27.05.2018 Teplota vzduchu : 18.06 °C - Dnes je nedeľa, Škola dnes, meniny má Iveta | Práve nás číta: 32
 

Branislav Marušin, Európske solárne dni 2012

Gymnázium Bardejov, Slovenská 5

Branislav Marušin II.H — Presentation Transcript
1. Alternatívne zdroje energie nergie dnej eYPRACOVAL Využ itie vo V : 2.H Trieda M arušin Branislav 2012
2. HISTÓRIAVyužívanie vodnej energie mechanický pohon vodných mlynov zavlažovacie systémy prvé informácie z r.600 pred Kristom používanie vodných kolies na dopravu vody do zavlažovacích kanálov 1.vodný mlyn na rieke Ohře v r. 718 výroba elektrickej energie od r. 1930 na území SR malé vodné elektrárne
3. DNES sa vodná energia podieľa jednoupätinou na výrobe elektriny vo svete, čo je viac ako sa získava pri výrobe v jadrových elektrárňach
4. VODNÉ ELEKTRÁRNE VEĽKÉ MALÉ VEĽMI MALÉ ( tzv. mikrozdroje )
5. MALÉ VODNÉ ELEKTRÁRNEPodľa výkonu: Podľa konštrukcie: väčšie, nad 60 kW  prietočné – bez akumulácie vody drobné, od 35 do 60 kW  riečne mikrozdroje, do 35 kW  priehradové  derivačné – s prívodným kanálomPodľa využitia energie:  plávajúce verejné  akumulačné – s akumuláciou vody závodné  špecifické – úpravne vody, čističky kombinovanéPodľa spádu: nízkotlakové, do 20 m strednotlakové, od 20 do 100 m vysokotlakové, nad 100 m 6. SlovenskoHydroenergetický potenciál Dĺžka vodných tokov ...................8 166 km Regulovaných priehradami ................37 % Technický potenciál .....................7 361 GWh Dunaj ....................................... 2 655 GWh
7.  Na exkurzii v Gabčíkove  leží na Dunaji  v blízkosti Bratislavy  mesto leží v strede Európy  v blízkosti hraníc s Rakúskom a MaďarskomRok 1989: Voda, voda, vodička, Maďarská republika pozastavila kde je tvoja studnička? Prameň vody v horách práce je, v čase, keď bolo Vodné dielo rieka sa do mora vyleje.Gabčíkovo na slovenskomúzemí na 90% hotové následne v roku 1992 sa pokúsila Po listoch sa kĺzať vieš, vypovedať ZMLUVU občas ich aj umyješ. prehradenie Dunaja pri Čunove Z kvapky vody more je, energiu nám daruje.
8. Vodné dielo Gabčíkovo Čo som sa dozvedel na exkurzii? stavbou sa zničilo 40 km2 poľnohospodárskej pôdy zničila sa úrodná oblasť do krajiny bolo vstavaných vyše 1,5 mil.m3 betónu Viacúčelové vodné dielo sa začalo stavať podľa Zmluvy z roku 1977 spoločne s Maďarskou republikou. projektované a stavané ako súčasť Sústavy vodných diel Gabčíkovo - Nagymaros
9.  v prevádzke od októbra 1992 hydroagregáty, ktorých je nainštalovaných 8 majú výkon 720 MW  monitoring priľahlého územia v žiadnej zo zisťovaných skutočností sa environmentálne parametre nezhoršili  dokonca kvalita zásob pitnej vody sa zlepšila
10. Čo je dôležité? ramenná sústava potrebuje každoročne v určitom období zvýšené hladiny prietokov pri obci Dobrohošť bol vybudovaný nápustný objekt do ramennej sústavy umožňuje realizovať simulované záplavy v čase, kedy je to podľa odborníkov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky optimálne. 11. Plavebné komory umožňujú prekonanie výškového rozdielu hladín medzi prívodným a odpadovým kanálom v rozmedzí 16 - 23,3 metra  každá z nich má šírku 34,0 m a dĺžku 275,0 m na hornom záhlaví sú inštalované segmentové uzávery  dolné záhlavie je hradené otočnými vrátami
12. EkológiaVODNÁ ELEKTRÁREŇ neznečisťuje okolie emisiami neprodukuje odpad žiadna spotreba surovinových zdrojov neutrálna k životnému prostrediu zásah do riečnej ekológie regulácia vodnej hladiny spevňovanie brehov spomaľovanie rýchlosti tokov
13. Potenciál ročných úspor Vodná elektráreň nahradí2. Ťažbu 1,6 milión ton uhlia3. Prácu 3 500 baníkov4. Zabráni emisii 700 tis. ton popola, 71 tis.ton oxidu siričitého, 12 tis.ton popolčeka
14. Prečo Gabčíkovo? ochrana pred povodňami plynulá celoročná plavba poskytuje elektrickú energiu v množstve cca 8% ročnej spotreby Slovenskej republiky stabilizuje koryto Dunaja vytvorilo podmienky pre ochranu vnútrozemskej delty Dunaja možnosti pre rekreačný rozvoj celého priľahlého územia.
15. Urobil som prieskumPodľa mojich spolužiakov 28% si myslí, že stavba negatívne ovplyvnila životné prostredie v okolí Dunaja 89% je za využívanie vodnej energie na výrobu elektrickej energie vodné dielo zabezpečí okolo 10% CELKOVEJ SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE V SR
16. Ďakujem za pozornosť

Sme v panoramatickom meste Bardejov. Študent Gymnázia Bardejov.

Európske solárne dni 2012

Počet zobrazení: 2027x
Sú pre vás tieto informácie postačujúce?

Vaša odpoveď sa na stránkach nezobrazuje. Odpovede slúžia pre našu potrebu.


 
O škole

Gymnázium
SOŠ polytechnická

Viac »
Bardejov

Panoramatické mesto.

PANOMIO »
Pomoc & Podpora

Ak potrebujete pomoc so stránkou.

Frequently Asked Questions (FAQ) »

Zavolajte, mailujte

Telefón: +421 544861950
Mail: ssjhbj@slovanet.sk

Online kontakt