aktuality

Nástenka pre žiakov Spojenej školy Juraja Henischa - školské aktuality Bardejov.

Školské udalosti

Nový školský rok 2019/2020.

ZAČALI SME NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK

Úspechy a ocenenia

STRAVOVANIE

Školská jedálen Hasppo, ceny stravných lístkov od 2. septembra 2019.

ŠTIPENDIUM

Štipendiá v školskom roku 2019/2020.

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory