16.08.2018 Teplota vzduchu : 20.50 °C - Dnes je štvrtok - Cisárovna SISI meniny má Leonard | Práve nás číta: 23
 

Z úspechov školy

Popri podmienkach na vzdelávanie bol vytvorený priestor aj na rozvoj a realizáciu talentovaných žiakov v oblasti kultúry, športu, odborných súťaží a predmetových olympiád.

SOČ - organizovanie stredoškolskej odbornej činnosti sa datuje od roku 1981. V tomto roku SOU organizovalo krajskú prehliadku v odbore - tvorba názorných učebných pomôcok. Žiaci Miroslav Bačkovský a kol., sa svojou prácou názornými pomôckami na strojné obrábanie pod vedením konzultanta Ing. Jozefa Hudáka obsadili 3. miesto. V krajských porotách SOČ pôsobili ako konzultanti Ing. Hudák, Ing. Petrus, Ján Petnuch, neskôr Ing. Ondrej Petrek. Ako konzultanti ďalej pracovali Ľubica Blahušiaková, Ján Kaščák, František Chovanec Hudák, Olejárová, J. Petrus, A. Friedrichová a ďalší. V SOČ žiaci školy niekoľkokrát obsadili popredné umiestnenie. Najvýznamnejšie umiestnenia sa dosiahli v šk. roku 1990/91 - v celoštátnej súťaži (ČSFR). Žiaci Stanislav Brezovský a Jozef Biloveský sa svojimi prácami umiestnili na 3. mieste, rok predtým v celoštátnej súťaži obsadili 4. miesto. Úspešnými konzultantami boli Ing. Ondrej Petrek a Ján Kaščák.

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

SOZ - súťaže odborných zručností boli príležitosťou na prezentáciu vynikajúcej úrovne našich žiakov. V rámci bývalej VHJ ZŤS, či Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, a neskôr Ministerstva hospodárstva SR, dosahovali sme popredné umiestnenia najmä v profesiách mechanik nastavovač, obrábač kovov a neskôr v profesii mechanik opravár zo zameraním na cestné motorové vozidlá a elektromechanik pre saZ. V rezortných či celoštátnych kolách zvíťazili, resp. do tretieho miesta sa umiestnili niekoľkokrát mechanici nastavovači (7 x), obrábači kovov (4X), automechanici v rámci Slovenska zvíťazili 2 x po sebe atď. O výbornú reprezentáciu v SOZ sa pričinili žiaci: Kosť, K. Juhási, R. Hvišč, Ľ. Adamuščin, S. Geffert, P. Kapcala, P. Dutko, J. Marcin, J. Bednár, P. Artim, D. Adamuščin, L. Desák, S. Zlacký, T. Hudák, J. Kosár, M. Ondis, R. Daňko, V. Kapec, M. Neudza, Paľušek, M. Cingeľ, J. Mager, R. German, M. Pipas, J. Kmecík, P. Mačejovský, F. Bubeník, S. Vojtko, P. Maďar, M. Oravec, M. Ryzner, P. Žurbej, J. Telmaník, J. Krakovský, M. Jurčák, M. Cverdeľ, M. Sokol. R. Sekerčák, M. Sobek, P. Petraško, Sobek, Babjak, Lukáš Rogula, Martin Hric, Holpit (OK), Pribula (OK), Miroslav Vančík, Ľudovít Kviatkovský, Matúš Kolesár, Ivan Kundrát, Ján Tokarčík, Jozef Lacká, Bľanda (OK), Pavel Jurišin - ich prípravu zabezpečovali MOV; najmä Bc. Jozef Adamišin, Jaroslav Glitta, Bc. Ján Mihálik, Vladimír Achejev, Bc. František Chovanec, Bc. Stanislav Vojtko a mnoho iných a učitelia OP, najmä Ing. Ondrej Petrek, Ing. Mária Rimarčíková, Bc. Ján Petnuch, Ing. Jaroslav Zábojník, Ing. Ján Židzik a iní.

ZENIT - "najmladšia" oblasť, do ktorej sa začali zapájať naši žiaci a hneď veľmi úspešne. Posledné tri školské roky v kategórii strojárstvo naši reprezentanti zvíťazili nielen v krajskej, ale aj v celoslovenskej súťaži. Sú to: Tomáš Seman (2000/01), Ivan Kundrát (2001/ 02) a Ľuboš Tej (2002/03). Na ich príprave sa podieľali najmä MOV pre strojné obrábanie a učitelia OP strojárskych.

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Matematická olympiáda a súťaže - nadaní žiaci sa mali možnosť realizovať aj v predmetových olympiádach. Najväčšie úspechy dosiahli najmä v matematických olympiádach. Vyrástlo tu niekoľko úspešných riešiteľov s popredným umiestnením nielen v krajských, ale aj v celoštátnych kolách. Najvýznamnejšie výsledky dosiahli: Marek Pňakovič, Branislav Kobyľan, Marek Jančošek, Rastislav Štefančík, Ján Štefančík, Branislav Lupták, Igor Kuriplach, Vasil Belan, Ivan Kundrat, Dušan Adamuščin a iní. Úspešnými konzultantmi v tejto oblasti sú RNDr. Marián Labovský, Mgr. Zdena Tomková a Mgr. Viera Slančová.

Záujmová umelecká činnosť - úspešne sa rozvíjala najmä v 80 rokoch, na ktoré nadväzuje druhá polovica 90 rokov. Pod vedením p. Vaška pôsobila v škole dychovka. Súbor MJF pod vedením Aleny Majdovej vyhral Krajskú súťaž SOV rezortu FMVS. V prednese prózy a poézie v súťažiach ZUČ VHJ ZŤS boli úspešné žiačky: Mária Gmiterková (1. miesto 1983), Lenártová (2. miesto 1990), vo vlastnej tvorbe Adriana Popovcová (2. miesto 1991), Snaková (3. miesto 1988), S.Grejtáková (3. miesto 1993). V súťaži amatérskej fotografie dosahovali výborné výsledky L. Sás, Draganovský, J. Dubivský a iní.
Svoj talent rozvíjala v škole aj Ivana Ferencová, úspešná v speváckych súťažiach, teraz členka divadla Romathan. V speváckych súťažiach ZVČ získali ocenenia aj J. Baranová, J. Černiga i ďalší.

Spevácko-tanečný súbor s malými prestávkami pracuje takmer 20 rokov. Jeho profil formovali choreografi Vladimír Rohaľ, p. Kyjovská, Peter Čižmár, Ján Železný a Mgr. Nadežda Holentová a najnovšie Mgr. Mária Olejárová. Okrem iného tento súbor získal 2. miesto v regionálnej súťaži ZVČ, a to v rokoch 1993 a 1998.

Športovo-telovýchovná činnosť - Tradične najväčší záujem žiaci prejavovali o športovo-telovýchovnú činnosť. Vďaka dobrým podmienkam, činnosti školského športového strediska na atletiku a futbal a najmä zanietenia zamestnancov a žiakov vyrástlo mnohoúspešných reprezentantov nielen školy, ale aj mesta, ba aj Slovenska, najmä v atletike, futbale, branných športoch. Pýchou školy sú atléti - Ján Stankovič, Jozef Rybár, Pollák, Zajac, Tribus, Velgos, Mária Barteková, Mária ReviIáková, D. Kovalič, Pavol Kapcala, bratia Buzinkayovci, bratia Olšavskí, Varchol, Štefan Petrovič, Stanislav Biath, Zdeno Demjanovič, Peter Achejev, Kamil Velgos, Kamil Mojdis, Maroš Matej, Martin Ondeček, Matúš Jankuv a mnoho ďalších, ktorí nás reprezentovali aj na celoštátnych majstrovstvách.
Na ligovú úroveň sa vypracovali futbalisti - Stanislav Bosák, Ján Kramár, Marek Rodák, Paňko, GduIa, Gerčák, Janík, A. Dubovecký, Fedor, Ľ. Krochta, Ľ. Čekan. Slovenský futbal reprezentovali Stanislav Vaško, Jozef Friga.
Darilo sa aj basketbalistom a hádzanárom, ktorí reprezentovali bardejovský šport Moravcová, Ondis, Šesták, Kiš, Dominik Mikula, Martin Pekár, David Sýkora.
Vyrástla tu aj reprezentantka Slovenska v silovom trojboji Dana Oreničová (Matejová), džudista Marušin, školu úspešne reprezentovali aj Štefan Patlevič, Martin Žarnovský, Kamil Mojdis, Jozef Pribitný, R. Škvarek, R. Senčák.
V plávaní úspešne reprezentovali školu Ladislav Fedor, M. Knap, Stanislav Biath, Marek Sýkora.
Úspešne sa rozvíjala v škole turistika pod vedením Jozefa Šmigu - majstra ov.. Vznikli turistické podujatia: pochod Dukla - Bardejov, Bardejov - Kríže, Štefánsky beh. Tieto tradície neskôr rozvíja Ing. Miroslav Bujda, Jozef Sobek, Ing. Ivan Nicák.
Športový život v škole výrazne poznačili zanietení pedagógovia, akými boli: Peter Purdeš, Marián Jendrichovský, Michal Džunda, Ján Stankovič, Ivan Demský, Sergej Kravec, Ján Knap a neskôr, Mgr. Ivan Feciskanin, Mgr. Nataša Banasová, Mgr. Jozef Lisný, Mgr. Karol Buzinkay.

O škole

Gymnázium, SOŠ polytechnická

Viac »
Odoberajte správy (RSS)
Pomoc & Podpora

Ak potrebujete pomoc so stránkou.

Frequently Asked Questions (FAQ) »
Zavolajte, mailujte

Telefón: +421 544861950
Mail: ssjhbj@slovanet.sk

Online kontakt