16.08.2018 Teplota vzduchu : 20.50 °C - Dnes je štvrtok - Cisárovna SISI meniny má Leonard | Práve nás číta: 22
 

Tradície školy

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Najmä v posledných 13 rokoch sa vybudovali obľúbené školské tradície.

Cechovácie na Radničnom námestí začali písať svoju históriu v roku 1992, k prvým organizátorom patrila PhDr. Friedrichová, neskôr Mgr. Paulovská a iní. Beh Radničným námestím žiakov 8. - 9. ročníka základných škôl, ktorého sa zúčastňuje každoročne okolo 300 žiakov má za sebou už 8 ročníkov aj vďaka organizátorom p. Demskému, Mgr. Feciskaninovi, Mgr. Banasovej a ďalších. Dobre obsadený je aj vianočný volejbalový turnaj dvojíc, ktorého sa zúčastňujú okrem SŠ nášho okresu aj družobné školy z Gorlíc, s myšlienkou prišiel Mgr. Feciskanin. K mladším tradíciám patrí medzinárodná súťaž v počítačovej grafike, ktorá má za sebou už 3 ročníky, ale do ktorej sa každoročne prihlasuje viac ako 100 autorov nielen z bardejovských základných a stredných škôl, ale aj z Gorlíc. Práce sú vystavované v Bardejove a Gorliciach, ba dokonca aj v Krakove. Svoje miesto už pravidelne v systéme má atletický deň 1. ročníka, prehliadka ZUČ, letný olympijský deň a študentský ples.

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Škola je zapojená do projektu Škola podporujúca zdravie, realizoval sa satelitný projekt Omega - holandský vzdelávací projekt pre vzdelanie v elektrotechnike. V spolupráci so SOPK sa realizuje projekt jednotných zadaní na záverečných skúškach, podľa záujmu žiakov sa organizuje kurz aplikovanej ekonomiky Hospodársky týždeň. V roku 2001/2002 Infovek schválil projekt školy, podľa ktorého sa vybudovala učebňa informatiky. Od školského roku 2003/2004 je škola zaradená do projektu Baťa Junior Achievment.

Družobné kontakty udržuje škola od roku 1996/1997 so Zespolom szkol ekonomicznych v Gorliciach a od roku 2001/2002 so Zespolom szkol zawodovych v Bieczi. Tieto kontakty priniesli nielen spoločné stretnutia žiakov na športovom poli (basketbal. volejbal), ale aj pracovné stretnutia na projektoch spoznávajme svoje regióny, o európskej únii, o spoločných problémoch mladých a pod.

V tomto stručnom prehľade nie je možné vystihnúť atmosféru, tvorivosť pedagógov, svedomitú prácu ostatných pracovníkov, ale aj výsledky práce a úroveň absolventov SOŠ a ich uplatnenie, hoci práve toto sú hlavné atribúty školy.

O škole

Gymnázium, SOŠ polytechnická

Viac »
Odoberajte správy (RSS)
Pomoc & Podpora

Ak potrebujete pomoc so stránkou.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Zavolajte, mailujte

Telefón: +421 544861950
Mail: ssjhbj@slovanet.sk

Online kontakt