22.04.2018 Teplota vzduchu : 10.75 °C - Dnes je nedeľa, Škola dnes, meniny má Slavomír | Práve nás číta: 37
 

Miroslava Dinisová, Európske solárne dni 2012

Gymnázium Bardejov, Slovenská 5

Miroslava Dinisová II.G — Presentation Transcript

1. Miroslava Dinisová 2.G
2. Obsah Solárna (slnečná) energia Prejavy slnečnej energie na Zemi Premena na tepelnú energiu: Solárny kolektor Solárna pec Slnečný varič Premena na elektrickú energiu: Fotovoltaický článok Slnečná prúdová veža
3. Solárna (slnečná) energia Slnečná energia nám dokáže poskytnúť všetko, čo od energie požadujeme a to často veľmi jednoducho, čisto a bez rizika. Nie je to len elektrina, teplo a svetlo pre naše domovy, ale aj palivo na prevádzku ekologicky čistých automobilov. Slnečná energia alebo solárna energia je energia získaná zo Slnka. Na Zem dopadá vo forme žiarenia. Skladá sa z tepelnej a svetelnej energie. Prichádzajú vo forme elektromagnetických vĺn. Slnečné žiarenie patrí spolu s biomasou, vodnou a veternou energiou k obnoviteľným zdrojom energie. Približne 30 % slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem je odrazených atmosférou a ďalších 20 % je pohltených. Iba 50 % teda prenikne k zemskému povrchu
4. Prejavy slnečnej energie na Zemi :Medzi prejavy slnečnej energie na Zemi patria:Energia fosílnych palív, ktorá vznikla v dávnej minulostiz rastlinnej alebo živočíšnej biomasy.• uhlie• ropa• zemný plynVeterná energia vznikajúca prúdením vzduchu medzi nerovnomerneohriatymi časťami planéty. Tieto navyše môže spôsobovať vznik vĺn.Energia biomasy vzniká premenou slnečnej energie na energiu chemickýchväzieb v organických zlúčeninách pomocou fotosyntézy. Sem patrí nielenvyužitie biomasy pri spaľovaní, ale aj potravinové využitie živočíchmi.Vodná energia, kde slnečná energia predstavuje hybnú silu pre kolobeh vody.Teplo, ktoré je väčšinou prejavom strát pri energetických premenách.Vlastná nesmierna sila slnečnej energie.
5. Solárny kolektorZariadenie na premenu slnečnej energie na tepelnú. Slnečné teplo tu ohrievačierny povrch kolektora. Prenos energie do rúrky s kvapalinou prebieha naveľmi veľkú vzdialenosť, následkom čoho sú problémy s výmenou tepla prinízkych a premenlivých hustotách toku energie. Pre oblasť Slovenskejrepubliky je celková doba slnečného svitu, t. j. bez oblačnosti, 1600 – 2000hodín ročne.Využitie solárnych kolektorovo prípravu teplej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovácho ohrev vody pre bazény celoročneo vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny)o sušenie rastlín
6. Solárna pecSolárna pec je technologické zariadenie pracujúce na princípe sústreďovaniaslnečnej energie pomocou sústavy zrkadiel do jedného bodu. Teplota ktorúmožno takýmto spôsobom dosiahnuť je okolo 3 000 C.Jedna taká sa nachádza vo Francúzsku v Mont Louis.
7. Solárny varič Solárny varič môže pracovať na podobnom princípe ako slnečná pec, no voveľa menšej mierke. Slúži na bežné varenie v miestach s nedostatočnoudostupnosťou palív.
8. Fotovoltaický článok a Slnečná prúdová vežaFotovoltaický článokZariadenie, ktoré premieňa slnečnú energiu priamo na elektrickú. Tietočlánky sa nachádzajú napr. v kalkulačkách, hodinkách. Fotovoltaický článokje vlastne veľkoplošná polovodičová dióda, na ktorej vzniká napätie.Slnečná prúdová vežaSlnečná prúdová veža pracuje na princípe kombinácie troch zložiek. Efektukomína, skleníkového efektu a veternej turbíny.Vzduch nahromadený vpriestore podobnému obrovskému skleníku, ktorý je umiestnený dookolazákladne vysokého komína je ohrievaný slnečným žiarením, následkom čohozohriaty vzduch uniká hore komínom. Vzniknuté prúdenie vzduchu poháňaturbíny produkujúce elektrickú energiu
9. Ďakujem za pozornosť

Európske solárne dni 2012

Počet zobrazení: 2252x
Sú pre vás tieto informácie postačujúce?

Vaša odpoveď sa na stránkach nezobrazuje. Odpovede slúžia pre našu potrebu.


 
O škole

Gymnázium
SOŠ polytechnická

Viac »
Bardejov

Panoramatické mesto.

PANOMIO »
Pomoc & Podpora

Ak potrebujete pomoc so stránkou.

Frequently Asked Questions (FAQ) »

Zavolajte, mailujte

Telefón: +421 544861950
Mail: ssjhbj@slovanet.sk

Online kontakt