika zahraničného obchodu OVT Organizácia a výpoctová technika OCC Organizácia akcií ORF Organizácia farmácie OHZ Organizácia hier a zábav OFK Organizácia knižných fondov a katalógov ORG Organizácia odevnej výroby OOV Organizácia odevníckej výroby OOZ Organizácia ochrany pred požiarmi OPO Organizácia požiarnej ochrany OGP Organizácia prevádzky ORR Organizácia riadenia OSB Organizácia scénickej výroby OSL Organizácia služieb OTV Organizácia telesnej výchovy OVE Organizácia vedeckých a technických informácií OVU Organizácia voľného času OVK Organizácia voľného času a životného spôsobu ORV Organizácia výroby ORZ Organizácia zdravotníctva OZL Organizácia zdravotníctva a právo OGC Organizácia zdravotníctva a sociálnej pomoci OGZ Organizácia zdravotníctva a sociálnej práce OZH Organizácia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti OAN Organizačná a výpočtová technika OGI Organová improvizácia OHA Orchestrálna hra OLI Orchestrálna literatúra ORS Orientácia v súčasnom svete ORN Ortodoncia ORD Ortopédia OOT Ortopédia a ortopedická protetika ORK Ortopédia a protetika ORT Ortopedická protetika OTE Osobitná telesná výchova ODO Osobná doprava OSP Osobná preprava OSF Osobné financie OFM Osobné financie - praktikum OFD Osobné financie a podnikanie OZK Osobnosť žiaka OSR Osobnostný a sociálny rozvoj OST Osvetľovacia technika OAO Ošetrovanie a prvá pomoc OVD Ošetrovanie a výchova detí OSC Ošetrovanie chorých OAZ Ošetrovanie, asistencia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia OET Ošetrovateľska etika OTY Ošetrovateľské techniky OPF Ošetrovateľský proces OSE Ošetrovateľstvo OSV Ošetrovateľstvo - cvičenia OSW Ošetrovateľstvo - cvičenie OOE Ošetrovateľstvo a ošetrovateľská etika OPX Ošetrovateľstvo v primárnej zdravotnej starostlivosti OVH Ošetrovateľstvo vo vybraných odboroch OVV Ovčiarstvo OVL Ovládacia technika OVO Ovocinárstvo OCV Ovocinárstvo a včelárstvo OVI Ovocinárstvo a vinohradníctvo OVZ Ovocinárstvo a zeleninárstvo OVA Ovocinárstvo, vinohradníctvo a zeleninárstvo OTO Ozdobné techniky v odievaní OKE Ozdobovanie keramiky OZB Oznamovacia a zabezpečovacia technika OZC Oznamovacia a zabezpečovacia technika v doprave ODW Oznamovacia drôtová technika ONE Oznamovacia elektrotechnika OZI Oznamovacia prevádzka OZT Oznamovacia technika OTA Oznamovacia technika a telekomunikačné siete OTD Oznamovacia technika po vedeniach OZS Oznamovacie siete OZN Oznamovacie zariadenia PCJ Paličkovanie PAM Pamätihodnosti okolia PAN Pantomíma PTG Papierenská technológia PFA Parafarmácia PXL Parodontológia PAS Pasienkárstvo PAH Pasienkové hospodárstvo PTW Pastva a salašníctvo PVQ Pastvinárstvo PAT Patológia PKP Patológia a klinická propedeutika PKL Patológia a klinika chorôb PXD Patológia orgánov dutiny ústnej PTS Patopsychológia PUU Pátrame po minulosti LIP Pátranie v literatúre PAY PC architektúra PEP Pedagogická prax PUX Pedagogicko-umelecká prax PES Pedagogický seminár GHH Pedagogický seminár hlavného odb. štúdia Herectvo PHO Pedagogický seminár hlavného odboru GHQ Pedagogický seminár hlavného odboru štúdia PED Pedagogika PPY Pedagogika a psychológia PEA Pedagogika dospelých a psychologické základy kultúrno-výchovnej práce PHN Pedagogika hlavného odboru štúdia PGT Pedagogika tréningu PEF Pedagogika v ošetrovateľstve PET Pediatria PQO Pediatrické ošetrovateľstvo ETG Pekárska technológia PNT Penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť PFZ Periférne zariadenia PER Personalistika PPC Personálna práca PEM Personálna práca a mzdy PMZ Personálny manažment RZS Perzština PAK Pestovanie a aranžovanie kvetín PEL Pestovanie lesov PLL Pestovanie lesov blízke prírode PKD Pestovanie okrasných drevín PRT Pestovanie rastlín CPK Pestovateľské cvičenia PEC Pestovateľské práce PCH Pestovateľstvo a chovateľstvo PUQ Pešia turistika PIZ Pietna zeleň PII Piliarstvo PXS Písanie PUI Písanie a úprava textu na počítači PIO Písanie hrou PNL Písanie latinkou PSS Písanie na stroji PSK Písanie na stroji a korešpondencia PIJ Písanie strojom PWJ Písanie v anglickom jazyku PIM Písmo PIS Písmo - technológia, história KFP Písmo a kaligrafia PIX Písmo a odborné kreslenie PQT Písmo a typografia PEJ Písomná a elektronická komunikácia PEQ Písomná a elektronická komunikácia - praktikum CPA Písomná komunikácia v anglickom jazyku- cvičenie HZE Písomný styk PIH Pivničné hospodárstvo PGB Plagátová tvorba PUR Plán územného rozvoja VTU Plánovanie a programovanie vidieckeho turizmu EUP Plánovanie a programovanie vidieka v EU PXP Plánovanie textilných podnikov PLI Plávanie PLU Plavba PLA Plavebná náuka LPO Plavebné právo PLX Plavecká príprava LMP Plemená psov PLE Plemenárstvo PIN Plemenárstvo a inseminácia PLS Pletenie na stroji PLB Pletiarska tvorba PTO Pletiarstvo PKJ Pleťová kozmetika PSL Ploché sklo PBX Plošná tvorba PPK Plošné a praktické rytie kovov PTX Plošné textílie PNA Plynárenská technológia PLY Plynárenské zariadenia PNS Plynárenstvo PLR Plynoinštalatérstvo PYN Plynové zariadenia PNM Pneumatické a hydraulické systémy PNY Pneumatické systémy PNE Pneumatika PHD Pneumatiky a hydraulika PUF Po stopách minulosti BYP Pobyt v prírode PAJ Počítačová angličtina PQA Počítačová animácia POG Počítačová grafika PGC Počítačová grafika a animácia PMU Počítačová grafika a multimédiá GUP Počítačová grafika a umelecká prezentácia PIQ Počítačová komunikácia XPK Počítačová podpora konštruovania XPL Počítačová podpora logistiky XPV Počítačová podpora výroby PCT Počítačová technika PCC Počítačová tvorivosť PQV Počítačová vizualizácia PCI Počítačové siete PMW Počítačové spracovanie médií POS Počítačové systémy XSS Počítačové systémy a siete PQZ Počítačové zručnosti ZCP Počtárske zručnosti PTF Počty PGX Počúvanie a preklad anglických textov POH Počúvanie hudby PDK Podkúvačstvo PUE Podnety umenia PTH Podnik trhovej ekonomiky SAG Podnik, obchod a služby v agroturistike PDN Podnikanie DPP Podnikanie a drobné podnikanie PDF Podnikanie a marketing POO Podnikanie a obchod MDO Podnikanie a operácie v medzinárodnom podnikaní PKS Podnikanie a služby QSM Podnikanie a služby a marketing PUC Podnikanie a účtovníctvo PDM Podnikanie mladých QAT Podnikanie v agroturistike VCR Podnikanie v cestovnom ruchu PFI Podnikanie v cvičnej firme PDP Podnikanie v doprave PQU Podnikanie v gastronómii, hotelierstve a cestovnom ruchu PHK Podnikanie v hotelierstve PGN Podnikanie v hotelierstve a gastronómii PMS Podnikanie v malých a stredných podnikoch PBQ Podnikanie v odbore PDE Podnikanie v odevnej výrobe PXY Podnikanie v praxi PBC Podnikanie v remeslách a službách PTY Podnikanie v textilnej výrobe QVC Podnikanie vo vidieckom cestovnom ruchu PNK Podnikanie, obchod a služby POA Podnikanie, obchod a služby v agroturistike PXV Podnikateľská a spotrebiteľská výchova ETP Podnikateľská etika PKK Podnikateľská komunikácia PQQ Podnikateľská komunikácia - seminár PAL Podnikateľské analýzy PPL Podnikateľské plánovanie - prípadové štúdie PNZ Podnikateľské vzdelávanie PUL Podnikateľské zručnosti POQ Podnikateľský manažment KDO Podniková dokumentácia POE Podniková ekonomika PKR Podniková korešpondencia POF Podnikové financie CFC Podnikové financie - praktikum PKH Podnikové hospodárstvo PIU Podnikové informačné systémy PMM Podnikový manažment PMK Podnikový manažment a marketing PMN Podstata manažmentu PDU Podvojné účtovníctvo PWQ Podvozok POD Podzemné staviteľstvo EZI Poetika PBO Pohony, ich údržba a opravy PYB Pohyb PBT Pohyb a bábkarská technológia IPR Pohyb a pobyt v prírode IPN Pohyb a pobyt v prírode a jej ochrana PAB Pohyb alebo bábkarská technológia PBE Pohyb v prírode PSR Pohybová a športová príprava POW Pohybová a športová výchova PKU Pohybová kultúra PPB Pohybová príprava PHY Pohybová výchova PBI Pohybové aktivity PHR Pohybové hry PHE Pohybovo - pracovné zručnosti PFS Poisťovacie a finančné služby PVN Poisťovne POI Poisťovníctvo PPF Poisťovníctvo pre podnikateľov POU Poľné pokusníctvo PLW Poľnohospodárska a lesnícka výroba PLN Poľnohospodárska biológia PLT Poľnohospodárska laboratórna technika PLC Poľnohospodárska laboratórna výroba PHP Poľnohospodárska prevádzka PLP Poľnohospodárska prvovýroba PHT Poľnohospodárska štatistika POT Poľnohospodárska technológia POV Poľnohospodárska výroba PDL Poľnohospodárske a lesnícke stroje PBS Poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia PHC Poľnohospodárske náradie PPO Poľnohospodárske pokusníctvo PLK Poľnohospodárske pokusníctvo, výskum a služby PLF Poľnohospodárske právo PHB Poľnohospodárske samohybné stroje PHS Poľnohospodárske služby LNS Poľnohospodárske stavby PNH Poľnohospodárske stroje PLJ Poľnohospodárske stroje a ochrana zveri PZR Poľnohospodárske stroje a zariadenia PBY Poľnohospodárske výrobky PMA Poľnohospodársky marketing PMT Poľnohospodársky marketing a manažment PLH Poľnohospodárstvo PEK Poľnohospodárstvo a ekológia PZT Poľnohospodárstvo a životné prostredie POL Poľovníctvo PLQ Poľovníctvo a ochrana zveri PNR Poľovníctvo a rybárstvo PZP Poľovníctvo a životné prostredie KPO Poľská konverzácia PJA Poľský jazyk PDB Poľský jazyk v odbore PYG Polygrafia PGV Polygrafická výroba PGM Polygrafické materiály PGY Polygrafické výrobky PYA Polytechnická výchova PCN Polytechnika POM Pomocná literatúra PHV Pomocné historické vedy PWI Pomocné práce s knihou AVP Pomocné práce v administratíve PMF Pomocné práce v kuchyni PMB Pomocné práce v obchode ZTP Pomocné práce v záhradníctve a aranžovaní PVH Pomocné vedy historické PPH Populárna hudba PDS Poradenstvo pre podnikateľov PSN Posunková reč PJN Posunkový jazyk nepočujúcich POP Poštová prevádzka PSB Poštová prevádzka a preprava PWC Poštové a peňažné činnosti PXT Potláčanie textílií PTL Potlačovanie textílií PWY Potravina a výživa PGG Potravinárska biológia a mikrobiológia PMI Potravinárska chémia PFV Potravinárska chémia a výživa PKG Potravinárska legislatíva PAV Potravinárska technológia PVB Potravinárska výroba PTN Potraviny CPB Potraviny a chémia vo výžive PNN Potraviny a nápoje PVY Potraviny a výživa PVR Potraviny a výživa - príprava pokrmov PUY Potraviny, suroviny, materiály PTU Potrubia PEE Použitie elektrickej energie PIF Používatelia informácií ONP Povinné odborné predmety POK Povinný klavír PVK Povinný kurz PNJ Povinný priradený nástroj PUP Povrchová úprava POY Povrchové dobývanie PHZ Povrchové zošľachťovanie PZE Pozemkové evidencie PZW Pozemkové právo PZU Pozemkové úpravy PFE Pozemné a informačné systémy PZS Pozemné stavby PST Pozemné staviteľstvo PZL Pozlačovacské materiály PJH Poznaj a chráň PJP Poznaj svoje peniaze PAI Poznávacie aktivity PHQ Poznávame históriu RGN Poznávame región PPR Poznávanie a ochrana prírody PZN Poznávanie prírody BPZ Poznávanie prírody - biologické pozorovania LPZ Poznávanie prírody - chovateľské práce JPZ Poznávanie prírody - ochrana voľne žijúcich živočíchov VPZ Poznávanie prírody - pestovateľské práce PJI Poznávanie prírody a spoločnosti PEB Poznávanie živej prírody - biologické pozorovanie PON Poznávanie živej prírody - chovateľské práce VLZ Poznávanie živej prírody - ochrana voľne žijúcich živočíchov POC Poznávanie živej prírody - pestovateľské práce PZI Požiarna chémia a taktika PZZ Požiarna ochrana PZY Požiarna ochrana a prevencia POZ Požiarna prevencia PZC Požiarna prevencia v technologických procesoch PAR Požiarna taktika PTK Požiarna taktika a prevencia PTV Požiarna taktika a výcvik PIA Požiarna technika PHX Pôdohospodárstvo POR Pôrodníctvo PFC Práca a financie NPC Práca na počítači PXZ Práca na projekte a prezentačné zručnosti PKM Práca pred kamerou a mikrofónom PSA Práca s audiovizuálnou technikou DKP Práca s detskou knihou PYL Práca s encyklopédiou IFP Práca s informáciami IKP Práca s informáciami a komunikácia PSI Práca s internetom KPM Práca s kompenzačnými pomôckami KPI Práca s komunikáciami a informáciami PLG Práca s legom RLT Práca s literárnym textom PBM Práca s materiálom RMM Práca s multimédiami WPC Práca s personálnym počítačom PCP Práca s počítačom TXR Práca s textom WVE Práca s verejnosťou PZO Práca so zdravotne postihnutými PZH Práca v rekreačných zariadeniach PSU Práca v súbore DPK Práce v dielni PDO Práce v domácnosti NSV Pracovná a spotrebiteľská výchova PNV Pracovná výchova PVM Pracovná výchova s metodikou PVS Pracovná výchova špecializácia POB Pracovné a občianske právo RCI Pracovné činnosti P1N Pracovné náčinie PTP Pracovné technické praktikum PQB Pracovné techniky PVC Pracovné vyučovanie PEI Pracovné zručnosti PRR Pradiarstvo LGM Praktická a logická matematika ANX Praktická angličtina OIP Praktická časť odbornej zložky PFO Praktická fotografia RCH Praktická chémia PFN Praktická informatika PJJ Praktická jazda PUK Praktická komunikácia PWK Praktická korešpondencia PCQ Praktická matematika PNX Praktická nemčina PXB Praktická príprava PWA Praktická prírodoveda PCG Praktická psychológia LPS Praktická škola PKY Praktická štatistika WTP Praktická technická výchova PIV Praktická výchova PCV Praktické cvičenia PCF Praktické cvičenia - zlatnícke práce PCK Praktické cvičenia kováčske PYV Praktické cvičenia rytecké PCB Praktické cvičenia v brúsení PCY Praktické cvičenia v elektrotechnike PKE Praktické cvičenia v modelárstve POX Praktické cvičenia v odievaní PCO Praktické cvičenia v odlievaní PCD Praktické cvičenia v zdobení XCB Praktické cvičenia z biológie PBN Praktické cvičenia z brúsenia PKB Praktické cvičenia z ekonomiky PCE Praktické cvičenia z elektrotechniky XCF Praktické cvičenia z fyziky XCG Praktické cvičenia z geografie PCA Praktické cvičenia z gramatiky PYU Praktické cvičenia z hygieny a prevencie potravín XCH Praktické cvičenia z chémie IPC Praktické cvičenia z chirurgie PIW Praktické cvičenia z informatiky PKC Praktické cvičenia z kováčstva XKR Praktické cvičenia z kreslenia PXN Praktické cvičenia z laboratórnej kontroly PCW Praktické cvičenia z matematiky PKF Praktické cvičenia z modelárstva PZJ Praktické cvičenia z odievania PKQ Praktické cvičenia z odlievania PQP Praktické cvičenia z prípravy pokrmov CRT Praktické cvičenia z rytectva XTG Praktické cvičenia z technickej grafiky PIC Praktické cvičenia z techniky obsluhy PIK Praktické cvičenia z technológie prípravy pokrmov PUA Praktické cvičenia z účtovníctva PXW Praktické cvičenia z veterinárstva XVI Praktické cvičenia z vizáže XVY Praktické cvičenia z výpočtov ZCC Praktické cvičenia zlatnícke XSJ Praktické cvičenia zo slovenského jazyka PXQ Praktické cvičenia zo spracovania poľnohospodárskych produktov XCS Praktické cvičenia zo stravovacích služieb PCS Praktické cvičenia zo šitia PKZ Praktické cvičenia zo zdobenia PZF Praktické cvičenia zo zlatníctva PC1 Praktické cvičenie PCX Praktické cvičenie kováčske PYY Praktické cvičenie rytecké PBR Praktické cvičenie v brúsení PEH Praktické cvičenie v elektrotechnike RCO Praktické cvičenie v odievaní PCL Praktické cvičenie v odlievaní GRA Praktické cvičenie z gramatiky CVN Praktické cvičenie z odlievania SIA Praktické cvičenie zo šitia DXP Praktické dievča FIP Praktické financie PXF Praktické chovateľské cvičenia PKX Praktické kováčske cvičenia PXG Praktické pestovateľské cvičenia PCR Praktické rytecké cvičenia RYE Praktické rytecké cvičenie PUT Praktické účtovníctvo PVU Praktické vyučovanie VEZ Praktické využitie elektrických zariadení a zabezpečovacej techniky PCZ Praktické zlatnícke cvičenia ZCV Praktické zlatnícke cvičenie PUN Praktické zručnosti CXP Praktický chlapec PMO Praktický marketing PBL Praktiká z biológie PKI Praktiká z duchovných piesní PFY Praktiká z fyziky PFR Praktiká z geografie PWX Praktiká z chémie MMM Praktiká z matematiky PBD Praktikum bábkového divadla PDT Praktikum didaktickej techniky PMD Praktikum dramatickej výchovy PRL Praktikum logopédie PMX Praktikum medzinárodného podnikania PBP Praktikum podnikania XPP Praktikum pohybových programov PPV Praktikum pracovnej výchovy PVW Praktikum výtvarnej výchovy PBV Praktikum z bábkového divadla DSR Praktikum z daňovej sústavy PTD Praktikum z didaktickej techniky PDV Praktikum z dramatickej výchovy PIE Praktikum z duchovných piesní PMC Praktikum z pracovnej výchovy PUV Praktikum z prírodných a technických vied PWV Praktikum z výtvarnej výchovy PHI Pramene hospodárskych informácií PNF Pranie PBF Pravidlá riadenia osobných financií PQN Právna a ekonomická náuka PRN Právna náuka NDO Právna náuka v doprave PUW Právna náuka v praxi PUO Právna úprava v odbore PRC Právna výchova BSY Právne aspekty bezpečnostných systémov PTM Právne informačné systémy PNO Právne normy PVT Právne normy a predpisy vo vidieckej turistike PQX Právne poradenstvo PPI Právne predpisy PWP Právne predpisy a normy PLM Právne predpisy v lesnom hospodárstve FSP Právne základy finančných služieb PRW Právo PGI Právo a legislatíva PGS Právo a legislatíva v ošetrovateľstve PGF Právo a legislatíva vo fyzioterapii PWN Právo a právne normy PWR Právo a svet práce CER Právo cestovného ruchu PPW Právo pre podnikateľov PCU Právo v cestovnom ruchu PRU Právo v cestovnom ruchu a hotelierstve PHF Právo v hotelierstve RVM Právo v marketingu PWM Právo v medzinárodnom priestore PKN Právo v podnikaní PVV Právo v podniku 1PP Právo v praxi PZM Právo životného prostredia PQR Pravopis a rétorika PXA Prax XKK Prax – kontrola kvality XME Prax – metrológia PRA Prax /DIC/ PX1 Prax 1 PX2 Prax 2 PXR Prax hudobnej réžie PGD Prax MHD PXC Prax v cirkevnej hudbe PRD Prax v dirigovaní XKA Prax v klasickej ručne kreslenej animácii PXK Prax v klavírnom sprievode PXI Prax v oblasti PXO Prax v odbore XPA Prax v počítačovej animácii PXJ Prax v príprave pokrmov PXE Prax v štátnej správe PXU Prax v technike obsluhy XDZ Prax vo vedení detského zboru PAX Prázdninová odborná prax PFQ Prázdninová prax PBW Prázdninový odborný výcvik PRG Predaj a servis PRF Predmet pre oblasť PDX Prednes PPJ Predpríprava tlače PFP Predprofesionálna príprava žiakov PRM Prefabrikácia a montáž PJZ Prehliadka jatočných zvierat PBA Prekladový seminár z anglického jazyka PTT Prenosová technika PFT Prenosové technológie PRE Preprava PRJ Preprava a zasielateľstvo PND Prepravná prevádzka PPZ Prepravná prevádzka železníc PFB Presné očko PWB Prestavba budov PRB Prestavby budov PEO Prevádzka a ekonomika dopravy PEX Prevádzka a ekonomika odboru OSN Prevádzka a organizácia stavebníctva RZA Prevádzka a preprava PQD Prevádzka a preprava v doprave PLD Prevádzka a stavba plynovodov UPC Prevádzka a údržba počítačov PUS Prevádzka a údržba strojov PAU Prevádzka a údržba vozidiel AOP Prevádzka autoservisu PDZ Prevádzka cestnej a mestskej dopravy PQC Prevádzka cestnej dopravy VCV Prevádzka cestných vozidiel PDQ Prevádzka dielne PAE Prevádzka energetických strojov a zariadení PEN Prevádzka energetických výrobní PRK Prevádzka knižného obchodu PAD Prevádzka kožiarskej výroby PKV Prevádzka kožušníckej výroby PZK Prevádzka lesného hospodárstva PNB Prevádzka nákladných vozidiel PBH Prevádzka obchodov PAO Prevádzka obchodu PEV Prevádzka plynárenského zariadenia PKA Prevádzka praktickej výroby PVD Prevádzka protetickej výroby PZX Prevádzka servisu a predaja vozidiel PTA Prevádzka stavebných strojov PWS Prevádzka strojárni PTR Prevádzka traťových strojov PRV Prevádzka v rastlinnej výrobe PWH Prevádzka v technologických procesoch PZV Prevádzka v živočíšnej výrobe PNI Prevádzka zdravotníckych zariadení PRZ Prevádzka zlievární PVX Prevádzková individuálna prax PPX Prevádzková prax PVJ Prevádzková prázdninová prax PVA Prevádzková schopnosť strojov PKO Prevádzková spoľahlivosť strojov PDC Prevádzkové cvičenia PVP Prevádzkové predpisy PDD Prevádzkové zariadenia PDY Prevádzkový výcvik PSJ Prevádzkyschopnosť strojov PSZ Prevádzkyschopnosť strojov a zariadení PVZ Prevádzkyschopnosť výrobných zariadení PVF Prevencia PDG Prevencia drogových závislostí P1P Prevencia práce PNP Prevencia v technologickom procese PWE Prevencie PXM Preventívna zubná medicína PRQ Preventívne a klinické ošetrovateľstvo PVL Preventívne lekárstvo PWG Prevody PNU Prezentačná technika PLV Pridružená lesná výroba PDR Pridružená výroba PML Priemyselná elektronika CPC Priemyselná chémia PIT Priemyselná informatika PQK Priemyselná keramika PKW Priemyselná klobučnícka výroba PIR Priemyselná retuš PVI Priemyselná výroba krmív PVG Priemyselná výroba mäsa PFL Priemyselné informačné technológie PQE Priemyselné pece P1E Priemyselné programovanie PMY Priemyselné technológie TSE Priemyselné technológie v strojárstve a elektrotechnike PTQ Priemyselné tvarovanie PDI Priemyselný dizajn PMQ Priemyselný manažment PMR Priemyselný marketing PLO Prieskum ložísk PIY Prieskumové informačné systémy ORI Priestorová orientácia PEG Priestorová tvorba PEW Príprava a ekonomika stavieb IOS Príprava a oceňovanie stavieb PSV Príprava a realizácia stavby PLZ Príprava a realizácia stavieb PQH Príprava deviatakov na testovanie PJS Príprava jedál a stolovanie PJV Príprava jedál a výživa PID Príprava k hre na nástroji - individuálne štúdium PHJ Príprava k hre na nástroji - prípravne štúdium SHA Príprava k súhre SHC Príprava k súhre - korepetícia PWL Príprava krycieho laku PGJ Príprava ku hre na nástroji PIL Príprava liekov PNG Príprava na nemecký jazyk PAF Príprava na písanie PAW Príprava na písanie a prvky výtvarnej výchovy QNP Príprava na podnikanie CGP Príprava na skúšky City&Guilds IZS Príprava na zahraničnú stáž IPM Príprava pokrmov PFD Príprava pre domácnosť PWZ Príprava pre život PIP Príprava stavby PIB Príprava stavieb PTB Príprava tlače PRY Príprava výroby PDW Prípravná dramatická výchova PHL Prípravná hlasová výchova PHW Prípravná hudobná výchova PZB Prípravný zborový spev JPR Príroda a ja PIG Príroda a spoločnosť IPZ Príroda a život PYD Prírodné vedy PRI Prírodopis PYQ Prírodopisnoenviromentálna výchova PDA Prírodoveda IVZ Prírodoveda pre život PRP Prírodovedecké praktikum PPP Prírodovedné a polytechnické praktikum RNC Prírodovedné cvičenia RCT Prírodovedné čítanie PUM Prírodovedné praktikum RDS Prírodovedné spektrum PYO Prírodovedno-enviromentálna výchova PSE Prírodovedný seminár PWF Príslušenstvo motora PPQ Príslušenstvo počítačov PQJ Prístroje PAZ Prístroje a zariadenia PTC Prístrojová a meracia technika PTE Prístrojová a regulačná technika PSO Prístrojová optika POJ Prístrojová technika PSX Prístrojové a strojové súčiastky PJM Prístrojové automatizačné merania PJO Prístrojové súčiastky PZA Prístrojové zdravotné zariadenia PZG Prístrojové zdravotnícke zariadenia PMH Procesorová meracia technika PYZ Procesy a zariadenia PPN Produkcia potravín P1M Produktový manažment PFK Profesijná komunikácia PFF Profesijná orientácia PFG Programovacie a interaktívne prostredia PRO Programovanie PAA Programovanie a algoritmy GMU Programovanie a multimédiá PBU Programovanie a obsluha počítačov PWD Programovanie a spracovanie dát GAZ Programovanie automatizačných zariadení PGP Programovanie automatizovaných procesov PCM Programovanie CNC strojov CNP Programovanie CNC strojov a robotov PMP Programovanie mikropočítačov PNW Programovanie NC strojov QLC Programovanie PLC systémov PGW Programovanie robotov a CNC strojov PNC Programovanie robotov a NC strojov PGZ Programovanie strojov a zariadení PGL Programovateľné automaty PAQ Programovateľné automaty a mikrokontroléry QOP programové prostriedky počítačov SWW Programové vybavenie počítačov PQM Progresívne materiály PRH Progresívne technológie JRO Projekcie a rozbory AGP Projektová angličtina PJX Projektová činnosť PJC Projektová výchova PKT Projektovanie a konštruovanie lodí VEU Projektovanie a plánovanie vidieka v EÚ PJR Projektovanie a realizácia elektronických systémov PRS Projektovanie ASR PJB Projektovanie baní PTZ Projektovanie cez počítač PEZ Projektovanie elektrotechnických zariadení OIS Projektovanie IS PJL Projektovanie v odbore CPJ Projektové cvičenia PUD Projektové dielne LUPA PMJ Projektové minimum PJU Projektové vyučovanie PJF Projektový manažment PFM Projektový marketing PJK Projekty PJT Projekty a prezentácie ATP Projekty v anglickom jazyku NMP Projekty v nemeckom jazyku PPG Propagácia PPA Propagácia a aranžovanie PGK Propagácia a reklama PFX Propagácia a reklama firmy CFK Propagácia a reklama firmy-praktikum PGA Propagácia literatúry PGU Propagácia literatúry a aranžovania PAG Propagácia literatúry a výroby kníh PGO Propagácia v obchode PGE Propagačná a reklamná tvorba PGR Propagačná grafika PNQ Propagačné písmo PUB Prosociálna výchova PWT Prostiedky výpočtovej techniky PAP Prostriedky automatizácie prevádzky AUN Prostriedky automatizovanej prevádzky PZQ Protipožiarna a civilná ochrana PQI Protokol a etika v podnikaní UPP Pružnosť a pevnosť PPS Prvá pomoc 1KC Prvácky kľúč PHH Prvky hudobnej výchovy PMG Prvky individuálnej logopedickej starostlivosti PYM Prvky matematických predstáv PWW Prvky výtvarnej výchovy PVO Prvouka P1J Prvý cudzí jazyk PHA Pstruhárstvo PSC Psychiatria PYS Psychiatrické ošetrovateľstvo PSH Psychohygiena PSY Psychológia PEU Psychológia a etika práce PHG Psychológia a hygiena práce PBK Psychológia a komunikácia PYW Psychológia a marketing PMV Psychológia a medziľudské vzťahy PYX Psychológia a patopsychológia PPT Psychológia a patopsychológia dieťaťa PPE Psychológia a pedagogika PSG Psychológia a sociológia PSQ Psychológia a sociológia práce RSK Psychológia a spoločenská komunikácia SVP Psychológia a spoločenská výchova PAC Psychológia a výchova PDH Psychológia detskej hry PDJ Psychológia dieťaťa PYH Psychológia chorých PYK Psychológia koňa PSP Psychológia práce PSF Psychológia práce a medziľudské vzťahy PPM Psychológia práce a medziľudských vzťahov PGH Psychológia práce a trh PPU Psychológia práce a trhu PSD Psychológia predaja PQG Psychológia prevádzky PYR Psychológia riadenia PHU Psychológia trhu PYT Psychológia trhu práce PYC Psychológia v obchode PWO Psychológia v ošetrovateľstve PSW Psychológia zákazníka PGQ Psychológia, pedagogika a komunikácia PYJ Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia PQS Psychológia, pedagogika a sociológia PVE Psychológia, výchova a ekonomika v rodine PYP Psychopatológia a patopsychológia PPD Psychopédia PYE Psychosociálny tréning PYI Psychosociálny výcvik PUJ Putovanie dejinami Slovenska PUH Putovanie históriou PUG Putovanie regiónom RAP Racionalizácia administratívnych prác RAE Racionalizácia energetiky RIP Racionalizácia informačných procesov RPV Racionalizácia pracovných procesov RSE Racionalizácia spotreby elektrickej energie RSY Racionalizácia spotreby energie RAV Racionalizácia výroby RCV Racionálna výživa RAN Rádiodiagnostika RAZ Rádioelektronické zariadenia RAD Rádioelektronika RDK Rádiokomunikácie RAT Rádiokomunikačná technika RAY Rádiologické zariadenia RAI Rádioterapia RKT Raketová technika a kozmonautika RNS Ranné stretnutie RAS Rastlinná výroba RGR Rastrová grafika REY Reaktory RLA Reálie a literatúra anglicky hovoriacich krajín RLF Reálie a literatúra francúzsky hovoriacich krajín RLN Reálie a literatúra nemecky hovoriacich krajín RLS Reálie a literatúra španielsky hovoriacich krajín RAK Reálie anglicky hovoriacich krajín RAC Reálie anglicky hovoriacich krajín - cvičenie RSQ Reálie Spojených štátov amerických RVB Reálie Veľkej Británie RAM Realitné maklérstvo RVT Realizácia vlastnej výtvarnej tvorby REV Rečová výchova RVZ Rečová výchova a komunikačné zručnosti RDA Redakcia RKP Reedukácia a korekcia prejavov v učení RNI Reedukačné cvičenia RNZ Reformované náboženstvo RAO Región od A po Z RGI Regionalistika REJ Regionálna a environmentálna výchova RMG Regionálna a medzinárodná gastronómia RGB Regionálna biológia REG Regionálna gastronómia RGE Regionálna geografia RGA Regionálna geografia sveta RGK Regionálna kultúra RGL Regionálna vlastiveda RGV Regionálna výchova RLK Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RHD Regionálne a hospodárske dejiny RED Regionálne dejiny RGX Regionálne špeciality RZD Regionálne zvyky a tradície RCU Regionálny cestovný ruch RGD Regionálny dejepis RND Regionálny národopis RNA Regionálny národopis a ľudová kultúra RCR Regionálny rozvoj cestovného ruchu RTE Regionálona technológia RGT Regulačná technika RPL Rehabilitačné plávanie RHP Rehabilitačné postupy RKL Reklama RPR Reklama a propagácia RMT Reklamná a propagačná tvorba RKB Reklamná kresba RTA Reklamná tvorba RRC Rekondično-relaxačné cvičenia REA Rekonštrukcie a adaptácie RKA Rekonštrukcie a adaptácie stavieb RTV Rekreačná telesná výchova TVX Relaxačná telesná výchova RET Relaxačné techniky RLB Relaxačný blok REL Religious Education RTG Remenárske a sedlárska technológia RSM Remenárske a sedlárske materiály RSS Remenárske a sedlárske stroje a zariadenia RMA Remeselná výchova RNP Remeselné práce RMR Remeselnícka výroba RML Remeslá RTM Repetitórium z matematiky RIZ Reprodukcia a inseminácia zvierat RCZ Reprodukcia cudzokrajných zvierat RHZ Reprodukcia hospodárskych zvierat REB Reprodukcia obrazu REF Reprodukčná fotografia REM Reprodukčná maľba RES Reštauračné služby REU Reštaurátorská dokumentácia REO Reštaurátorstvo REI Reštaurovanie REN Reštaurovanie nábytku RSX Reštaurovanie textílií REK Rétorická komunikácia RER Rétorika RAG Retórika v ANJ RSL Retorika v slovenskom jazyku RZK Rezanie kameňa RIY Rezervačné a informačné systémy REP Riadenie a ekonomika práce RIT Riadenie hút RIR Riadenie hutí /ekon.v riadení a prog. RIH Riadenie hutí a zlievárenskej výroby RHV Riadenie hutí a zlievarskej výroby RKZ Riadenie kožiarskej výroby RKV Riadenie kvality RMU Riadenie malého podniku RME Riadenie mechatronických systémov RMV Riadenie motorových vozidiel RDC Riadenie motorových vozidiel skupiny C RDI Riadenie motorových vozidiel skupiny I RIO Riadenie obce ROC Riadenie obuvníckej výroby RSU Riadenie odboru a súboru RDE Riadenie odevnej výroby ROP Riadenie organizácií a podnikania RPC Riadenie pracovných činností RDP Riadenie pracovných procesov RPP Riadenie priemyselných podnikov RSP Riadenie sociálnej práce RTH Riadenie technologického procesu RTP Riadenie technologických procesov RTR Riadenie traktorov RIV Riadenie výroby RIA Riadenie výroby v hutníctve RZC Riadenie záujmovej činnosti ROS Riadiace obvody mechatronických systémov RIS Riadiace systémy RSD Riadiace systémy v automobiloch RVH Riečne a vodné hospodárstvo RMP Riešenie matematických problémov RMI Riešenie mimoriadnych situácií RMK Rímskokatolícke náboženstvo RBL RoboLab ROB Robotika RPJ Ročníkový projekt RDD Rodina a domácnosť RDR Rodinná príprava RDV Rodinná výchova RVE Rodinná výchova a vedenie domácnosti ROV Rodinná výchova a výživa RSC Rodinná výchova a základy sociológie RON Rodinné náuky KQR Rómska konverzácia RKU Rómska kultúra a reálie RRO Rómska rozprávka ROJ Rómsky jazyk ROL Rómsky jazyk a literatúra ROR Rómsky jazyk v odbore RTN Rómsky tanec RKQ Rovnanie karosérie ROD Rozbor drámy RUD Rozbor umeleckých diel RUH Rozbor umeleckých diel hlavného odboru štúdia RPS Rozbory prevádzkových situácií RZT Rozbory tkanín RSB Rozpočtovanie stavieb RCN Rozpočty a cenotvorba RCE Rozprávkové čítanie RZP Rozprávky a fantázia ROT Rozšírená technológia RAJ Rozšírený anglický jazyk RFJ Rozšírený francúzsky jazyk RNJ Rozšírený nemecký jazyk RRJ Rozšírený ruský jazyk RYA Rozšírený španielsky jazyk RZB Rozširujúca biológia RZE Rozširujúca etická výchova ROF Rozširujúca fyzika ROG Rozširujúca geografia RHJ Rozširujúca hodina cvičenia zo slovenského jazyka RHU Rozširujúca hudobná výchova RZH Rozširujúca chémia ROI Rozširujúca informatika RZM Rozširujúca matematika RNV Rozširujúca náboženská výchova ROU Rozširujúca občianska náuka RPI Rozširujúca prírodoveda RVL Rozširujúca vlastiveda RWY Rozširujúca výtvarná výchova ROH Rozširujúce hodiny RHS Rozširujúce hodiny (spolu) RKI Rozširujúce kompetencie z angličtiny RKF Rozširujúce kompetencie z francúzštiny RKE Rozširujúce kompetencie zo španielčiny RZW Rozširujúce predmety RTD Rozširujúce technické disciplíny RVS Rozširujúce výtvarné - technické disciplíny RVC Rozširujúce výtvarné disciplíny RVI Rozširujúce výtvarné technické disciplíny RVD Rozširujúce výtvarné technologické disciplíny RWD Rozširujúce výtvarnotechnické disciplíny RVY Rozširujúce výtvarno-technické disciplíny RDJ Rozširujúci dejepis RSR Rozširujúci slovenský jazyk RZV Rozumová výchova RGS Rozvíjanie grafických schopností RGZ Rozvíjanie grafomotorických zručností RGP Rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie RGM Rozvíjanie grafomotorických zručností a výtvarná výchova RJI Rozvíjanie jazykových a komunikačných schopností RJM Rozvíjanie jemnej motoriky a grafických schopností RVK Rozvíjanie komunikačných schopností RVA Rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností RVR Rozvíjanie komunikačných zručností a sociálnych zručností RKH Rozvíjanie komunikatívnych schopností RMY Rozvíjanie poznania a myslenia RCP Rozvíjanie poznávacích procesov RZU Rozvíjanie pracovných zručností RPD Rozvíjanie psychomotorických zručností RZR Rozvíjanie reči RRH Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy RRL Rozvíjanie reči, poznania a prvky hudobnej výchovy s ILS RSO Rozvíjanie sociálnych zručností RSF Rozvíjanie špecifických funkcií RVU Rozvíjanie výtvarných zručností REE Rozvod elektrickej energie ROA Rozvoj automatizácie RCS Rozvoj čítacích schopností RCG Rozvoj čitateľskej gramotnosti ROE Rozvoj elektroenergetiky REZ Rozvoj elektronických zariadení REQ Rozvoj emocionálnej inteligencie REC Rozvoj estetického cítenia RKJ Rozvoj kľúčových kompetencií v anglickom jazyku RKN Rozvoj kľúčových kompetencií v nemeckom jazyku RKR Rozvoj kľúčových kompetencií v ruskom jazyku RKC Rozvoj kognitívnych zručností RKO Rozvoj komunikácie RKS Rozvoj komunikačných schopností RKG Rozvoj komunikačných schopností a grafomotorických zručností RKM Rozvoj komunikačných zručností RMZ Rozvoj manuálnych zručností RMJ Rozvoj matematickej gramotnosti ROM Rozvoj mikroelektroniky RRZ Rozvoj motorických a grafomotorických zručností RRV Rozvoj motorických a grafomotorických zručností v prepojení s výtvarnou výchovou RZO Rozvoj obchodu ROO Rozvoj odboru RPH Rozvoj pohybových zručností RPN Rozvoj poznávacích schopností RPZ Rozvoj prístrojov zdravotníckych zariadení RPM Rozvoj psychomotorických zručností RRS Rozvoj rečových schopností RSA Rozvoj senzorického vnímania RZZ Rozvoj sociálnych zručností RST Rozvoj spojovej techniky RFS Rozvoj špecifických funkcií RTO Rozvoj techniky v odbore RJO Rozvoj v odbore RZJ Rozvoj v odbore (1) RO1 Rozvoj v odbore 1 RO2 Rozvoj v odbore 2 RZY Rozvoj vedy a techniky RJV Rozvoj vidieka ROZ Rozvoj výroby a služieb RUP Ručné práce RPO Ručné práce a odievanie RPE Ručné práce a šitie RUV Ručné vyšívanie RUM Rukavičkárske materiály RSZ Rukavičkárske stroje a zariadenia RUO Rusínky jazyk v odbore RSV Rusínska konverzácia RSJ Rusínsky jazyk RJL Rusínsky jazyk a literatúra RKK Ruská konverzácia RUK Ruská korešpondencia ROK Ruská obchodná komunikácia RUJ Ruský jazyk RJH Ruský jazyk a hospodárska korešpondencia RJT Ruský jazyk a literatúra RJ2 Ruský jazyk ako 2. cudzí jazyk v 6. ročníku 2RJ Ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk 1RJ Ruský jazyk ako prvý cudzí jazyk ZRJ Ruský jazyk pre 5. až 9. ročník ZŠ RJP Ruský jazyk pre pokročilých RJZ Ruský jazyk pre začiatočníkov RXP Ruský jazyk v hospodárskej praxi RJD Ruský jazyk v odbore RDX Ruský jazyk v podnikateľskej praxi RUX Ruský jazyk v praxi RAR Rybárska technológia RBA Rybárstvo RVV Rybárstvo vo voľných vodách RYB Rybnikárstvo RYC Rýchlopis RYS Rysovanie RTK Rysovanie a základy technického kreslenia RTI Rytie a sekanie kovov RYT Rytie vzorov RGY Rytmická gymnastika RPY Rytmicko-pohybová výchova SVG Sadovnícka dendrológia SDD Sadovnícka dendrológia a škôlkárstvo SOV Sadovnícka projekcia SDT Sadovnícka technológia SAT Sadovnícka tvorba SAO Sadovnícka tvorba a ochrana krajiny SKR Sadovnícke kreslenie SAD Sadovníctvo SDE Sadovníctvo a kvetinárstvo SAZ Sadzba SAB Sadzba a montáž SHQ Samostatný pohyb SIU Sanácia a rekultivácia územia SZQ Sanácia životného prostredia SAA Sanitárske činnosti SIX Sanitárske činnosti - odborná klinická prax SIQ Sanitárske činnosti - praktické cvičenia SNE Sanitárske práce SNO Sanitárstvo SNR Sánkárstvo SCT Scénická interiérová tvorba SCK Scénická kompozícia SCW Scénická obuv CEN Scénická technika SET Scénická tvorba CKN Scénické konštrukcie SCY Scénické kostýmy GSP Scénický priestor CIE Science SBF Sebaobsluha OBA Sebaobsluha a práce v domácnosti SAW Sekretárske a administratívne práce SAQ Sekretárske a asistenstké práce CSA Sekretárske a asistentské činnosti SEP Sekretárske práce SMO Semenárstvo SDL Seminár pedagogickej literatúry SCB Seminár a cvičenia z biológie SCF Seminár a cvičenia z fyziky SCC Seminár a cvičenia z chémie SCM Seminár a cvičenia z matematiky SBE Seminár a cvičenie z biológie SFZ Seminár a cvičenie z fyziky SHE Seminár a cvičenie z chémie CSM Seminár a cvičenie z matematiky ALS Seminar in American Literature SUX Seminar in Bussines English ECS Seminar in Economics EBS Seminar in English Literature HRS Seminar in History SLX Seminar in literature WLS Seminar in World literature SDX Seminár k odbornej praxi SDH Seminár k tvorbe odborných prác SVQ Seminár k tvorbe prác SOD Seminár o riadení SDB Seminár odbornej praxe MZG Seminár z hospodárskej geografie SAJ Seminár z anglického jazyka SQM Seminár z aplikovanej matematiky SBV Seminár z bankovníctva SBC Seminár z biochémie SEB Seminár z biológie MBS Seminár z biológie a starostlivosti o zdravie SBS Seminár z biológie v španielčine SBQ Seminár z biológie v španielskom jazyku FSB Seminár z biológie vo francúzskom jazyku BLS Seminár z bulharského jazyka SZR Seminár z cestovného ruchu CJS Seminár z cudzieho jazyka DSU Seminár z daňovej sústavy SED Seminár z dejepisu DDS Seminár z dejín divadla ZDJ Seminár z dejín kultúry Slovenska DUS Seminár z dejín umenia DIS Seminár z diplomacie SC2 Seminár z druhého cudzieho jazyka SEO Seminár z ekológie SEK Seminár z ekonómie EMS Seminár z ekonomiky SGD Seminár z enviromentálnej geodézie ENS Seminár z environmentalistiky SMQ Seminár z estetiky SEQ Seminár z evanjelického náboženstva SMX Seminár z fotogrametrie SFJ Seminár z francúzskeho jazyka ISF Seminár z fyzikálnej chémie SEF Seminár z fyziky SFF Seminár z fyziky vo francúzskom jazyku SEG Seminár z geografie SEC Seminár z chémie FSC Seminár z chémie vo francúzskom jazyku IUS Seminár z informačnej sústavy ITS Seminár z informačných technológií SEN Seminár z informatiky ISI Seminár z interpretácie SMR Seminár z kartografie SQN Seminár z katolíckeho náboženstva IKS Seminár z klavírnej interpretácie SKE Seminár z kresťanskej etiky SLJ Seminár z latinského jazyka LTM Seminár z literárnej tvorby SML Seminár z literatúry SMD Seminár z maďarského jazyka SMC Seminár z maďarskej literatúry MZE Seminár z makroekonómie MSS Seminár z matematickej štatistiky SEM Seminár z matematiky SWM Seminár z matematiky - vyššia matematika SMS Seminár z matematiky v španielčine SSC Seminár z matematiky v španielskom jazyku SMF Seminár z matematiky vo francúzskom jazyku SMT Seminár z materinského jazyka SMB Seminár z mikrobiológie SNB Seminár z náboženstva SNS Seminár z náuky o spoločnosti SNJ Seminár z nemeckého jazyka SEY Seminár z občianskej náuky SOP Seminár z odbornej praxe SGE Seminár z organickej chémie SIO Seminár z organovej interpretácie SDG Seminár z pedagogickej literatúry SZW Seminár z pedagogiky ZVP Seminár z prírodných vied SPG Seminár z programovania SC1 Seminár z prvého cudzieho jazyka SMY Seminár z psychológie RMS Seminár z rómskeho jazyka RSN Seminár z rusínskeho jazyka SUJ Seminár z ruského jazyka TJS Seminár z talianskeho jazyka SQC Seminár z teórie cestovného ruchu SIM Seminár z teórie marketingu SQT Seminár z tovaroznalectva SUI Seminár z účtovníctva UKR Seminár z ukrajinského jazyka SUU Seminár z umenia a kultúry SVT Seminár z výpočtovej techniky SVJ Seminár z vyučovacieho jazyka SSJ Seminár zo slovenského jazyka ESI Seminár zo slovenského jazyka a literatúry SMW Seminár zo spoločenských vied SES Seminár zo španielskeho jazyka SQZ Seminár zo základov športovej prípravy SJS Seminár zo základov žurnalistiky SEZ Seminár zo zemepisu SZX Senziometria SZI Senzitometria SEH Senzorické hodnotenie PME Senzorika a procesorová meracia technika SHX Senzorová technika SXT Serverové technológie SEX Sexuálna výchova CSE Sezónne športové činnosti SFE Sférická astronómia SIS Sieťové komunikačné systémy SIE Sieťové technológie SAP Signálna a prenosová technika SIP Silikátová prefabrikácia SIZ Silnoprúdové zariadenia FFS Simulátor fiktívnej firmy SKA Skaut SKL Skladba SDI Skladba pre dirigentov SDV Skladová evidencia SOH Skladovanie a obalové procesy SDO Skladovanie a obehové procesy SKH Skladové hospodárstvo SKY Sklárska výroba SRS Sklárske materiály SKS Sklárske stroje SAR Sklársky priemysel SBT Sklená bižutéria SBI Sklenená bižutéria SKK Skratkopis SUS Skúšanie a kontrola SZT Skúšanie a zošľachťovanie SMM Skúšanie mlieka a mliečných výrobkov SSO Skúšanie obuvníckych materiálov SDU Skúšanie piva a sladu SKU Skúšanie stavebných hmôt SKT Skúšanie textílií SKX Skúšky káblov SSA Skúšky stavebných hmôt a materiálov SSB Skúšky stavebných materiálov a hmôt SKM Skušobné metódy SLS Sláčikový súbor SLO Sloh SLP Sloh a šperk SHI Slohový výcvik SLW Slovenčina JSC Slovenčina pre cudzincov SIW Slovenčina pre život SSF Slovenčina slova SDQ Slovenčina v kocke SNL Slovenská a svetová literatúra KCA Slovenská konverzácia SLY Slovenský jazyk SJL Slovenský jazyk a literatúra MSJ Slovenský jazyk a literatúra pre SŠ s vyučovacím jazykom maďarským USJ Slovenský jazyk a literatúra pre SŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským SMZ Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským UKS Slovenský jazyk a literatúra pre ZŠ s vyučovacím jazykom ukrajinským SLF Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJJ Slovenský jazyk pre cudzincov SLD Slovenský ľudový tanec SIK Slovínska konverzácia SLN Slovínsky jazyk SLA Sluchová analýza SLL Sluchová analýza a improvizácia SLU Sluchová analýza, intonácia a rytmus SLV Sluchový výcvik SVU Sluzby vo vidieckej turistike SRH Služby a cestovný ruch SLC Služby cestovného ruchu COS Služby cestovného ruchu na Slovensku SMV Služby mobilných operátorov SXS Služby počítačových sietí SVA Služby v agroturistike SBW Služby v cestovnom ruchu SNM Snímacia technika SNT Snímková technika HUW Social Studies SLG Sociálna a liečebná pedagogika SNW Sociálna a masmediálna komunikácia SAM Sociálna administratíva SCI Sociálna činnosť SAE Sociálna ekonómia SLK Sociálna komunikácia WSO Sociálna komunikácia – cvičenia SQE Sociálna komunikácia a kresťanská etika SIG Sociálna patológia SCG Sociálna pedagogika SOG Sociálna pedagogika a psychológia SOL Sociálna politika SCL Sociálna práca SPU Sociálna práca so zdravotne postihnutými ZPS Sociálna práca so zdravotne postihnutými a starými ľuďmi SCP Sociálna psychológia SIL Sociálna starostlivosť VSO Sociálna výchova SOI Sociálne komunikácie SLE Sociálne lekárstvo LUZ Sociálne služby SNX Sociálne zručnosti a sabeprezentácia SCX Sociálnoekonomické informácie SEI Sociálno-ekonomické informácie SKO Sociálno-pedagogická komunikácia SVC Sociálno-právna činnosť SCR Sociálno-právna ochrana SCN Sociálno-právna pomoc SPN Sociálno-právna starostlivosť SPA Sociálno-právna výchova SND Sociálno-právne zabezpečenie SGC Sociálnopsychologické cvičenia SCV Sociálno-psychologický výcvik SZC Sociálno-zdravotnícka starostlivosť SEJ Sociálny a emocionálny rozvoj SOC Sociológia SKJ Sociológia a komunikácia SAY Sociológia a psychológia SGS Sociológia a štatistika SKV Sociológia kultúrno-výchovnej činnosti SGO Sociológia v ošetrovateľstve SZY Sociologické základy kultúrno-výchovnej činnosti SWE Softverové aplikácie SWA Softwarové aplikácie SOF Sochárska priestorová a objektová tvorba SHT Sochárstvo SOK Sokoliarstvo SLZ Solárne zariadenia SDP Sólový dramatický prejav SOS Sólový spev SMA Somatológia SON Somatológia a náuka o pohybe SOM Somatopédia SGA Spektrum regióna SIV Spev SNZ Spev - neoperné zameranie SHB Spev a pohybová výchova SNU Spev notového zápisu bez prípravy SRC Spev pri cirkevných obradoch SZL Spev z listu CSV Spevácka činnosť SBZ Spevácky zbor SSL Spisová služba SSU Spoje a spojovacie súčiastky SJO Spojová prevádzka SPT Spojová technika SOJ Spojovacia technika PJE Spojové technické merania SPZ Spojový zemepis SEV Spoločenská a estetická výchova SFK Spoločenská a multikultúrna komunikácia EIS Spoločenská etiketa KMM Spoločenská komunikácia WSP Spoločenská komunikácia - cvičenia SVY Spoločenská výchova SLB Spoločenská výchova a psychológia SPX Spoločenská výchova a tanec SNF Spoločenské náuky a filozofia SSN Spoločenské správanie SXV Spoločenské vedy SAK Spoločensko-administratívny styk SEW Spoločenskoekonomický seminár HSR Spoločensko-hospodársky seminár SPS Spoločenskovedný seminár SDW Spoločensko-vedný seminár SVS Spoločenskovedný styk SSY Spoločensko-vedný styk SDY Spoločenský a diplomatický protokol SKQ Spoločenský protokol v podnikaní FSM Spoločenský seminár STY Spoločenský styk SQH Spolužitie spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat s človekom SPO Sporiteľníctvo SRB Spotrebiteľská výchova SEL Spotrebná elektronika SNI Spotrebná technika ZNS Spoznávanie sveta SQO Spracovanie a likvidácia odpadov SUZ Spracovanie a uskladňovanie záhradníckych produktov SVR Spracovanie a využitie rastlinných výrobkov SCJ Spracovanie a zúžitkovanie živočíšnych výrobkov SYB Spracovanie biomasy SDA Spracovanie dát SDR Spracovanie dreva SQD Spracovanie ekonomickej agendy AEI Spracovanie ekonomických informácií SHR Spracovanie hrozna SCU Spracovanie hydinárskych výrobkov SHY Spracovanie hydiny SHV Spracovanie hydiny a vajec SPI Spracovanie informácií SAC Spracovanie mäsa SRA Spracovanie múky SOX Spracovanie obrazu a textu SOU Spracovanie odpadu SOZ Spracovanie ovocia a zeleniny SCO Spracovanie papiera SPB Spracovanie poľnohospodárskych produktov SPV Spracovanie poľnohospodárskych výrobkov SPL Spracovanie polymérov SRY Spracovanie rýb SSK Spracovanie sekvencií SSI Spracovanie silikátových vlákien STW Spracovanie textov SXK Spracovanie textov a hospodárska korešpondencia SNP Spracovanie textov na počítači SPD Spracovanie údajov SMP Spracovanie vajec, mäsa a peria SZP Spracovanie záhradníckych produktov SYO Spracúvanie a recyklácia odpadov SUL Spracúvanie prírodných látok SUN Spracúvanie prírodných surovín SRR Správa a riadenie SVF Správa obce SRI Správa riadenia SPR Správanie SVN Správne konanie SRV Sprievod SPK Sprievod - korepetícia SII Sprievod korepetície SWD Sprievodca médiami ASC Sprievodcovská a animačná činnosť SPC Sprievodcovská činnosť SRQ Sprievodcovské služby SSR Sprievodcovské služby - praktické cvičenia SDC Sprievodcovstvo SWC Sprievodcovstvo v cestovnom ruchu SCZ Starostlivosť o človeka a životné prostredie STD Starostlivosť o dieťa SCA Starostlivosť o chorého človeka SIN Starostlivosť o osoby staré, invalidné a spoločensky dezintedrované XSP Starostlivosť o psov SDM Starostlivosť o rodinu, deti a mládež SOQ Starostlivosť o starých a chorých SZD Starostlivosť o zdravie SZE Starostlivosť o ženu SZV Starostlivosť o ženu - cvičenia SZF Starostlivosť o ženu - cvičenie SNQ Statika a navrhovanie konštrukcií SSX Statika a stavebniny SAL Stavba a oprava lodí SVB Stavba a prevádzka strojov SGZ Stavba a prevádzka strojov a zariadení SAU Stavba automobilov SHN Stavba hudobných nástrojov SKN Stavba karosérií a skríň SBG Stavba organu OGS Stavba organu, literatúra nástroja SBJ Stavba prístrojov a strojov BPP Stavba protetických pomôcok SDZ Stavba rozvodných zariadení SSV Stavba strojov STB Stavby SZA Stavby a zariadenia ZZO Stavby a zariadenia v ZOO STI Stavby v životnom prostredí SYS Stavby, stroje a zariadenia SFY Stavebná fyzika SME Stavebná mechanika SBK Stavebná mechanika a konštrukcie STP Stavebná prevádzka SBN Stavebná technológia SNA Stavebná technológia - murované konštrukcie SAV Stavebná výroba SXE Stavebná výroba - stavebné práce SBH Stavebné hmoty HMS Stavebné hmoty a materiály STK Stavebné konštrukcie STL Stavebné materiály MSG Stavebné materiály a technológia SBR Stavebné nástroje SBP Stavebné právo SST Stavebné stolárstvo STS Stavebné stroje SBD Stavebné stroje a zariadenia SBO Stavebníctvo SBM Stavebný manažment SSG Staviame s legom SVI Staviteľstvo SVW Stavivá a stavebniny SVM Stáže v masmédiách STE Stenografia SFP Step SWS Stimulácia senzomotorického spracovávania VSL Stolárska výroba SNN Stolný tenis STO Stolovanie SOB Stolovanie - zameranie na obsluhu SNH Stolovanie - zameranie na pohostinstvo SPJ Stolovanie - zameranie na prípravu jedál STM Stomatológia SGP Stomatologická propedeutika SGR Stomatologická röntgenológia SPY Stomatologické protézy SMN Strategický manažment SMK Strategický marketing SZJ Stravovanie a výživa SHO Stravovanie chorých ZBR Strelné zbrane SZB Strelné zbrane a balistika STF Stresové faktory SFA Stresové faktory v krajine LKS Stretnutia s ľudovou kultúrou STU Stretnutia s umením SUM Stretnutie s umením SNY Striekanie SHU Strih rukavíc SHW Strihová skladba SHS Strihové sústavy SJT Strojárenská technológia STC Strojárska konštrukcia STT Strojárska technológia SNC Strojárska technológia - NC strojov SOW Strojárska technológia - OVS STV Strojárska výroba SJC Strojárske cvičenia STR Strojárstvo STJ Stroje SJR Stroje a ich riadenie SJM Stroje a mechanizácia STZ Stroje a zariadenia SZK Stroje a zariadenia kováční SZN Stroje a zariadenia na výrobu kameňa SVK Stroje a zariadenia na výrobu kameniva SJH Stroje a zariadenia v hydinárstve SKG Stroje a zariadenia v kožiarskom a garbiarskom priemysle SZZ Stroje a zariadenia v záhradníctve SKB Stroje na kamenársku výrobu SJI Stroje na spracovanie informácií SJU Stroje na ťažbu a úpravu kameňa SWP Stroje na výrobu plstí SSP Stroje silikátového priemyslu SJQ Stroje traťového hospodárstva SJV Stroje vo vinohradníctve a ovocinárstve SRO Stroje, stavby a zariadenia SRM Stroje, zariadenia a mechanizácia SZS Stroje, zariadenia a stavby v hydinárstve SRF Stroje, zariadenia a technológia SYE Stroje, zariadenia, mechanizmy STG Strojná technológia SJN Strojná výroba dutého skla SRJ Strojné zariadenia STQ Strojnícka technológia SJE Strojnícke kreslenie SJF Strojnícke meranie STN Strojníctvo SJP Strojopis SHK Strojopis a hospodárska korešpondencia SJK Strojopis a korešpondencia RCC Strojopis a práca s počítačom SVD Strojová výroba dutého skla SJZ Strojové časti a zariadenia SOE Strojové pletenie SUC Strojové súčiastky SSS Strojové súčiastky a stroje SJD Strojové súčiastky a zariadenia SSH Strojové súčiastky umožňujúce pohyb SWY Strojové vyšívanie SRZ Strojové zariadenia SRE Strojové zariadenie SWJ Strojovo orientované jazyky SLQ Stromolezectvo SNV Strunové nástroje TYL Styling SDN Súbor dychových nástrojov HSL Súborná hra SUH Súborová hra SUO Súborová práca SBB Súborový spev SUB Súborový spev /ansámblový/ SUV Súčasti strojov SUE Súčiastky predmetov SUP Súčiastky prístrojov SUQ Súčiastky prístrojov a strojov SUG Suché technológie SUA Supervízia SRD Surdopédia SUR Suroviny SUY Suroviny a tovary SYV Suroviny a výživa SUT Sušiarstvo SUD Súťažný poriadok SRX Súvislá odborná prax P10 Súvislá prax SXP Súvislá prevádzková prax SYX Súvislý odborný výcvik SXO Svätá omša SIJ Svet a ja SC0 Svet čísel SWT Svet digitálnych technológií SWF Svet farieb SFI Svet financií SJW Svet krajín SYT Svet kreatívnej tvorby SGN Svet okolo nás SVX Svet podnikania SEE Svet práce SQA Svet práce a komunikácia VZP Svet práce a zručností SR1 Svet rozprávok SYN Svet techniky SUF Svet umenia SVL Svet v číslach SWO Svet v obrazoch SID Svet živej prírody SVH Svetelná technika SWK Svetová kuchyňa SVE Svetová literatúra SQU Svetové náboženstvá a ekumenizmus SYA Systémová analýza SYK Systémy kvality SYU Systémy na ochranu objektov SQK Systémy riadenia kvality SAH Šach SAN Šansón SER Šerm SIC Šijacie stroje s automatizačnými prvkami SIB Šikovné ruky SIT Šitie RUC Šitie a ručné práce STX Šitie a textilné techniky SAX Šitie a textilné výrobky SIR Šitie rukavíc SHF Škola hrou SYZ Škola pre život SKF Školienka SKI Školské knižnično-informačné centrá SKD Školský klub detí SKP Škôlkárske práce SOO Škôlkárstvo SLT Šľachtenie a rozmnožovanie rastlín SSE Šľachtenie a semenárstvo SLH Šľachtenie hydiny SLR Šľachtenie rastlín SVO Šľachtenie vo vinohradníctve a ovocinárstve SOA Šľachtiteľstvo a semenárstvo ESN Španielska konverzácia ERS Španielska korešpondencia SIF Španielska literatúra EOK Španielska obchodná komunikácia SJA Španielsky jazyk JSP Španielsky jazyk a literatúra 2SJ Španielsky jazyk ako druhý cudzí jazyk SMJ Španielsky jazyk ako materinský jazyk 1SJ Španielsky jazyk ako prvý cudzí jazyk JSL Španielsky jazyk pre pokročilých JSZ Španielsky jazyk pre začiatočníkov SJX Španielsky jazyk v hospodárskej praxi ESD Španielsky jazyk v podnikateľskej praxi ESX Španielsky jazyk v praxi SNK Špeciality národných kuchýň SMU Špecializácia muzikál SHD Špecializácia muzikál a hudobná komédia SPE Špecializácia výroba koksu SHM Špecializované hry pre mládež SZH Špecializované pohybové hry SGF Špecializovaný grafický softvér SBL Špeciálna biológia SEA Špeciálna elektronika SCE Špeciálna elektrotechnika SPF Špeciálna farmakológia SGI Špeciálna gastronómia SLM Špeciálna mechanika OLH Špeciálna obsluha SCH Špeciálna ochrana prírody SNG Špeciálna ochrana prírody a ekológia SHH Špeciálna ochrana prírody a ekológie SOR Špeciálna ochrana rastlín SRT Špeciálna ortopédia SPP Špeciálna pedagogika SCD Špeciálna príprava dievčat SYY Špeciálna príprava jedál a špeciality medzinárodnej kuchyne SRP Špeciálna reprodukcia zvierat STH Špeciálna technológia SRG Špeciálna virológia SVZ Špeciálna výroba neželezných kovov SYD Špeciálna výživa a dietetika SZO Špeciálna zoológia SZG Špeciálna zoológia a etológia SEU Špeciálne cukrárske a pekárske techniky CUT Špeciálne cukrárske techniky SUW Špeciálne cukrárske techniky a tvorivosť SDK Špeciálne druhy dokumentov SKW Špeciálne kvetinárstvo SIY Špeciálne lakovanie SPM Špeciálne metodiky SPQ Špeciálne pestovanie rastlín SPW Špeciálne stroje SSZ Špeciálne stroje a zariadenia SGT Špeciálne technológie a techniky SLI Špeciálne zlievárenstvo RVP Špeciálnopedagogická rehabilitácia špecifických vývinových porúch učenia SCQ Špeciálny chov hydiny SHZ Špeciálny chov zvierat SSM Špeciálny seminár SMG Špeciálny seminár zameranie na hotelierstvo, kúpeľníctvo SFR Špeciálny seminár zameraný na ekonomické rozbory SMH Špeciálny seminár zameraný na hotelierstvo a kúpeľníctvo SZM Špeciálny zdravotnícky materiál SFV Špecifická príprava SFD Špecifická príprava dievčat VPU Špecifické vývinové poruchy učenia SOT Špecifický odborný predmet SQP Špecifický predmet SRW Šport SYP Šport a kultúra pohybu SQI Športová a tanečná príprava SCS Športová činnosť SGY Športová gymnastika SRL Športová príprava SQS Športová príprava špeciálna SQV Športová príprava všeobecná SAS Športová streľba SOY Športová výchova SPH Športové hry SHL Športové hry mládeže SSQ Športové stredisko SWB Športovo-branné hry ATK Športovorekreačné aktivity vidieckej turistiky PSM Športový manažment STA Štatistika SRN Študijná a rozborová činnosť SBY Štúdium bábkových úloh a umelecký prednes HZU Štúdium orchestrálnych partov a hra z listu SMI Štúdium rolí SRU Štúdium rolí a umelecký prednes SDJ Štúdium rolí a umelecký prednes a sólový dramatický prejav SUK Štúdium úloh - korepetícia SBU Štúdium úloh pre bábky a umelecký prednes SVV Štúdium výtvarných výrazových prostriedkov a kompozície SQL Štvorlístok HR4 Štvorručná hra SRK Štýl a šperk SZU Štylizácia účesov TTT Taktovacia technika TKJ Talianska konverzácia TKS Talianska korešpondencia TOK Talianska obchodná komunikácia TAJ Taliansky jazyk TJK Taliansky jazyk - konverzácia JTZ Taliansky jazyk - začatočníci 2TJ Taliansky jazyk ako druhý cudzí jazyk JTP Taliansky jazyk pre pokročilých TJX Taliansky jazyk v hospodárskej praxi TJO Taliansky jazyk v odbore TDX Taliansky jazyk v podnikateľskej praxi TIN Tance iných národov TII Tanec iných národov TAP Tanec s partnerom TCY Tanec spoločenský TRB Tanečná a regionálna výchova TBC Tanečná akrobacia TNU Tanečná alebo džezová skupina TCC Tanečná činnosť TAG Tanečná gymnastika TPX Tanečná prax TTP Tanečná príprava SKC Tanečná skupina TAV Tanečná výchova TSK Ťažba a spracovanie kameňa TAU Ťažba a úpravníctvo TZJ Ťažobné stroje TMM Technická analýza makromolekulárnych látok TFA Technická angličtina TBI Technická aplikácia biológie TZY Technická aplikácia fyziky THX Technická aplikácia chémie TLM Technická aplikácia matematiky TDG Technická diagnostika TDK Technická dokumentácia TTD Technická estetika a dizajn TFO Technická fotografia TFY Technická fyzika THY Technická geológia a hydrológia TEG Technická grafika TCE Technická chémia TKB Technická kontrola výroby THK Technická korešpondencia TMK Technická matematika TNI Technická mechanika TNA Technická normalizácia a skúšobníctvo TAO Technická optika TPA Technická príprava TPV Technická príprava výroby TTO Technická tvorivosť TEH Technická výchova TEE Technická výchova - elektrotechnika TLG Technická výchova - LEGO TES Technická výchova - ľudové remeslá TER Technická výchova - modelárstvo THE Technická výchova - rozšírená VHV Technická výchova pre 5. až 9. ročník ZŠ TDD Technická základňa dopravy TEI Technické a ekonomické informácie TEQ Technické a technologické vzdelávanie TAI Technické aplikácie TAB Technické aplikácie biológie TAY Technické aplikácie elektrotechniky TAF Technické aplikácie fyziky TAC Technické aplikácie chémie TCV Technické cvičenia TCW Technické cvičenie TNH Technické činnosti TCK Technické kreslenie TKK Technické kreslenie a aplikovaná deskriptívna geometria TKD Technické kreslenie a deskriptívna geometria TKN Technické kreslenie a modelovanie TKL Technické kreslenie a písmo TKR Technické kreslenie a reštaurátorská dokumentácia TMA Technické materiály TIC Technické merania TMN Technické meranie TMW Technické meranie - cvičenia TNM Technické normy PTI Technické poštové a telekomunikačné zariadenia TNR Technické práce TNE Technické praktikum TPT Technické prostriedky TPI Technické prostriedky a výcvik TDL Technické prostriedky logistiky TNS Technické sklo TMR Technické spojové meranie TSZ Technické spojové zariadenia TTR Technické textilné rozbory HWW Technické vybavenie počítačov TVQ Technické výpočty TVH Technické využitie počítačov TZR Technické zariadenia TZU Technické zariadenia automatitácie TKE Technické zariadenia budov TZN Technické zariadenia knižníc TZQ Technické zariadenia v kynológii TZZ Technické zariadenia v živočíšnej výrobe TZB Technické zariadenie budov THH Technické zariadenie knižníc TRN Technické zobrazovanie TOE Technicko-ekonomické informácie TDZ Technický dizajn THD Technika TPK Technika a prevádzka koľajových vozidiel TBA Technika a tvorba životného prostredia TAN Technika administrácie - stenotypistika TEA Technika administratívy TAH Technika administratívy a hospodárska korešpondencia TAK Technika administratívy a korešpondencia TAL Technika administratívy sociálnej práce TIO Technika administratívy v obchode THZ Technika administratívy v železničnej prevádzke TAE Technika aplikácie elektrotechniky TCR Technika cestovného ruchu TAX Technika hravo TEJ Technika jazdy TNL Technika líčenia TLR Technika líčenia a úprava účesov TOH Technika obchodu TOB Technika obsluhy TSO Technika obsluhy a služieb TPO Technika počítačov TNX Technika pohonov TIH Technika práce TPJ Technika predaja TPY Technika prevádzky TRM Technika prípravy pokrmov TCP Technika prostredia TSG Technika služieb TSC Technika služieb cestovného ruchu TQS Technika šitia TOY Technika špeciálnej obsluhy TUL Technika úpravy vlasov TCB Technika v automobiloch TBP Technika vodenia bábok a prednes TBJ Technika vodenia jednoduchých bábok a prednes TIV Technika výroby TZI Technika žiarenia TFU Techniky a technológie animovaného filmu TFM Techniky a technológie trikového filmu TLA Techniky líčenia a úprava účesov TLL Techniky líčenia a úprava vlasov TNQ Techniky reklám a propagácií RPT Techniky ručných prác TEC Technológia TFG Technológia - flexografia TGH Technológia - hĺbkotlač TGG Technológia - chemigrafia TKG Technológia - kníhtlač TKF Technológia - konštrukcia a výroba obalov TMB Technológia - mechanik opravár TGP Technológia - ofsetová tlač TGR Technológia - reprodukčná fotografia TGM Technológia - sadzba SSD Technológia - suché stavby TZO Technológia - zameranie na obsluhu TZH Technológia - zameranie na pohostinstvo TPU Technológia - zameranie na prípravu jedál TGE Technológia a cvičenia HOQ Technológia a hodnotenie potravín TYM Technológia a hygiena v chovoch spoločenských, cudzokrajných a malých zvierat TCZ Technológia a kameňorez TLC Technológia a laboratórne cvičenia TZF Technológia a praktic. technolog. cvičenia - zhotovov.tlačiarensk. formy PTJ Technológia a praktické technologi. cvič. - prehľad polygrafickej výroby TCQ Technológia a praktické technologické cvičenia - finálna výroba TRF Technológia a praktické technologické cvičenia - reprodukčná fotografia TSD Technológia a praktické technologické cvičenia - sadzba TPQ Technológia a praktické technologické cvičenia - tlač TAA Technológia a spoločenská výchova TIS Technológia a stolovanie THC Technológia a technologické cvičenia TGF Technológia a technologické cvičenia - fotografovanie TGL Technológia a technologické cvičenia - hĺbkotlač TGN Technológia a technologické cvičenia - knihárstvo TTC Technológia a technologické cvičenia - knihtlač TTI Technológia a technologické cvičenia - litografia TTM Technológia a technologické cvičenia - materiál TTN Technológia a technologické cvičenia - priemyselná retuš TTF Technológia a technologické cvičenia - reprodukčná fotografia TTQ Technológia a technologické cvičenia - sieťotlač TTZ Technológia a technologické cvičenia - technická reprodukcia TTY Technológia a technologické cvičenia - tvarovanie papiera TTW Technológia a technologické cvičenia - tvarovanie sadry TTG Technológia a technologické cvičenia - typografia TWP Technológia a technologické cvičenia - zinkografia TLZ Technológia a zariadenia TPN Technológia a zariadenia pre pranie THB Technológia balenia TBL Technológia bielizne TGB Technológia bielizníctva TBS Technológia brúsenia TBK Technológia brúsenia drahých kameňov TUC Technológia cestovného ruchu TCG Technológia čipkárstva TNC Technológia čistenia TCF Technológia frézovania TGS Technológia gastronomických služieb THM Technológia hrubej keramiky THN Technológia hutníckej výroby THG Technológia hydinárskeho priemyslu TCH Technológia chovu hydiny TIR Technológia internetu TGJ Technológia jemnej keramiky TEK Technológia keramiky TGK Technológia kože TLE Technológia lesnej výroby TFL Technológia liekových foriem TMS Technológia masmédií TCM Technológia materiálov TME Technológia mikroelektroniky TMO Technológia montáže TOO Technológia montáže a opráv TNO Technológia montáží a opráv TLB Technológia obrábania TOQ Technológia obrábania kovov OHY Technológia obsluhy TOR Technológia odevnej výroby TEO Technológia odevov TDV Technológia odievania TOP Technológia opráv TOA Technológia opráv automobilov TCL Technológia opráv chladiarenských zariadení TLI Technológia opráv lietadiel TOT Technológia opráv poľnohospodárskej techniky TGQ Technológia opráv váh TPP Technológia papiera TEW Technológia pletených a netkaných textílií TPL Technológia pletiarstva TPC Technológia pletiarstva a tkáčstva THP Technológia pohostinstva TPW Technológia pokrmov TGY Technológia poľnohospodárskej výroby TEP Technológia polymérov TZC Technológia pozlacovania TGT Technológia prác v traťovom hospodárstve TAD Technológia pradenia TPD Technológia pradiarstva TNP Technológia prania TGX Technológia prania a čistenia TOL Technológia pre mliekárenskú výrobu TLS Technológia pre výrobu piva a sladu TPM Technológia presnej mechaniky TJP Technológia prípravy jedál TJE Technológia prípravy jedál a stolovania PJD Technológia prípravy jedál a stolovanie EPP Technológia prípravy pokrmov TCJ Technológia prípravy pokrmov - cvičenia THJ Technológia prípravy pokrmov - cvičenie TPB Technológia prípravy pokrmov a stolovanie TKT Technológia prípravy pokrmov a technika obsluhy TYV Technológia prípravy špeciálnych pokrmov TRV Technológia rastlinnej výroby TRO Technológia ropy TRY Technológia rytectva TAS Technológia sadzby TCS Technológia skla TNK Technológia skladovania TSF Technológia služieb cestovného ruchu TSQ Technológia služieb cestovného ruchu - praktikum TCI Technológia služieb cestovných kancelárií TPH Technológia služieb na úseku príjmu hosťa TUH Technológia služieb na úseku ubytovania hosťa TSU Technológia smaltu THR Technológia spracovania hrozna TSH Technológia spracovania hydiny TZK Technológia spracovania kameňa TGZ Technológia spracovania ovocia a zeleniny TSI Technológia spracovania papiera a lepenky TSP Technológia spracovania poľnohospodárskych produktov TSL Technológia spracovania poľnohospodárskych výrobkov TCA Technológia správ TSS Technológia sprievodcovských služieb TSB Technológia stavby lodí TLO Technológia stavieb TCU Technológia sústruženia TTA Technológia ťažby TTS Technológia ťažby a spracovania kameňa TTB Technológia ťažby kameňa TTX Technológia textílií TXU Technológia textilu TTK Technológia tkáčstva THT Technológia tkania TTL Technológia tlače TGW Technológia tukov TTV Technológia tvorby TUU Technológia údržieb a opráv TUK Technológia umeleckého kováčstva TGU Technológia umeleckého odievania TUO Technológia umeleckého odlievania TEU Technológia úpravníctva TUG Technológia úpravy kameňa TVN Technológia vína a nápojov TVL Technológia vlákien THO Technológia vody TIA Technológia vŕtania TVW Technológia vŕtania a vyvrtávania TVY Technológia výroby TYR Technológia výroby automobilov TVP Technológia výroby celulózy a papiera TVG Technológia výroby galantérie TVJ Technológia výroby jedál TIK Technológia výroby káblov TGV Technológia výroby kameňa TVB Technológia výroby kameniva TVO Technológia výroby obuvi THA Technológia zameranie na obsluhu THQ Technológia zameranie na pohostinstvo TTJ Technológia zameranie na prípravu jedál TAZ Technológia zariadení TZP Technológia zariadenia pre pranie TDM Technológia zhotovovania ortopedicko-protetických pomôcok TZL Technológia zlatníctva TZX Technológia zvárania TZV Technológia živočíšnej výroby TZM Technológia životného prostredia TDO Technologická dokumentácia TDP Technologická dokumentácia (protokoly) TKX Technologická kópia TSM Technologické a strojnícke merania TGC Technologické cvičenia THL Technologické cvičenia galantérie TCO Technologické cvičenia obuvnícke TOG Technologické cvičenia z galantérie TCD Technologické cvičenia z odievania TJL Technologické cvičenia z prípravy jedál THI Technologické cvičenie THV Technologické cvičenie obuvnícke TCN Technologické cvičenie z prípravy jedál TGI Technologické cvičenie z galantérie TGD Technologické cvičenie z odievania TSY Technologické postupy VTC Technologické výpočty TZD Technologické zariadenia TIE Technológie II TIU Technológie internetu TOW Technológie ochrany životného prostredia TAW Technológie v administratíve a službách TMC Tekutinové mechanizmy TKM Telekomunikácie TPS Telekomunikácie a počítačové siete TZA Telekomunikačná a zabezpečovacia technika TKO Telekomunikačná prevádzka TEL Telekomunikačná technika TFT Telekomunikačná technika a prenosová technika TLU Telekomunikačné služby TSA Telekomunikačné služby a obchod TEZ Telekomunikačné zariadenia TSV Telesná a športová výchova TKU Telesná kultúra TEV Telesná výchova TVI Telesná výchova liečebná TOS Telesná výchova oslabených TVM Telesná výchova s metodikou TYS Telesná výchova so špeciálnym zameraním TVS Telesná výchova špecializácia TLK Televízna a komunikačná technika TZT Televízna technika TWT Telová tvorba TNB Tenis OIT Teoretická časť odbornej zložky WTT Teoretická technická výchova T3D Teória 3D animácie TDY Teória a dejiny kultúry TTU Teória a dejiny tanca a baletu TAM Teória a metodika animačných činností TMT Teória a metodika tanca TXS Teória a prax sociálnej práce TRL Teória a psychológia reklamy TJF Teória a vývoj fotografie TCX Teória cestovného ruchu TED Teória dizajnu TJT Teória exteriérovej tvorby TFR Teória fotografie THU Teória hutníckych procesov TIP Teória informačného prieskumu TIT Teória interiérovej tvorby TEY Teória jazdy TJD Teória jazdy a dostihový poriadok TJI Teória jazdy na koni TKI Teória komunikácie TLD Teória lode TMX Teória marketingu TMQ Teória medzinárodného obchodu TMV Teória mimovládnych organizácií OOP Teória obchodu a obchodného podnikania TOI Teoria potravín TPR Teória pradenia TRI Teória riadenia TEB Teória šitia TRS Teória športu TTE Teória telesnej kultúry VMI Teória výchovy mimo vyučovania TVV Teória vyučovania a výchovy TVF Teória vývoja fotografie TGA Tepelná energia TET Tepelná technika TPG Tepelná energetika TSN Tepelné spracovanie TPF Tepelné stroje TKH Terapeutické a korektné cvičenia TIJ Terminológia IT v anglickom jazyku T9M Testovanie 9 matematika T9S Testovanie 9 slovenský jazyk TXL Textil TXT Textílie a plasty TXD Textilná dizajnatúra TEX Textilná technológia TXV Textilná výroba TXM Textilné materiály TEN Textilné návrhárstvo TKY Textilné techniky TDE Textilný dizajn TEM Textilný materiál TXP Textové procesory TKV Tkáčska tvorba TKA Tkáčstvo TKP Tkáčstvo a pletiarstvo TKC Tkanie na tkáčskom stave TLT Tlačiarenská tvorba TTH Tlačiarenské techniky TCT Tlačová technika TLF Tlačové formy TLP Tlačové procesy TVT Tlačové techniky TVC Tovaroznalecké cvičenia TZW Tovaroznalecké cvičenie TVZ Tovaroznalectvo TZG Tovaroznalectvo a technológia TOV Tovaroznalectvo a výživa TNT Tovaroznalectvo nepotravinárskeho tovaru TOU Tovaroznalectvo potravinárskeho tovaru TOX Toxikológia TQP Tradičné a ekologické poľnohospodárstvo TLV Tradičné ľudové výrobné a remeselné techniky TRP Tradičné poľnohospodárstvo TRT Tradičné remeselné techniky TRK Trakčná energetika TNV Trakčné nezávislé vozidlá TNZ Trakčné nezávislé vozidlá a železničné vozy TRZ Trakčné vozidlá TZE Trakčné závislé vozidlá TRA Traktory a automobily TRH Traťové hospodárstvo TSJ Traťové stroje a mechanizmy TAT Traťové stroje a zariadenia TDQ Trendy a móda TRE Trepárenská technológia JC3 Tretí cudzí jazyk TRJ Trhacie práce TBE Trhová ekonomika TRU Trhová úprava a predaj produktov živočíšnej výroby TPZ Trhová úprava a predaj zeleniny THS Trhové služby THF Triednická hodina TUN Tunelárstvo TUM Tunely a mosty TUP Turistické programy TUV Turistika na vidieku TVR Tvárnenie TVK Tvárnenie kovov TVA Tvarovanie TRR Tvarovanie a rytectvo razníc TDR Tvarovanie dreva TAR Tvarovanie skla TSR Tvarovanie strihov TUS Tvarovanie úžitkového skla TVE Tvaroznalectvo TYU Tvary umenia TMJ Tvorba a manažment projektov TNN Tvorba a navrhovanie nábytku TOZ Tvorba a ochrana životného prostredia TDJ Tvorba a riadenie projektov TSW Tvorba a správa www stránky TBF Tvorba animovaného filmu THW Tvorba hier a www stránok TMD Tvorba módy TWO Tvorba objektu TPE Tvorba prezentácie TFP Tvorba projektov TJR Tvorba projektov a prezentácií TFE Tvorba projektov z evanjelického náboženstva a.v. TBZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TWD Tvorba prostredia TVU Tvorba šperku a odevu TWS Tvorba web stránok TBR Tvorba životného prostredia TZS Tvorba životného štýlu TON Tvorenie TRC Tvorenie a rozvíjanie reči TMP Tvoríme v prírodovede TDA Tvorivá dramatika TDS Tvorivá dramatika špecializácia TIF Tvorivá informatika TIB Tvorivá informatika s Baltíkom TKZ Tvorivá komunikácia TMI Tvorivá matematika TWA Tvorivá slovenčina TEF Tvorivé čítanie CPT Tvorivé čítanie a písanie TVD Tvorivé dielne TKQ Tvorivé kreslenie TOF Tvorivé písanie TID Tvorivé písanie a dramatika TOC Tvorivé tematické čítanie TIZ Tvorivé zručnosti TYF Tyflopédia TYP Typografia TYO Typológia TST Typológia stavieb TYH Týždenný počet hodín UBS Ubytovacie služby UZR Ubytovacie zariadenia UPX Učebná prax UCE Účelové cvičenia v teréne UCV Účelové cvičenie UAK Učenie a komunikácia UTV Účesová tvorba USC Učíme sa čítať UCP Učíme sa s počítačom CUN Účtovnícke cvičenia USO Účtovnícky softvér v praxi UCT Účtovníctvo UAD Účtovníctvo a dane UFI Účtovníctvo a financovanie UCK Účtovníctvo a korešpondencia UUS Účtovníctvo a medzinárodné účtovné štandardy UAR Účtovníctvo a riadenie UCR Účtovníctvo a rozpočtovníctvo UCS Účtovníctvo a štatistika UC1 Účtovníctvo I UC2 Účtovníctvo II UVP Účtovníctvo s využitím PC UCX Účtovníctvo v praxi UDC Účtovníctvo, dane a ceny UDD Údržba a diagnostika UDR Údržba a opravy UOC Údržba a opravy cestných vozidiel UKV Údržba a opravy koľajových vozidiel URZ Údržba a opravy plavidiel UOV Údržba a opravy vozidiel UBA Údržba bicykla UCZ Údržba cestných vozidiel ULS Údržba lesných stavieb a zariadení UMU Údržba mopedu UBV Údržba motorových vozidiel UDT Údržba textílií UDZ Údržba zariadení UAO Údržby a opravy UDO Udržiavanie a oprava KWR Ukrajinská konverzácia UJJ Ukrajinský jazyk UJL Ukrajinský jazyk a literatúra UJO Ukrajinský jazyk v odbore UIZ Umelá inseminácia hospodárskych zvierat UMC Umelecká činnosť UMH Umelecká činnosť - hudobná UML Umelecká činnosť - literárnodramatická UMS Umelecká činnosť - spevácka UMT Umelecká činnosť - tanečná UMV Umelecká činnosť - výtvarná UMF Umelecká fotografia UKA Umelecká kompozícia UMO Umelecká mozaika ULP Umelecká prax UPI Umelecká prax interná UPK Umelecká prax klasického tanca UPU Umelecká prax ľudového tanca UPM Umelecká prax moderného tanca UPV Umelecká prax verejná UPA Umelecká produkcia UMA Umelecká výchova UOD Umelecké odlievanie UST Umelecké štukatérstvo UVY Umelecké výšivkárstvo UZK Umelecké zámočníctvo a kováčstvo UPZ Umeleckoremeselné pozlacovanie UPO Umelecko-remeselné pozlacovanie URP Umeleckoremeselné práce UME Umelecko-remeselné práce USR Umeleckoremeselné spracovanie dreva USD Umelecko-remeselné spracovanie dreva UMP Umelecký prednes UMK Umelecký prednes a kultúra hovoreného prejavu UMR Umelý chov rýb UCU Umenie a cestovný ruch UAF Umenie a fotografia UKL Umenie a kultúra UAT Umenie a tvorivosť UZP Umenie a životné prostredie UEH Umenie hrou UKT Umenie komunikovať UMD Umenie očami detí UMN Umenie okolo nás URO Umenie rokovať UZZ Umenie zdravo žiť UKC Umenie, kultúra a tradície USX Úprava a skúšanie textílií USI Úprava a spracovanie textílií UHN Úprava hornín UAV Úprava nerastných surovín UPD Úprava rúd UTX Úprava textílií UPT Úprava tlačovín URA Úpravarenské stroje USZ Úpravárenské stroje a zariadenia UPS Úpravnícke stroje UPR Úpravníctvo URB Urbanizmus UGM Urgentná medicína USV Ústredné vykurovanie UAL Úvod do anglickej literatúry UDF Úvod do fotografie UDH Úvod do hudobnej skladby UVK Úvod do kompozície ULA Úvod do literatúry v anglickom jazyku MEU Úvod do makroekonómie UDM Úvod do motorizmu UDP Úvod do podnikania UDS Úvod do práce sociálneho pracovníka USE Úvod do sociálnej práce USP Úvod do sveta práce UVS Úvod do špecializácie UTE Úvod do techniky UVT Úvod do vysokoškolskej matematiky UPL Územné plánovanie UEE Úžitková elektrická energia UOP Úžitková optika UZI Úžitkové výtvarníctvo UDI Úžitkový dizajn VKA Vákuová technika VRE Varenie VNE Varenie a pečenie VAO Vata a obväzový materiál VZC Vážiace zariadenia VZR Väzby a rozbory kovových tkanín a sít VAI Väzby a rozbory pletení VRP Väzby a rozbory pletenín VAL Väzby a rozbory pletených výrobkov VRX Väzby a rozbory textílií VRT Väzby a rozbory tkanín VAR Väzby a rozbory tkanín a pletených výrobkov VPN Väzby plátenín VAP Väzby pletenín VAT Väzby tkanín VBT Väzby tkanív VZY Včelárska technika a základy ovocinárskej mechanizácie VCE Včelárstvo VCI Včelia pastva VCP Včelie produkty WPA Včelnice a včelia pastva VUC Vecné učenie VOL Vedecká a odborná literatúra VEE Vedecké informácie VIK Vedecké informácie a knihovníctvo VDI Vedeckotechnické a ekonomické informácie VTE Vedecko-technické a ekonomické informácie DTI Vedeckotechnické informácie VEI Vedecko-technické informácie VTI Vedecko-technické spracovanie informácií VHI Vedecko-technické spracúvanie informácií VDO Vedenie domácnosti VDV Vedenie domácnosti a výživa KZC Vedenie krúžku záujmových činností VMZ Vedenie motorového vozidla VMW Vedenie motorových vozidiel DNK Vedenie podniku VVF Vedenie vlastnej firmy VZB Vedenie zboru VJA Vedľajší jazyk VEM Vedomosti VOS Vedy o spoločnosti VEG Vektorová grafika VSA Verejná správa VEJ Verejné a súkromné právo VFI Verejné financie VIS Verejné informačné služby VER Verejný priestor VSF Veselá slovenčina VEN Veslovanie VEC Veterinárna chirurgia VPS Veterinárna prevencia a starostlivosť VES Veterinárna starostlivosť VND Veterinárna starostlivosť v drobnochove VS2 Veterinárna starostlivosť 2 VEL Veterinárne lieky VEV Veterinárne vedy VHD Veterinárny hygienický dozor VET Veterinárstvo VLG Vetológia VIP Viac ako peniaze VIA Viazačstvo VAE Viazačstvo a aranžérstvo kvetín VIT Viazačstvo kvetín VAK Viazanie a aranžovanie kvetín VKE Viazanie kvetín VIO Video VIB Videotvorba VID Vidiecka turistika VVO Vinárstvo VVG Víno v gastronómii VIN Vinohradníctvo VIV Vinohradníctvo a vinárstvo VIG Virtuálna grafika VIR Virtuálna knižnica VRS Virtuálny svet VIE Visage English VIZ Vizáž VLE Vizáž a líčenie VLR Vizáž a líčenie pre špeciálne príležitosti VLK Vlasová a pleťová kozmetika VLS Vlasová kozmetika VLA Vlastiveda VLC Vlastivedné čítanie VLN Vlnárstvo VLO Vlnoznalstvo VNB Vnútorné choroby VNL Vnútorné lekárstvo VTQ Vodná turistika VMS Vodné a melioračné stavby VDC Vodné cesty VCT Vodné čerpadlá a turbíny VOH Vodné hospodárstvo VDS Vodné stavby VDN Vodné toky VOE Vodohospodárska ekológia VHP Vodohospodárska prevádzka VHO Vodohospodárska technológia VHL Vodohospodárske dielo VOM Vodohospodárske merania VHC Vodohospodárske procesy VHS Vodohospodárske stavby VOD Vodohospodárske zariadenia VDM Vodohospodársky manažment VFO Vokálne polyfónie VPW Voľba povolania VLB Volejbal VVP Voliteľné všeobecno-vzdelávacie predmety VLP Voliteľné vyučovacie predmety VOJ Voliteľný jazyk VDB Voliteľný odborný predmet VOP Voliteľný predmet VVV Voliteľný všeobecný predmet VKI Voľná kompozícia VOK Voľné kreslenie VAA Vozidlá a prevádzka VMD Vozidlá MHD VTA Vŕtacie zariadenia VTJ Vrtné a ťažné stroje VTW Vŕtne a ťažné veže VRN Vŕtne zariadenia VSE Všeobecná a fyzikálna chémia VEO Všeobecná ekonomická teória VDH Všeobecná hudobná náuka a dejiny hudby VHY Všeobecná hygiena VKY Všeobecná kynológia VNH Všeobecná náuka o hudbe VPG Všeobecná polygrafia VNP Všeobecná psychológia VTH Všeobecná technická chémia VZO Všeobecná zootechnika VSH Všeobecné chovateľstvo VSR Všeobecné rybárstvo VZF Všeobecné základy a názvoslovie farmaceutík VZH Všeobecné základy hydinárstva VZZ Všeobecné základy živočíšnej výroby VUY Všeobecné zásady chovu hydiny VSC Všeobecno-vzdelávacie predmety VCH Všeobecný chov VMN Všeobecný manažment VKL Vybrané kapitoly z dejín Slovenska VFY Vybrané kapitoly z fyziky VSM Vybrané kapitoly z matematiky VKO Vybrané kapitoly z odboru VPP Vybrané kapitoly z pedagogiky a psychológie VLM Vybrané laboratórne metódy VBO Vybrané odbory VSJ Vybrané state z dejín umenia VBE Vybrané state z matematiky VYB Vybrané state z odboru VZT Vybrané state z technológie VSU Vybrané state z teórie umenia VYH Vybrané techniky VPB Výcvik psov VAU Výchova a vzdelávanie detí s autizmom VYD Výchova a vzdelávanie dospelých VBP Výchova k bezpečnému správaniu VKD Výchova k dospelosti VLV Výchova k ľudským právam VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu VME Výchova k manželstvu a rodičovstvu a etike intímnych vzťahov VKM Výchova k mravnosti a občianstvu VOC Výchova k ochrane človeka VPD Výchova k podnikaniu VAJ Výchova k prevencii sociopatologických javov VYR Výchova k rodičovstvu VRK Výchova k rómskej kultúre VPH Výchova k sociálnemu správaniu VSB Výchova k sociálnym zručnostiam VCZ Výchova k zdraviu VMV Výchova mimo vyučovania VUM Výchova umením VVC Vychovávateľsko-opatrovateľská činnosť VPE Výchovné poradenstvo VVB Výchovno-vzdelávací blok VYE Výkonová elektronika VED Výkonová elektronika v doprave VKT Vykurovacia technika VSY Vykurovacie systémy VYN Vykurovanie VKK Vykurovanie a klimatizácia VDT Výpočtová a didaktická technika VOT Výpočtová a organizačná technika VRI Výpočtová a riadiaca technika VYT Výpočtová technika VTF Výpočtová technika a informatika VSI Výpočtová technika a spracovanie informácií VDP Výpočtová technika v doprave VTO Výpočtová technika v odbore VTP Výpočtová technika v preprave VTL Výpočtová technika v službách VPV Výrazové prostriedky a ich vzťahy VMO Výroba a montáž WKT Výroba a rozbory kovových tkanív a sít VUV Výroba a úprava plátkov a strojčekov WBI Výroba bielizne VYC Výroba cukroviniek a trvanlivého pečiva VCU Výroba cukru a škrobu VCS Výroba čistých a špeciálnych chemikálií VDL Výroba drakov lietadiel VAD Výroba drevárskych polovýrobkov VFS Výroba fagotových strojkov VYF Výroba foriem VGT Výroba galantérneho tovaru VGM Výroba gramafónovýh platní a magnetofónových kaziet VHN Výroba hobojových nástrojov VKB Výroba káblov a vodičov VBK Výroba keramiky VKP Výroba klarinetových plátkov VKH Výroba kníh VKN Výroba kníh a bibliografia VKF Výroba konfekcie VON Výroba konštrukčných dosiek VYL Výroba konštrukčných platní VYK Výroba kovov VTT Výroba kovových tkanív a sít VOZ Výroba koženej galantérie VRZ Výroba kožušín VKR Výroba krmív a úprava plodín VNA Výroba nábytku VNT Výroba netkaných textílií VAN Výroba neželezných kovov VBL Výroba obalových materiálov a obalov VOR Výroba obalových prostriedkov VOB Výroba obuvi VUP Výroba obuvi z usní a plastov VPL Výroba obuvníckych polotovarov VPA Výroba papiera VPI Výroba piva a sladu WPL Výroba plstí VPM Výroba prámikov VRC Výroba rukavíc VSV Výroba silikátových vlákien VRO Výroba skla VAS Výroba stavebných látok VBS Výroba strojcov VST Výroba strojkov VSN Výroba strunových nástrojov VSZ Výroba svetelných zdrojov VTK Výroba tkanín VUT Výroba umelých kvetín VUS Výroba usní VBA Výroba usní a kožušín WOZ Výroba vianočných ozdôb VZA Výroba zapínadiel VZS Výroba zvrškov obuvi VAZ Výroba železných kovov VTG Výrobky a technológie VLI Výrobná logistika VPX Výrobná prax VYG Výrobná technológia VKS Výrobné konštrukcie VSD Výrobné stroje a zariadenia VBN Výrobné zariadenia VKV Vysielače a technika VKV VOI Výskum v ošetrovateľstve a diplomový seminár VPC Výskum v profesionálnej činnosti VFT Výskum vo fyzioterapii SDS Výskyt a spracovanie druhotných surovín VSS Výskyt a spracúvanie druhotných surovín - vybrané odborné state VAV Výstavba VRL Výstavba a prevádzka letísk VYS Výstavníctvo VYM Vyšetrovacie metódy VPJ Vyšetrovacie prístroje VAH Výťahy VVN Výtvarná činnosť VDU Výtvarná dokumentácia VTV Výtvarná kultúra VPR Výtvarná príprava VVT Výtvarná tvorba WAT Výtvarná tvorba l WNT Výtvarná tvorba ll TYT Výtvarná tvorivosť VYV Výtvarná výchova VVM Výtvarná výchova s metodikou VVS Výtvarná výchova špecializácia WCI Výtvarné činnosti VMT Výtvarné materiály VSP Výtvarné spracovanie materiálu VTS Výtvarné stvárňovanie WTS Výtvarné štúdium RWT Výtvarné štúdium a realizácia výtvarnej tvorby VYY Výtvarné techniky VTR Výtvarné techniky a ručné práce VUK Výtvarné umenie v krajinotvorbe VHR Výtvarno - hudobné zručnosti VXC Výučba koncertných čísiel a scénické prax VYP Vyučovacia prax VXT Vyučovacia prax - tanečníci VDK Vyučovacia prax hlavného odboru VPK Vyučovacia prax hry na klavíri VXH Vyučovacia prax hudobnej výchovy VXS Vyučovacia prax spevu VPO Vyučovacia prax šk. odboru VTN Vyučovacia prax tanca VYX Vyučovacie predmety spolu OZZ Využitie a ochrana zemských zdrojov a geotechnických diel VYU Využitie elektrickej energie VGC Využitie grafiky v cestovnom ruchu VLT Využitie lesnej techniky VMP Využitie mechanizačných prostriedkov VPT Využitie poľnohospodárskej techniky VPY Vývinová psychológia VSK Vývoj a stavba klavíru VMF Vývoj maliarstva a fotografie VNS Významné osobnosti Slovenska VYW Výživa VDA Výživa a dietetika VD2 Výživa a dietetika II. VZV Výživa a domácnosť VYQ Výživa a kŕmenie VKC Výživa a kŕmenie cudzokrajných zvierat VKZ Výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat VEP Výživa a kŕmenie psov VNZ Výživa a kŕmenie zvierat VYZ Výživa a krmivárstvo VYA Výživa a krmovinárstvo VWS Výživa a šport VAW Výživa a varenie VVD Výživa a vedenie domácnosti VZI Výživa a zdravie VHZ Výživa hospodárskych zvierat VZK Výživa zvierat a krmovinárstvo VPF Výživové a pohybové programy VZN Vzduchotechnické zariadenia VZD Vzduchotechnika VZE Vzpieranie WIS Webové informačné systémy ZRW Z rozprávky do rozprávky ZBN Zábavná angličtina ZNK Zábavná elektronika ZBG Zábavná logika ZMI Zábavná matematika ZNE Zábavná nemčina ZNR Zábavna ruština ZIN Zábavná slovenčina ZNC Zábavné čítanie ZJP Zábavné počty ZBA Zabezpečovacia a oznamovacia technika ZAT Zabezpečovacia technika ZSY Zabezpečovacie systémy ZZP Zabezpečovacie zariadenia ZPO Záhradkárske potreby ZHK Záhradná a krajinná tvorba ZMH Záhradná mechanizácia ZTB Záhradná tvorba ZHE Záhradné stavby ZSB Záhradné stavby a urbanizmus ZSR Záhradné stroje ZZR Záhradné stroje, stavby a zariadenia ZHB Záhradnícka biológia ZHR Záhradnícka biológia a ekológia ZHA Záhradnícka výroba CZB Záhradnícke cvičenia ZAY Záhradnícke služby ZHD Záhradnícke stavby a urbanizmus ZSZ Záhradnícke stroje a zariadenia ZHJ Záhradnícke stroje, stavby a zariadenia ZHM Záhradnícky marketing ZRA Záhradníctvo ZOB Zahraničný obchod ZCO Záchranári civilnej ochrany ZSQ Záchranná služba ZSX Záchranná zdravotná služba (odborná klinická prax) ZKW Zákazková klobučnícka výroba ZTZ Zakladanie a starostlivosť o zeleň ZUZ Zakladanie a údržba zelene ZIZ Zakladanie inžinierských stavieb ZKS Zakladanie stavieb ZHN Základná hudobná náuka a náuka o hudobných nástrojoch ZON Základná orientácia ZCB Základné cestné stavby a stroje ZTY Základné technické a technologické pojmy ZTK Základné technológie prípravy pokrmov ZVT Základné výtvarné techniky ZVG Základný plavecký výcvik ZAA Základy administratívy ZIE Základy administratívy a ekonómie ZAJ Základy anatómie ZGE Základy aplikovanej geológie ZLZ Základy aranžovania ZTW Základy architektonickej tvorby ZGS Základy asistencie v stomatológii ZAX Základy asistencie v zubnej ambulancii ZDA Základy astronómie ZRI Základy automatického riadenia ZKD Základy automatického riadenia výroby ZYA Základy automatizácie ZAI Základy automatizačnej techniky ZRD Základy automatizovaného riadenia ZYJ Základy automatizovaného riadenia výroby ZAQ Základy automobilovej elektrotechniky ZAB Základy baníctva ZBP Základy bankovníctva a poisťovníctva ZRL Základy biofyziky, biochémie a rádiológie ZBL Základy biológie ZBC Základy biotechnológií ZLB Základy botaniky ZCU Základy cestovného ruchu ZRH Základy cestovného ruchu a hotelierstva ZCD Základy colníctva ZDM Základy demontáže a montáže ZIF Základy digitálnej fotografie ZAD Základy dirigovania ZDZ Základy dizajnu ZDT Základy dramatickej tvorby ZDH Základy dramatickej tvorby s bábkou ZEK Základy ekológie ZEH Základy ekonomickej psychológie ZEB Základy ekonomických predmetov ZDE Základy ekonómie ZEE Základy ekonómie a ekonomiky ZAN Základy ekonomiky ZEU Základy ekonomiky a predaja automobilov ZEI Základy ekonomiky autoservisu a predaja vozidiel ZEX Základy ekonomiky servisu a predaja vozidiel ZYI Základy elektronických meraní ZEN Základy elektroniky ZER Základy elektrotechnických meraní ZAE Základy elektrotechniky ZEA Základy elektrotechniky a automatizácie ZEQ Základy elektrotechniky a elektroniky ZEY Základy estetiky ZEJ Základy estetiky a dizajnu ZKL Základy farmakológie ZFI Základy filozofie ZFM Základy finančného manažmentu ZFY Základy finančnej matematiky ZAF Základy fotografovania ZFG Základy fyzickej geografie ZKF Základy fyziky ZYF Základy fyziológie hlavnej špecializácie - pravidlá ZYE Základy fyziológie telesných cvičení ZGG Základy geografie a geodézie ZAG Základy geológie ZAH Základy herectva ZUL Základy hospodárskej úpravy lesov ZHL Základy hotelierstva a stravovacích služieb v cestovnom ruchu ZHU Základy hudobnej skladby ZHV Základy hutníckej výroby ZHT Základy hutníckych pochodov ZKH Základy hutníctva ZHY Základy hydinárstva ZSH Základy hygieny stravovania ZYC Základy chemickej techniky ZYG Základy chemickej technológie ZCE Základy chirurgie ZHZ Základy chovu hospodárskych zvierat ZDC Základy chovu hydiny ZIY Základy inkluzívnej pedagogiky ZID Základy interiérového dizajnu ZKA Základy k rodičovstvu ZKT Základy kinematografie a video ZKB Základy klinickej biochémie ZMB Základy klinickej biochémie a makrobiológie ZBI Základy klinickej biochémie a mikrobiológie ZKO Základy kníhovníctva a osvety ZKM Základy kompozície ZKK Základy komunikácie ZAK Základy konštrukcie ZDU Základy konštruovania ZKP Základy kováčstva a podkováčstva ZKE Základy krajinnej ekológie ZKR Základy krmovinárstva ZKV Základy kultúrno-výchovnej činnosti ZYK Základy kybernetiky ZLJ Základy lakovníctva ZYN Základy lesníctva ZLT Základy lesných stavieb ZYL Základy leteckej navigácie ZLU Základy letu ZLG Základy logiky ZKG Základy logistiky ZMN Základy makroekonómie ZMA Základy manažmentu ZMM Základy manažmentu a marketingu ZMT Základy marketingu ZMY Základy matematickej analýzy ZMD Základy matematických predstáv ZMP Základy medzinárodného práva ZAM Základy mechanizácie ZML Základy metrológie ZMO Základy mikrobiológie ZME Základy mikroekonómie ZMZ Základy monitoringu životného prostredia MMH Základy náuky o materiáloch - maliarske a natieračské práce ZBV Základy obchodného práva TOD Základy odbornej prípravy ZOV Základy odevného výtvarníctva ZAO Základy odevníctva ZOD Základy odlievania ZOY Základy ochrany rastlín ZOZ Základy ochrany zdravia ZDO Základy opráv ZOM Základy organizačného manažmentu ZJE Základy osobnej prezentácie ZOR Základy ošetrovania ZOE Základy ošetrovania a asistencie ZSE Základy ošetrovateľstva ZYQ Základy ovocinárstva ZPT Základy patológie ZGK Základy pedagogiky a psychológie ZPM Základy personálneho manažmentu ZPD Základy podnikania ZPQ Základy podnikania firmy MYP Základy podnikateľského myslenia MYT Základy podnikateľského myslenia - tvorba projektov ZPG Základy politológie ZPV Základy poľnohospodárskej výroby ZPN Základy poľnohospodárskej výroby a výživy zvierat ZPL Základy poľnohospodárstva ZDI Základy potravinárstva ZPX Základy práce s počítačom ZYP Základy práva ZPJ Základy práva a ekonomiky ZPP Základy práva a politológie ZJN Základy práva európskej únie ZKI Základy právneho a politologického myslenia ZPF Základy prenosu informácií ZHI Základy prírodných vied ZAP Základy programovania ZCL Základy protipožiarnej a civilnej ochrany ZQP Základy prstokladu ZPY Základy psychológie ZPK Základy psychológie a komunikácie ZGY Základy psychológie a pedagogiky ZPH Základy psychológie a sociológie ZRS Základy rastlinnej výroby ZRF Základy refrakcie ZRR Základy remeselnej výroby ZRB Základy rétoriky ZRU Základy rétoriky v úradnom jazyku ZYR Základy riadenia ZRO Základy riadenia a organizácie ZRV Základy rodinnej výchovy ZSA Základy sadovníctva ZSC Základy scénografie ZYS Základy scénografie obuvi ZRM Základy sedlárstva a remenárstva ZYH Základy skladového hospodárstva ZAU Základy skúšobníctva ZSN Základy slovesnej tvorby ZNP Základy sociálnej práce ZCI Základy sociológie ZSM Základy somelierstva ZJV Základy spoločenských vied ZSF Základy spracovania informácií ZOH Základy spracovania ovocia a hrozna ZYY Základy spracovania ovocia a včelích produktov ZYZ Základy spracovania zeleniny a ovocia ZLA Základy stavebnej mechaniky ZSW Základy stavebnej výroby ZDB Základy stavieb ZAS Základy staviteľstva ZDS Základy stolovania ZSV Základy strojárskej výroby ZLR Základy strojárstva ZSJ Základy strojníctva ZYB Základy šitia ZOU Základy školského manažmentu ZSG Základy špeciálnej pedagogiky ZST Základy športového tréningu ZSP Základy športovej prípravy ZTT Základy štatistiky ZSU Základy štatistiky a účtovníctva ZYD Základy štúdiovej techniky ZTJ Základy technickej bezpečnosti ZTM Základy technickej chémie ZYT Základy technickej mechaniky ZTH Základy techniky ZTG Základy technológie MTH Základy technológie - maliarske a natieračské práce ZTL Základy telekomunikácií ZTV Základy telesnej výchovy ZTX Základy textilnej výroby ZTQ Základy tovaroznalectva ZNA Základy tvárnenia ZUI Základy ubytovacích služieb ZYU Základy účtovníctva ZUR Základy umeleckej prezentácie UZA Základy úpravníctva ZUK Základy úspešnej komunikácie ZVZ Základy varenia a výživy ZYW Základy včelárstva ZVE Základy veterinárnej terminológie ZVB Základy veterinárstva ZVX Základy videotvorby ZAV Základy vinohradníctva ZVN Základy vizuálnej komunikácie VTZ Základy výpočtovej techniky ZKY Základy výpočtovej techniky v astronómii ZVD Základy výroby ZYO Základy výroby a odbornej prípravy ZVM Základy vyššej matematiky ZYM Základy výtvarného umenia ZDY Základy výtvarnej tvorby ZYV Základy výživy VDE Základy výživy a dietetika ZVV Základy výživy a varenia ZZC Základy zabezpečovacej techniky ZZH Základy záhradnej architektúry ZZG Základy záhradníckej technológie ZZY Základy záhradníckej výroby ZZZ Základy záhradníckych zariadení ZZA Základy záhradníctva ZIS Základy záhradníctva - sadovníctvo ZZE Základy zeleninárstva ZZL Základy zlievárenskej výroby ZJS Základy zo žurnalistiky ZZT Základy zošlachťovacej techniky ZZB Základy železničnej prevádzky ZZV Základy živočíšnej výroby ZZU Základy žurnalistiky ZDD Zamestnanie detí ZCH Zamestnanie chorých ZAZ Zápas ZPZ Zariadenia a prevádzka zlievární ZSD Zariadenia silnoprúdovej elektrotechniky ZQS Zariadenia spoločného stravovania ZXS Zariadenia stavebných strojov ZVU Zariadenia vidieckej turistiky ZAW Zariadenia závodov ZZI Zariadenia zlievarní ZPI Zariadenie a prevádzka zlievární ZRP Zariadenie prevádzok ZAR Zariadenie závodov ZOI Zásady ošetrovania ZSI Zasielateľstvo ZLL Zasielateľstvo a logistika ZAL Zásobovanie plynom ZVK Zásobovanie vodou a kanalizácia ZJB Zaujímavá biológia ZCN Zaujímavé čítanie ZOK Zaujímavosti krajín sveta ZZD Zaujímavosti zo svetadielov ZUJ Záujmová telesná výchova ZJK Záujmové krúžky ZJU Záujmové útvary ZXP Závislosť a prevencia ZVI Závislosti ZVL Zavlažovanie ZCT Zážitkové čítanie ZPW Zážitkové poznávanie ZOL Zborová a orchestrálna literatúra ZBT Zborová literatúra ZBD Zborový dirigent ZBS Zborový spev ZDK Zdobenie keramiky ZKN Zdravá kuchyňa ZDX Zdravá výživa ZCM Zdravie a chémia ZKC Zdravie a klinika chorôb ZPB Zdravie a pohyb ZTC Zdravotechnika ZPR Zdravotná príprava ZUP Zdravotná starostlivosť v chove psov ZRT Zdravotná telesná výchova VDR Zdravotná výchova ZFS Zdravotná záchranná služba ZFP Zdravotná záchranná služba - odborná klinická prax ZVS Zdravotné a vodohospodárske stavby ZCA Zdravotné cviky a športové aktivity ZTN Zdravotné inštalácie ZDN Zdravotné náuky ZET Zdravotnícka etika ZDP Zdravotnícka propedeutika ZDL Zdravotnícka starostlivosť ZVO Zdravotnícka technika ZNV Zdravotnícka výchova ZVR Zdravotnícka výchova a starostlivosť o dieťa ZVH Zdravotnícke a vodohospodárske stavby ZDF Zdravotnícke náuky ZDG Zdravotnícke potreby ZZK Zdravotnícke zákonodarstvo ZDV Zdravotníctvo ZDR Zdravoveda ZAC Zdravoveda a opatrovateľská činnosť ZSS Zdravoveda a sociálne služby ZSO Zdravoveda a starostlivosť o človeka ZOC Zdravoveda a základy opatrovateľskej činnosti ZRZ Zdravý spôsob života ZZS Zdravý životný štýl ZRE Zdroje a premena energie ZTA Zdroje tepla ZEL Zeleninárstvo ZEO Zeleninárstvo a kvetinárstvo ZEC Zeleninárstvo a ovocinárstvo ZNT Zelený svet ZRY Zememeračské rysovanie ZEM Zemepis ZCR Zemepis cestovného ruchu ZZM Zemepis pre 5.-9. roč. ZŠ ZMS Zemepisný seminár ZMK Zemiakárstvo ZHO Zhotovovanie ortopedicko-protetických pomôcok ZHS Zhotovovanie stomatologických protéz ZTR Zhotovovanie strihov ZLK Zlatnícke praktiká ZLM Zlatnícke praktikum ZLS Zlatníctvo a strieborníctvo ZLV Zlievačská výroba ZLC Zlievačské cvičenia ZLO Zlievačské cvičenie ZLE Zlievačstvo ZLI Zlievárenská technológia ZLN Zlievárenské cvičenia ZMV Zmyslová výchova ZMR Zmyslová výchova a základy matematických predstáv ZHP Zoohygiena a prevencia ZOO Zoológia ZOS Zootechnické služby ZOA Zootechnika ZTE Zošľachťovacia technika ZCS Zošľachťovacie procesy ZLP Zošľachťovacie procesy a zariadenia ZOX Zošľachťovanie a skúšanie textílií ZOP Zošľachťovanie pletenín ZSL Zošľachťovanie skla ZOT Zošľachťovanie textílií ZUU Zošľachťovanie úžitkového skla ZRK Zriaďovanie kamenárskych prevádzok ZUA Zručnosti v anglickom jazyku ZNL Zubné lekárstvo ZUS Zušľachťovanie a skúšanie textílií ZTS Zušľachťovanie skla ZUT Zušľachťovanie textílií ZVA Zváranie ZWP Zváranie plastov ZIC Zvedavé písanie a čítanie ZKU Zvedavý Kolumbus ZVF Zvuková dramaturgia filmu ZVC Zvuková technika ZTO Zvuková tvorba ZED Železničná doprava ZEG Železničná geografia ZZN Železničná preprava ZPU Železničná preprava a účtovníctvo ZEP Železničná prevádzka ZES Železničné staviteľstvo ZNI Železničné trate ZEV Železničné vozidlá ZSK Železničný spodok a zvršok ZEZ Železničný zemepis ZPA Žiacky parlament ZCJ Živé čítanie ZIV Živočíšna výroba ZII Živočíšna výroba II ZVY Živočíšne výrobky ZKX Život s knihou ZIP Životné prostredie ZPE Životné prostredie a ekopolitika ZIO Životné prostredie a odpad ZIH Životné prostredie v hutníctve ZIL Životný štýl ZIT Živý svet

Skratky krúžkov

Kódy krúžkov ZŠ a SŠ
Trojmiestne kódovanie krúžkov + z slúži primárne pre štatistické potreby ÚIPŠ. Školy si preto môžu vytvárať vlastný zoznam skratiek predmetov. Žiadna legislatíva nevyžaduje jeho používanie v pedagogickej dokumentácii ale hlavne v záujme jednotnosti sa odporúča, aby školy používali rovnaké kódy predmetov a krúžkov.
skratka krúžku	NÁZOV KRÚŽKU

ABVz ABC výpočtovej techniky ADKz ADK - zdokonaľovanie výkonu AERz Aerobic AJVz Aerobik a jeho všehochuť ASCz After school clubs ATCz Afternoon tea club ABKz Americká a britská kinematografia ANDz Anglické divadlo APHz Anglicky cez populárnu hudbu ANJz Anglický jazyk AJMz Anglický jazyk - maturanti AM1z Anglický jazyk pre maturantov 1 AM2z Anglický jazyk pre maturantov 2 AMSz Anglický jazyk v MŠ ANGz Angličtina ANHz Angličtina hrou AAHz Angličtina hrou - dramatické techniky vo vyučovaní ANJ AKKz Angličtina krok za krokom AAZz Angličtina od A po Z AOLz Angličtina on – line AMPz Angličtina pre mierne pokročilých APKz Angličtina pre prímu - kvartu APZz Angličtina pre začiatočníkov ASLz Angličtina s Legom AU1z Angličtina s úsmevom 1 AU2z Angličtina s úsmevom 2 AAPz Angličtina v automobilovom priemysle AKSz Angličtina v každodenných situáciach AVPz Angličtina v praktickom živote AV3z Angličtina veselo a vážne 3r. AV4z Angličtina veselo a vážne 4r. ANFz Angličtina vo filme AKMz Angličtinou krok za krokom k maturite ACRz Animácie v cestovnom ruchu AYKz Animátorský krúžok ANTz Antické štúdiá APEz Aplikovaná ekonómia APCz Aplikovaná chémia APIz Aplikovaná informatika AQAz Aqua aerobik AKNz Aranžovanie kvetín ARCz Archeologický krúžok ADBz Architektúra – dom, byt, záhrada ASTz Astronomický krúžok ATLz Atletický krúžok AUXz Auto – Moto v praxi AUDz Autodiagnostika AUEz Autoelektronika AVTz Autoelektronika a výpočtová technika AMEz Automobilová elektrotechnika ATSz Automobilová technika 21. storočia AUMz Auto-moto BABz Babinec BA1z Badminton 1 BALz Baltík BARz Barmanský krúžok BAEz Barmanský krúžok - free style BAKz Basketbal BADz Basketbal-dievčatá BACz Basketbal-chlapci BASz Basketbalový krúžok BPMz Bavíme sa pri matematike BEDz Bedminton BNBz Bezpečne na bicykli BNCz Bezpečnosť na cestách BLEz Bežecké lyžovanie BTNz Biatlon BIBz Biblický krúžok BI1z Biológia 1. - 2. ročník BI3z Biológia 3. - 4. ročník BIOz Biologická olympiáda BIKz Biologický krúžok BKKz Bonsaiový krúžok BOTz Botanický krúžok BKDz Breakdance BUKz Bukoklub BENz Business English BHLz Bystré hlavičky BYHz Bystré hlavy CCSz CAD/CAM systémy CVGz Carving - vyrezávanie z ovocia a zeleniny CACz Cesta časom CNCz Cestou - necestou CR1z Cestovný ruch I. CPEz Cestujeme po Európe CICz Cinema club CISz CISCO CG1z City & Guilds 1 CG2z City & Guilds 2 CNPz CNC programovanie COOz Coolclub CZEz Cvičenia z ekonomiky CMTz Cvičenia z matematiky CSJz Cvičenia zo slovenského jazyka CSYz Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CVRz Cvičenie v rytme CEKz Cvičenie z EKC CVKz Cvičenie z korešpondencie CMAz Cvičenie z matematiky CSLz Cvičenie zo slovenčiny CRYz Cvičme v rytme CFAz Cvičná firma CKKz Cykloturistický krúžok CAMz Čarovné medovníčky CSCz Čarujeme s čokoládou CITz Čitateľský krúžok CAPz Človek a právo CVMz "Čo chcem, čo viem, čo môžem" CNOz Čo nie je v osnovách chémie DEBz Debatový krúžok DEPz Dejepis plus DEJz Dejepisný krúžok DAUz Dejiny automobilu DSSz Dejiny sveta a Slovenska DVKz Dejiny výtvarnej kultúry DVOz Dekoratívne vyrezávanie ovocia a zeleniny DEZz Dentálne zdravie DEEz Deti Európy DSDz Deutsche Sprachdiplom /príprava na jazykovú skúšku/ DEVz Devín DOAz Diagnostika osobných automobilov DIDz Dicso Dance DIFz Digitálna fotografia DIHz Divadelno-hostorický krúžok DIVz Divadelný krúžok DIUz Divadelný krúžok v anglickom jazyku DILz Divadielko DINz Dizajn nábytku DTAz Dizajn v tradičnej architektúre DVTz Dobrovoľníctvo DO1z Dobrovoľníctvo 1 DO2z Dobrovoľníctvo 2 DKAz "Dobrovoľník - ""Anjel""" DOFz Dokumentárny film DOMz Domáci majster DMNz Domáci majster - nábytkár DOVz Doplnkové vzdelávanie DOPz Dopravný krúžok DUMz Doučovanie z matematiky DUNz Doučovanie z nemeckého jazyka DRAz Dramatický krúžok DBPz Dramatizácia biblických príbehov DAJz Dramatizácia v AJ DKSz Drevo-kov-suveníry DROz Drotárik DRUz Družina DAHz Duchovná hudba DCKz Duchovné cvičenie v každodennom živote DPKz Dvere dokorán – práca s knihou EAMz Easy maturita EKLz Ekoláčik EKOz Ekologický krúžok EHCz Ekonomické hry a cvičenia EKPz Ekonomické praktikum EKUz Ekonomicko-úradnícky krúžok ELSz Elektronické šípky ELEz Elektronika EVAz Elektronika v automobile ELTz Elektrotechnický krúžok ENAz Energetika EFCz English fun clubs ENEz ENJOY ENGLISH ENIz Enviro ENVz Environmentálny krúžok ERGz Ergoterapeutický krúžok ESTz Estetický krúžok FBKz Fan Barbie-klub FTLz Farba – Tvar - Línia FACz Farebná ceruzka FSTz Farebný svet FEMz Ferdo Mravec FKMz Figurálna kresba a maľba FIFz Fiktívna firma FILz Filmársky krúžok FFKz Filmový fanúšik FMKz Filmový klub FICz Filozofické čítanie FIKz Filozofický krúžok FIGz Finančná gramotnosť FGCz Finančná gramotnosť v cestovnom ruchu FITz Fitnes FLOz Florbal FLCz Florbal chlapci FLMz Florbal Mix FLBz Florbalový krúžok FOLz Folklór FSLz Folklórny krúžok Lipka FSPz Folklórny súbor Prameň FOCz FONO-CLUB FOPz Formovanie postavy FOGz Fotograf FOTz Fotografický krúžok FCHz Fotochémia FRJz Francúzsky jazyk FMSz Francúzsky jazyk v MŠ – od 4 rokov FFHz Francúzština cez filmy a hudbu FKKz Francúzština krok za krokom FPVz Francúzština pre všetkých FRZz Francúzština pre začiatočníkov FUNz FUN - študentský klub umenia FNKz Fun krúžok FUDz Futbal-dievčatá FUCz Futbal-chlapci FSKz Futbalový a športový krúžok FUTz Futbalový krúžok FMHz Futsal - moja hra FUSz Futsalový krúžok FPLz Fyzika plus FPMz Fyzika pre medikov FYPz Fyzikálne pokusy FYZz Fyzikálny krúžok FIQz Fyzikálny krúžok FYZ IQ GASz Gastro krúžok GAYz Gastronomický GANz Gastronomický – nápoje GPJz Gastronomický – príprava jedál GTAz Gastroturistika GAZz Gazdinka GDEz Geodézia GDPz Geodézia s PC GGOz Geografická olympiáda GETz Geograficko-turistický krúžok GEOz Geografický krúžok GITz Gitara GOLz Golf GYMz Gymnastický krúžok HACz Háčkarik HADz Hádzaná HDZz Hádzanársky krúžok HAFz Halový futbal HASz Hasičský krúžok HHPz Hip-Hop HSKz História štyroch kolies HVFz História vo filme HISz Historický HLYz Hlavolamy HOKz Hokejový krúžok HAGz Hotelierstvo a gastronómia HVPz Hotelierstvo v praxi HPFz Hovoríte po francúzsky? HHNz Hra na hudobný nástroj HSLz Hra so slovíčkami HSSz Hráme sa so slovenčinou HRAz Hravá abeceda HRMz Hravá matematika HRUz Hravá ruština HRCz Hravé čítanie HUCz Hravé učenie HRKz Hrnčiarik HSTz Hudba, spev, tanec HTDz Hudba, tanec, divadlo HUDz Hudobnícky krúžok HDRz Hudobno-dramatický /DSS/ HUKz Hudobno-kultúrny krúžok HUPz Hudobno-pohybový HUSz Hudobno-spevácky krúžok HUTz Hudobno-tanečný krúžok HUBz Hudobný krúžok CPRz Chcem písať rýchlejšie CSZz Chceš sa zdokonaliť ? CONz Chémia okolo nás CHOz Chemická olympiáda CHNz Chemické informácie CHEz Chemický krúžok CTZz Chov teráriových zvierat CHZz Chutne a zdravo -pečenie a varenie CHYz Chuťovky IFMz Infomik IONz Informácie okolo nás INFz Informatika INIz Informatika a internet INGz Integráčik IPMz Internet - práca s multimédiami IEPz Internet a el. pošta IMKz Internet a mediálna komunikácia IMPz Internet môj pomocník INOz Internetko INNz Internetová nemčina INKz Internetový klub INTz Internetový krúžok JPSz Ja, počítač a svet okolo nás JAZz Jazdecký krúžok JARz Jazykové zručnosti JLKz Jazykovedno-literárny krúžok JKSz Jazykový kurz Sprachdiplom JAHz Jazyky hrou JPUz Jednoduché a podvojné účtovníctvo JU1z Jednoduché a podvojné účtovníctvo 1 JUDz Judo JUSz Juniori seniorom JUNz JUNIORspektrum KARz Karate KABz Karate A, B KEYz Keyboard KDBz Kinderbitko KTPz Klokanček -tanečný krúžok/pohybová príprava - predškoláci KLAz Klub A KLDz Klub dievčat KDOz Klub dobrovoľníkov KMUz Klub milovníkov umenia KLMz Klub mladých KMPz Klub mladých priateľov prírody KSSz Klub spoločenského správania a podujatia KLSz Klub štvrtákov KNIz Knihovnícky krúžok KOLz Kolovrátok KMVz Komorný orchester Musica Vetusta KNEz Komunikácia v NEJ KAAz Komunikačné aktivity v anglickom jazyku KOGz Kondičná gymnastika KOKz Kondičná kulturistika KRCz Kondičné a rehabilitačné cvičenia KOCz Kondičné cvičenia KOAz Kondičné cvičenia a atletika KPLz Kondičné plávanie KOPz Kondičné posilňovanie KPDz Kondičné posilňovanie dievčatá KOFz Kondičný fitness KONz Kondičný krúžok AJKz Konverzácia anglického jazyka CA1z Konverzácia v anglickom jazyku 1 CA2z Konverzácia v anglickom jazyku 2 CA3z Konverzácia v anglickom jazyku 3 CNJz Konverzácia v NEJ CN1z Konverzácia v nemeckom jazyku 1 CN2z Konverzácia v nemeckom jazyku 2 CN3z Konverzácia v nemeckom jazyku 3 NK2z Konverzácia v nemeckom jazyku II KFMz Konverzácia vo francúzskom jazyku KPMz Konzultácie - príprava na maturitnú skúšku KBUz Kórejské bojové umenie KNMz Košice - naše mesto KEKz Košice mesto kultúry KOOz Kováčstvo KMZz Kovomodelársky a zváračský krúžok KAGz Krása alebo gýč KRRz Krásy rodnej reči KRKz Kreatívna kresba KRMz Kreatívna maľba KESz Kreatívne stolovanie KREz Kreslenie KCHz Kriminalistická chémia KMKz Krížom-krážom KKMz Krok za krokom k maturite KMSz Krok za krokom k maturite zo slovenského jazyka KRZz Krôčiky k zručnostiam KSPz Krúzok španielskeho jazyka KAPz Krúžok administratívy a poradenstva KAJz Krúžok anglického jazyka KAMz Krúžok anglického jazyka - konverzácie k maturite KA2z Krúžok anglického jazyka 2 KAKz Krúžok anglickej konverzácie KRAz Krúžok aranžovania KBTz Krúžok branno-turistický KCOz Krúžok Comenius KCIz Krúžok čínštiny KRDz Krúžok DARTS KETz Krúžok elektrotechnikov KECz Krúžok estetického cítenia KFNz Krúžok filmových nadšencov KFIz Krúžok fitnes KFJz Krúžok francúzskeho jazyka KFOz Krúžok fyzikálnej olympiády KKGz Krúžok geografov KGDz Krúžok grafického dizajnu KGKz Krúžok grafickej komunikácie KHPz Krúžok hokej, plávanie KHZz Krúžok hudobno-záujmových činností KI1z Krúžok informatiky 1 KI2z Krúžok informatiky 2 KI3z Krúžok informatiky 3 KKPz Krúžok kondičnej prípravy (plavci - Careta) KKZz Krúžok kultúrno-záujmových činností KLTz Krúžok laboratórnej techniky KLHz Krúžok loptových hier KLRz Krúžok ľudových remesiel KMAz Krúžok malej autoškoly KMNz Krúžok miešaných nápojov KMFz Krúžok mladých fyzikov KMLz Krúžok mladých lídrov KMEz krúžok mladých talentov KMTz Krúžok mladých talentov - trénovanie s nadanými žiakmi (ADK) KKEz Krúžok muzikoterapie KNDz Krúžok náročného diváka KNJz Krúžok nemeckého jazyka KN1z Krúžok nemeckého jazyka 1 KN2z Krúžok nemeckého jazyka 2 KN3z Krúžok nemeckého jazyka 3 KNSz Krúžok netradičných športov KOVz Krúžok onkologickej výchovy KOTz Krúžok orientálnych tancov KPZz Krúžok počítačových zručností KPEz Krúžok praktickej elektrotechniky KPPz Krúžok prednesu poézie a prózy KPAz Krúžok priateľov anglického jazyka KPNz Krúžok priateľov nemeckého jazyka KPHz Krúžok priateľov pohybu KPUz Krúžok priateľov umenia a literatúry KPIz Krúžok primárnej prevencie KPRz Krúžok programovania KPCz Krúžok prvej pomoci KRHz Krúžok regionálnej histórie KJCz Krúžok rímskej civilizácie KRJz Krúžok ruského jazyka KRPz Krúžok rýchlostného písania na PC KSTz Krúžok sieťových technológií CISCO KSJz Krúžok slovenského jazyka a slovenskej literatúry KSHz Krúžok spoločenských hier KEXz Krúžok starostlivosti o exotické vtáctvo KS1z Krúžok stolovania 1 KS2z Krúžok stolovania 2 KSUz Krúžok SUDOKU KSRz Krúžok šikovných rúk KSEz Krúžok španielskeho jazyka KT1z Krúžok technológie 1 KT2z Krúžok technológie 2 KTFz Krúžok turnaja mladých fyzikov KTWz Krúžok tvorby www stránok KTOz Krúžok tvorivo-odbornej činnosti KTVz Krúžok tvorivosti KUEz Krúžok umeleckého prednesu KUKz Krúžok umenia a kultúry KVEz Krúžok varenia a pečenia KVCz Krúžok voľného času KZPz Krúžok zdokonaľovania pohybových zručností a schopností (hokej) KZZz Krúžok zdravého životného štýlu KUCz Kuchárik KUMz Kuchynské umenie KURz Kultúra KUPz Kultúra a poznanie KULz Kulturistický krúžok KUHz Kultúrno-historický KPVz Kultúrno-poznávací a výchovný krúžok KPOz Kultúrno-poznávací krúžok KSMz Kultúrny a spoločenský svet mladých KSZz Kultúrny a spoločenský život v našom meste KUTz Kultúrny krúžok KPGz KUPOG KVPz Kurz varenia a pečenia KTKz Kvetinka KMCz Kvety – marcipánové či živé? KYZz Kynologický krúžok LCTz Laboratórne cvičenia z TEC LRUz Lego a šikovné ruky LENz Lentilky LETz Let´s talk LIBz Liečime bylinami LILz Lingua land LZSz Linux - zoznámenie sa s operačným systémom LICz Lístoček LFYz Literárne filmy LIDz Literárno dramatický krúžok LDCz Literárno-dramatická činnosť LIFz Literárno-filmový krúžok LHKz Literárno-historický krúžok LJSz Literárno-jazykový seminár LKUz Literárno-kultúrny krúžok LPKz Literárno-publicistický krúžok LIRz Literárno-redakčný krúžok LKAz Literárny kaleidoskop LITz Literárny krúžok LISz Literárny krúžok SJ LJKz Literatúra a jazyk v kocke LVFz Literatúra vo filme LOGz Logický krúžok LOZz Logika zábavne LHUz Logopédia hrou LOHz Loptové hry LHVz Loptové hry - volejbal LCKz Lúčik LHTz Ľudové hry a tančeky LSRz Ľudový súbor LTSz Ľudový tanec a spev LVKz Lyžiarsko-vodácky krúžok MAWz MAGIC-WOOD MAUz Machuľko MMIz Malí majstri MMUz Malí muzikanti MSTz Malí športovci MSEz Malý šéfkuchár MSPz Malý športovec MAVz Malý výtvarník MZVz Malý zvedavko MOFz Manažment osobných financií MCFz Marketing cvičnej firmy MASz Masáže MDTz Mat-debat MAOz Matematická olympiáda MO1z Matematická olympiáda 1. ročník MO2z Matematická olympiáda 2. ročník MO3z Matematická olympiáda 3. ročník MO4z Matematická olympiáda 4. ročník MACz Matematické cvičenia MAPz Matematicko - počítačový krúžok MFKz Matematicko-fyzikálny krúžok MATz Matematický krúžok MTAz Matematika METz Mat-ema-tika MSVz Matematika a slovenčina vážne i hravo MAHz Matematika hrou MAIz Matematika inak MTPz Matematika plus MPPz Matematika pre prvákov MPZz Matematika pre život MPVz Matematika prevažne vážne MVNz Matematika vážne i nevážne MAKz Matematikáčik MLKz Matik - logik MA1z Matika 1 MA2z Matika 2 MTMz Matima MS8z MatSlo8 MS9z MatSlo9 MAAz Maturita ANJ MTHz Maturita hravo MUSz Maturita s úsmevom zo SJL MNLz Maturita z NEJ ľahko MNBz Maturita z nemeckého jazyka bez stresu MSSz Maturitný seminár zo SJL MNJz Maturujeme z nemeckého jazyka MAZz Mažoretky MECz Media-club MYKz Mediálny krúžok MSCz Medicínska chémia MCPz Medicínska chémia v príkladoch MEDz Medovníky MMGz Medzinárodný marketing MINz Minifutbal MISz Miništrantský krúžok MIMz Miš – maš MYTz Mitologicý krúžok MGAz Mladá gazdinka MLJz Mladí jazykovedci MKUz Mladí kuchári MPIz Mladí prírodovedci MRMz Mladí rómski muzikanti MSAz Mladí skauti MSIz Mladí spisovatelia MVIz Mladí výtvarníci MARz Mladý autoopravár MCLz Mladý cestovateľ MCOz Mladý človek a dianie okolo nás MLDz Mladý dopraváčik MENz Mladý ekonóm MLEz Mladý Európan MFRz Mladý futbalový rozhodca MCHz Mladý chovateľ MLTz Mladý laborant MLMz Mladý manažér MLNz Mladý novinár MLOz Mladý ochranár MPLz Mladý pestovateľ MLPz Mladý podnikateľ MLAz Mladý preventista MLRz Mladý remeselník MROz Mladý rozpočtár MLSz Mladý slovenčinár MTEz Mladý technik MLUz Mladý účtovník MLVz Mladý vedec MZAz Mladý záhradkár MLZz Mladý záchranár MZDz Mladý zdravotník MZEz Mladý zememerač MODz Modelársky krúžok MDLz Modelovanie MHAz Moderná hudba MALz Moderné metódy v autolakovníctve MRPz Moderné trendy v pečení MOAz Moderný automobil MDOz Moderný dopravca MTCz Moderný tanec MKKz Moja kuchárska kniha MOZz Moja záhradka MZPz Moja záhradka a práca s kvetmi MOMz Moje mesto MOCz Motocyklový MOTz Motokárový krúžok MORz Motoristický krúžok MMVz Mozaika - multikultúrna výchova MVOz Multikultúrna výchova v obrazoch MMAz Multimédiá MM1z Multimediálny krúžok (1. - 2. roč.) MM3z Multimediálny krúžok (3. - 4. roč.) MSKz Mušketieri MZYz Múzy MYJz My a jednotlivec MKEz Myslím (a konám) ekonomicky MEKz Myslím ekonomicky NLNz Na ľudovú nôtu NAPz Nápadníček /pracovné zručnosti/ NRDz Navrhovanie rodinných domov NSYz Nebojím sa Y NSZz Nebojím sa zvárania NSDz Nebojme sa daní NSMz Nebojme sa maturity NBPz Nebojme sa pravopisu NEPz Nebojte sa podnikať NDVz Nechtový design a vizáž NSPz NEJ slovom a písmom NEHz Nemčina hrou NKDz Nemčina každý deň NEZz Nemčina na zjedenie NPMz Nemčina pre maturantov NBZz Nemčina v bežnom živote NEEz Nemčina v kocke NERz Nemčinár NEKz Nemecká konverzácia NRLz Nemecké reálie NENz Nemecky cez nahrávky NEJz Nemecký jazyk NSUz Nemecky s úsmevom NEUz Netradičné umenie NVKz Neverbálna komunikácia /posunková reč/ NHHz New Happy Hands NTTz New testament NOHz Nohejbalový krúžok NUPz Normalizovaná úprava písomností NOVz Novinárik NOKz Novinársky krúžok NONz Novinárstvo NOAz Noviny Obchodnej akadémie OKZz Ó krásna žena OBKz Obchodná korešpondencia OSRz Obnova starých remesiel OPTz Odborný projekt OSMz Odborný seminár OPKz Ochrana prírody a krajiny OAOz Olymp a Omega OA1z Omega 1 OA2z Omega 2 OA3z Omega 3 OA4z Omega 4 OAUz Omega a účtovníctvo OUPz Omega, Alfa - účtovníctvo v praxi ONKz Onkologický krúžok OEAz Online ekonómia OYKz Opravárenský krúžok ORTz Orientálny tanec OSOz Osmijanko OUVz Osobnosti a udalosti vo víre dejín OTSz Otvorená spoločnosť PALz Paličkovanie PKRz Parkour PATz Pastelka PECz Pečenie PERz Pernikársky krúžok PMKz Pes môj kamarát PVSz Pestré všeličo PVDz Písanie všetkými desiatimi PLSz Plastelínko PLEz Plávanie PLOz Plávanie a otužovanie PPZz Plávanie pre zdravie PLLz Plavecko-lyžiarsky krúžok PLAz Plavecký krúžok PLTz Pletenie PNLz Po nemecky ľahko a zábavne POHz Počítač hrou PAZz Počítače od A po Z PPVz Počítače v prírodných vedách POGz Počítačová grafika PKIz Počítačoví kamaráti PINz Počítačovo - internetový krúžok POCz Počítačový krúžok POEz Podnikanie PCRz Podnikanie v cestovnom ruchu PYKz Podnikateľský krúžok PKZz Pohybom ku zdraviu PZKz Pohybom ku zdraviu a kráse POPz Pohybová príprava PPCz Pohybova príprava chlapcov PHRz Pohybové hry POTz Pohybovo - tanečný krúžok PKKz Pohybový krúžok PKDz Pohybový krúžok - dievčatá POLz Poľovnícky krúžok PSAz Popoludnie s angličtinou PSVz Populárny spev PSCz Posilňovacie cvičenia PSEz Posilňovanie PFHz Posilňovanie (futbalisti, hokejisti) POSz Posilňovňa PORz Posunková reč PPMz Potulky Prešovom PCHz Poznaj a chráň PSPz Poznaj svoje peniaze PNPz Poznávanie a ochrana prírody PEUz Poznávanie regiónu PRDz Práca s drevom PRAz Práca s počítačom PCEz Praktická chémia PNEz Praktická nemčina PBPz Praktická obsluha počítača PRUz Praktické účtovníctvo POMz Praktikum Omega PSDz Pre šikovné deti PRPz Precvičujeme pravopis PRFz Priatelia futbalu PDTz Príprava deviatakov na testovanie PJSz Príprava jedál pri slávnostnom stolovaní PMEz Príprava na maturitné skúšky - ekonomika PMNz Príprava na maturitné skúšky - nemecký jazyk PMAz Príprava na maturitné skúšky z anglického jazyka PNIz Príprava na maturitné skúšky z NEJ I. PSJz Príprava na maturitné skúšky zo SJL PPSz Príprava na prijímacie skúšky na VŠ z matematiky PNSz Príprava na SOČ PVEz Príprava na VŠ ekonomického zamerania PVMz Príprava na VŠ z matematiky PRVz Príprava racionálnej výživy PASz Príprava slávnostného pohostenia PMFz Pripravujeme sa na maturitné skúšky z fyziky PMCz Pripravujeme sa na maturitné skúšky z chémie PKAz Prírodná kozmetika PVIz Prírodné vedy a IKT PRIz Prírodovedný krúžok PROz Programovanie POBz Projekt Občan PCPz Projektovanie v CAD programe PJKz Projekty PKHz Prvé krôčiky k hudbe - Yamaha PHUz Psychológia hrou PVKz Psychológia v kocke PUBz Publicistický krúžok PDMz Putovníček – Dúhovníček (Montessori) ROAz Rádio OA RAAz Rádioamatérsky krúžok ROBz Rast osobnosti a budovanie vzťahov RAKz Reálie anglicky hovoriacich krajín RNJz Reálie nemeckého jazyka RECz Recitačný krúžok REDz Redakčný krúžok RPXz Regenerácia v praxi RHOz Regionálna história Oravy RETz Reklamná tvorba REPz Relax (protidrogový) RPEz Relaxačné plávanie REVz Remeselná výroba RMDz Remeselné dielne REZz Rezbársky krúžok RNMz Riešenie netradičných matematických úloh ROKz Robík - Yamaha ROLz RoboLab ROTz Robotika RFRz Rómsky folklór ROZz Rozhlasový krúžok ROVz Rozprávkové vretienko ROPz Rozprávkovo RMPz Rozvíjanie myslenia pomocou počítača RTEz Rozvoj tvorivosti a estetického cítenia RVPz Ručné a výtvarné práce RUJz Ruský jazyk RYBz Rybársky krúžok RPYz Rýchle prsty RYKz Rytmické krôčiky - Yamaha SNSz S nemčinou do sveta SUMz S úsmevom na monitor SAKz Salón krásy SEBz Sebaobrana SDHz Seminár k tvorbe odborných prác SB3z Seminár z biológie pre 3. ročník SB4z Seminár z biológie pre 4. ročník SZEz Seminár z ekonomiky SNJz Seminár z NEJ SZPz Seminár z podnikovej ekonomiky SSJz Seminár zo slovenského jazyka a literatúry STCz Sieťové technológie CISCO SIPz Silová príprava SIAz Situačná angličtina SINz Situačná nemčina SZIz Skrášli si životné prostredie SAUz Skrášlime si auto SEMz Sladké mámenie SSEz Slávnostné stolovanie SLHz Slovenčina hrou SMRz Slovenčina moja rodná SNDz Slovenčina na dlani SSOz Slovenčina na slovíčko SZVz Slovenčina pre život SSIz Slovenčina s internetom SLZz Slovenčina zábavne SLCz Slovensko číselne SOMz Sommeliersky krúžok SUPz SPEAK UP SETz Spevácko-tanečný krúžok SPGz Spevácky (Gospel) krúžok SPEz Spevácky krúžok SSMz Spevácky súbor Mladosť SZBz Spevácky zbor SYJz Spisovný jazyk SPTz Spoločenské tance SPUz Spoločenské účesy SHYz Spoločensko- historický SPKz Spoločensko-kultúrny krúžok SPNz Spoločensko-poznávací krúžok SSRz Spoločenskovedný seminár SRZz Spotreba pre život SPIz Spoznávaj internet SGUz Spoznávajme gastronómiu SPPz Spoznávajme prírodu SKEz Spoznávame krajiny Európy SPSz Spoznávame svet SZKz Spoznávanie Košíc SPVz Spracovanie videa SCRz Sprievodca cestovného ruchu SPRz Sprievodcovstvo SDZz Starostlivosť o domáce zvieratká SKJz Starostlivosť o kone a jazdectvo SOZz Starostlivosť o zovňajšok SSLz Staviame s legom SBSz Step by step STPz STEREO - psychologicko preventívne hry STHz Stimulačno-relaxačné hry STTz Stolno-tenisový krúžok STNz Stolný tenis STAz Stolný tenis - výkonnostná trieda A STBz Stolný tenis - výkonnostná trieda B ST2z Stolný tenis 2 SOCz Stredoškolská odborná činnosť STRz Strelecký krúžok STJz Strojopis STMz Strom STKz Studená kuchyňa SLJz Svet literatúry a ja SMLz Svet mladých SVMz Svet motorov SONz Svet okolo nás SRPz Svet Robota a svet počítača SVSz Svet sietí SVFz Svet vo forografii SACz Šachový krúžok SIJz Šijeme SVPz Šijeme, varíme, pečieme SIRz Šikovné ruky SIVz Šikovníci SI1z Šikovníci I. stupeň SI2z Šikovníci II. Stupeň SIKz Šikovníček SILz Šikulka SUHz Školáčik (Učíme sa, hrajeme sa) SKVz Školské všeličo SKCz Školský časopis SCSz Školský literárny časopis Šum SKRz Školský rozhlas SPZz Španielčina pre začiatočníkov SHKz Špeciality zahraničnej kuchyne SSPz Šport SMDz Šport a športové modelárstvo SATz Šport a turistika SKZz Športom k zdraviu SPAz Športová príprava SPBz Športová príprava (basketbal) SHRz Športové hry SH1z Športové hry 1 SH2z Športové hry 2 SH3z Športové hry 3 SHFz Športové hry futbal sk. chlapci a sk. dievčatá SHDz Športové hry pre dievčatá SHTz Športové hry v teréne SVOz Športové všeličo SPHz Športovo-pohybové hry SSKz Športovo-šípkarský krúžok STUz Športovo-turistický krúžok SPOz Športový krúžok SKFz Športový krúžok (futbal) STDz Študentské divadlo TCHz Tajomstvá chémie T12z Talent 2012 TA1z Talentárium 1 TA2z Talentárium 2 TA3z Talentárium 3 TAKz Talianska kuchyňa TAJz Taliansky jazyk TAAz Tanečná príprava TADz Tanečno dramatický krúžok THUz Tanečno-hudobný útvar TAPz Tanečno-pohybový krúžok TASz Tanečno-spevácky krúžok TANz Tanečný krúžok TKRz "Tanečný krúžok ""RADOSŤ""" TKMz Tanečný krúžok v MŠ TBLz T-ball TEBz Teambuilding TPLz Technické práce - Lego TEPz Technický a propagačný krúžok TECz Technický krúžok TAMz Technika administratívy TCVz Technológia cukrárskych výrobkov TENz Tenis TEAz Tenisová prípravka TESz Tenisový krúžok TKAz Tkáčsky krúžok TSZz Tréning sociálnych zručností TR1z Triatlon1 TR2z Triatlon2 TBKz Turisticko-branný TUFz Turisticko-fotografický krúžok TUGz Turisticko-geografický krúžok TRPz Turisticko-plavecký krúžok TUPz Turisticko-poznávací krúžok TUVz Turisticko-vlastivedný krúžok TURz Turistický krúžok THLz Tvarovanie hliny T3Dz Tvorba 3D objektov TUZz Tvorba a úprava záverečnej práce TPSz Tvorba prezentácií a stránok TVPz Tvorba projektov TSCz Tvorba školského časopisu TWSz Tvorba webových stránok TVHz Tvoríme a hráme sa TVCz Tvoríme časopis TVAz Tvorivá angličtina TDIz Tvorivá dielňa TDRz Tvorivá dramatika TVNz Tvorivá nemčina TVDz Tvorivé dielne TSMz Tvorivé spracovanie materiálu TVOz Tvorivosť TVFz Tvorivý feferónik USNz Učíme sa nakupovať UCTz Účtovníctvo UCPz Učtovníctvo v praxi UPOz Účtovníctvo v programe Omega UVFz Účtovníctvo vo firme UCHz Účtujeme hrou UCSz Účtujeme spolu UMCz Umelecká činnosť UDRz Umelecká drevorezba UMTz Umelecká tvorivosť USDz Umelecké spracovanie dreva USSz Umelecké spracovanie samorastov a dreva UMEz Umelecký krúžok USVz Usilovná včielka VNKz V nemecky hovoriacich krajinách VRNz Varenie VPLz Varenie a pečenie s láskou VAPz Varíme, pečieme VCEz Včelársky krúžok VCIz Včielka VIPz Veda-informovanosť- práca VTCz Vedecko-technický krúžok VEFz Veselé farbičky VPEz Viac ako peniaze VITz Vitalita VSMz Vlasové štúdio VLVz Vlastivedný krúžok VKKz Vodácky krúžok VOTz Vodáctvo a táborenie VOLz Volejbal VODz Volejbal - dievčatá VOCz Volejbal - chlapci VLJz Volejbalový krúžok VSKz Všeobecná a špeciálna príprava pre krasokorčuľovanie VSEz Všešport VPNz Všetko pre nás VSVz Vševedko VYBz Vybíjaná VKRz Výchova k rodičovstvu VPTz Výpočtová technika VOZz Vyrezávanie z ovocia a zeleniny VRPz Výroba ručného papiera a dekoratívnych škatúľ VYSz Výroba šperkov VHTz Vysokohorská turistika VSIz Vyšívanie VYAz Výtvarná tvorba VYVz Výtvarná výchova VSAz Výtvarné spracovanie materiálu VTEz Výtvarné techniky VATz Výtvarný ateliér VYTz Výtvarný krúžok VVPz Vytvor si vlastný program VESz Využitie ekonomického softwaru v praxi VSPz Vzájomne sa poznajme KRTz Z každého rožku trošku ZPRz Z pera redaktora ZRRz Z rozprávky do rozprávky Z@Vz Z@vináč ZKZz Za kultúrou a zábavou ZANz Zábavná angličtina ZAMz Zábavná matematika ZMMz Zábavná matematika pre maturantov ZABz Zabavníček ZACz Zacvičme si ZSEz Začínam s elektrotechnikou ZSNz Začíname s nemčinou ZAGz Základy angličtiny ZDEz Základy diplomacie ZEHz Základy ekonomiky v hoteli ZALz Základy latinčiny ZLYz Základy lyžovania ZPMz Základy personalistiky a miezd ZPIz Základy práce s počítačom a internetom ZAPz Základy práva ZARz Základy rezbárstva ZSAz Základy skalolezectva ZUAz Základy účtovníctva ZVUz Základy vizáže a úpravy vlasov ZAZz Základy žurnalistiky ZAFz Zaujímavá fyzika ZMTz Zaujímavá matematika ZAEz Záujmová autoelektronika ZMAz Záujmová matematika ZASz Záujmová slovenčina ZUDz Záujmový útvar radosti ZVKz Zavináčik ZBSz Zborový spev ZVYz Zdravá výživa ZVLz Zdravá výživa ako liek ZDVz Zdravé varenie ZAJz Zdravie a ja ZHMz Zdravotnícka hladka mladých ZDRz Zdravotnícky krúžok ZECz Zdravotnícky krúžok – Európsky certifikát prvej pomoci ZSZz Zdravý spôsob života ZZSz Zdravý životný štýl ZOVz Zeleninové a ovocné variácie ZSLz Zimné športy – lyžovanie I. ZZAz Zmaturuj z angličtiny ZRUz Zručko ZUMz Zumba ZAKz Zumba aerobic ZYKz Zváračský krúžok ZSKz Zvládanie stresu v krízových situáciách súčasnej doby ZRPz Zvyšovanie rýchlosti a presnosti písania ZEFz Ženský futbal ZSRz Žiacka školská rada ZDAz Žienka domáca ZFNz Žijeme filmovými novinkami ZURz Žurnalistický krúžok

Zoznam aktualizovaný: Streda, 26. august 2015

Bardejov, 30. august 2015 (SŠJH Ing. František Haluška)

Obsah dokumentu

Číslo dokumentu s001

Súvisiace témy

QR Kód