Škola   

Autoopravár Junior 2012 Castrol

20.3.2012, Prešov.
Bardejov, Gymnázium Bardejov, SOŠ polytechnická