test4

-

1. Rozchod kolies je:

vzdialenosť stredových rovín kolies medzi nápravami
vzdialenosť stredových rovín kolies na jednej strane vozidla
vzdialenosť stredových rovín kolies na jednej náprave

2. Prípojné vozidlo je:

príves
náves
príves aj náves

3. Čo je to „aktívny“ príjem vozidla do servisu?

keď pri preberaní vozidla do servisu servisný technik aktívne zisťuje od zákazníka stav vozidla a prejavy poruchy
keď pri preberaní vozidla do servisu sa vykonáva očistenie vozidla a skúšobná jazda
keď pri preberaní vozidla do servisu na opravu akejkoľvek časti sa vykonáva aj diagnostika základných parametrov vozidla (svetlá, podvozok, emisie) o výsledku ktorých sa oboznámi aj vodič

4. Podľa vzťahu k podvozku rozlišujeme karosérie:

podvozkové, polonosné, samonosné
samonosné, škrupinové a panelové
samonosné, podvozkové a panelové

5. Vedenie nápravy umožňuje:

vinutá pružina
hydropneumatická pružina
listová pružina

6. Účelom tlmičov pruženia je:

zachytávať posuvné sily
skrátenie rozkmitania vozidla po prechode cez nerovnosť vozovky
tlmenie prenosu akustického hluku od pneumatík

7. Bezdemontážna kontrola účinnosti tlmiča pruženia na vozidle sa vykonáva:

pomocou stlačeného vzduchu
špeciálnym diagnostickým prístrojom
vizuálne

8. Tuhá celistvá hnacia náprava sa skladá:

mostová rúra, skriňa rozvodovky, príruby pre štít brzdy
nápravnice, sedlá pružín, skriňa rozvodovky
mostová rúra, skriňa rozvodovky, panhardská tyč

9. Zbiehavosť kolies sa uvádza:

v milimetroch ako rozdiel vzdialenosti medzi okrajmi ráfu kolies pri meraní vpredu a vzadu vo výške osi čapu kolesa
ako uhol, ktorý zviera pozdĺžna rovina súmernosti vozidla s rovinou otáčania kolesa
v milimetroch ako rozdiel nastavenia dĺžok riadiacich tyčí

10. Geometria prednej riadiacej nápravy má tieto štyri základné parametre:

rozbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
zbiehavosť kolies, príklon kolesa, odklon čapu, záklon čapu
rozbiehavosť kolies, odklon kolesa, príklon výkyvného čapu, záklon výkyvného čapu

11. Zbiehavosť kolies sa nastavuje:

zmenou dĺžky tyčí riadenia (spojovacích tyčí)
zmenou odklonu kolies
v náboji kolies, vôľou ložísk

12. Bezdušová pneumatika je označená:

TUPE TYPE
TUBELESS
REGROOVABLE

13. Dynamickú nevyváženosť kolesa spôsobuje:

ťažisko kolesa je mimo stredu otáčania kolesa
rozkmitanie hmoty kolesa
moment sily, vytvorený odstredivou silou nevyváženej hmoty

14. Na dĺžku brzdnej dráhy má najväčší vplyv:

poloha ťažiska a veľkosť brzdového ústrojenstva
vlastnosti pneumatiky a vozovky
rozdelenie brzdných síl na nápravy

15. Zavzdušnenie bŕzd brzdnú dráhu:

neovplyvňuje
skracuje
predlžuje

16. Kvapalinové brzdy využívajú vo svojej činnosti fyzikálny zákon:

Pascalov
Bernoulliho
Archimedov

17. Veľký voľný chod pedálu brzdy kvapalinových bŕzd potrebný k zabrzdeniu sa odstraňuje:

nastavením hlavného brzdového valca
nastavením ručnej brzdy
nastavením bŕzd na jednotlivých kolesách

18. Valcová skúšobňa pre meranie brzdových síl meria brzdnú silu na jednotlivých kolesách:

v kilowattoch
v kilonewtonoch
v newtonmetroch

19. Poškodený posilňovač bŕzd sa na grafickom zázname z valcovej skúšobne prejaví:

rovnakou brzdnou silou pri väčšej ovládacej sile
menšou brzdnou silou pri menšej ovládacej sile
rovnakou brzdnou silou pri rovnakej ovládacej sile

20. Pri nastavení ručnej mechanickej brzdy:

nastaví sa tak, aby brzda zaťahovala po zatiahnutí na päť zubov západky
nastaví sa tak, aby brzda zaťahovala po zaskočení na jeden zub západky
sa ručná páka prestaví do zaskočenia jedného prípadne dvoch zubov západky a tejto polohe sa nastavia laná do napnutia

21. Pri nedotáčavom šmyku systém ESP pri korekcii jazdnej dráhy pribrzdí:

vonkajšie predné koleso
vnútorné zadné koleso
vonkajšie zadné koleso

22. Ako sa kontroluje obmedzovač brzdného tlaku zadnej nápravy na brzdovom systéme do X?

s dvomi manometrami umiestnenými diagonálne: pravé predné koleso s ľavým zadným kolesom alebo ľavé predné koleso s pravým zadným kolesom
s dvomi manometrami umiestnenými na kolesách rovnakej strany
iba s jedným manometrom umiestneným na zadnom kolese

23. Medzi výhody hydrodynamickej spojky patrí:

mäkký záber pri rozjazde vozidla
zmenšenie prekĺzovania kolies pri rozbehu na klzkej vozovke
väčší priestor nutný pre vybavenie vozidla

24. Spojka trhavo zaberá:

príliš veľký mŕtvy chod pedálu spojky
poloha vypínacích páčok je nerovnomerne nastavená, je prasknutá niektorá pružina prítlačného kotúča
obloženie spojkového kotúča je opotrebené až na úroveň nitov

25. Hádzavosť spojkovej lamely s obložením nesmie byť pri osobných automobilov väčšia:

3,0 mm
1,5 mm
0,5 mm

26. V trojhriadeľovej prevodovke pri prevode inom ako i = 1 prenáša sa moment:

hnací hriadeľ – spojkový hriadeľ – hnaný hriadeľ
hnací hriadeľ – predlohový hriadeľ – hnaný hriadeľ
hnací hriadeľ – hnaný hriadeľ

27. Zlá alebo nedostatočná synchronizácia prevodových stupňov (nezaradenie alebo ťažké radenie prevodových stupňov) mechanickej prevodovky môže byť spôsobené:

opotrebovaním synchronizačnej spojky, použitím nevhodného prevodového oleja
ohnutou tyčou radenia, zlým zavesením prevodovky alebo motora, chybným nastavením mechanizmu radenia alebo veľkou vôľa v radiacom mechanizme
ohnutou vidlicou radenia, poškodením aretácie radiacej tyče, opotrebením zubov zubovej spojky alebo zlým zavesením prevodovky alebo motora

28. Zmena prevodu pri prevodovkách s plynulou zmenou prevodového pomeru sa zabezpečuje:

zmenou dĺžky remeňa
posunutím remeníc
posunutím jednej časti remeníc a tým zmenou priemeru remeníc

29. Počas jednej otáčky sa prevodový pomer Hookovho kríža:

nemení
vždy rovnako mení podľa uhla otočenia hriadeľa
nemení, ak je vstupný aj výstupný hriadeľ v priamke

30. Kontrola správnej činnosti uzávierky diferenciálu sa prevádza:

meraním hnacej sily na ľavom a pravom kolese
po demontáži kĺbového hriadeľa
kontrolou otáčania kolies pri zdvihnutej náprave

31. Hardyho spojka je:

gumový kotúč vybavený kovovými puzdrami pre spojenie
gumový kotúč s textilnou vložkou s kovovými puzdrami pre spojenie
kotúč z mäkčeného plastu schopný prenášať veľký krútiaci moment

32. Štvorvalcový štvordobý motor má 3000 ot . min-1, za túto dobu prebehne v jednom valci motora nasledujúci počet zdvihov piesta:

3000
4500
6000

33. Kľukový mechanizmus s vyoseným piestovým čapom má vyosenie vyrobené:

proti zmyslu otáčania kľukového hriadeľa
v zmysle otáčania kľukového hriadeľa
existujú obidve možnosti

34. Kontrola tesnosti spaľovacieho motora sa vykonáva:

meraním kompresného pomeru pri studenom motore
meraním veľkosti kompresného tlaku alebo tlakovou skúškou
kontrolou tesnosti prostredníctvom presvecovania UV lampou

35. Kontrola tesnosti spaľovacieho priestoru sa prevádza na motore:

ohriatom na prevádzkovú teplotu
len pri studenom motore
nezáleží - teplota motora nemá vplyv na tesnosť

36. Po každej montáži hlavy valcov je potrebné vykonať nastavenie:

základnej polohy škrtiacej klapky
prevádzkového tlaku oleja
prevádzkovej vôle ventilov

37. Axiálna vôľa piestnych krúžkov v drážkach piesta nesmie prekročiť:

0,15 mm
0,30 mm
0,50 mm

38. Aká je optimálna pracovná teplota chladiacej kvapaliny:

70 - 80 °C
80 - 90 °C
90 - 110 °C

39. Náhla strata tlaku mazacieho oleja v motore znamená:

nenastavené ventily – veľká vôľa alebo nadmerná vôľa piestnych čapov
poškodené hlavné alebo ojničné ložisko
veľká vôľa medzi valcom a piestom – dochádza k spaľovaniu oleja

40. Výmenu oleja v motore vykonávame:

pri motore zahriatom na prevádzkovú teplotu
pri studenom motore, kedy je olej stečený do olejovej zbernej nádoby
na teplote nezáleží

41. „Studená “ zapaľovacia sviečka má tepelnú hodnotu:

nižšiu
vyššiu
bez obmedzenia

42. Snímač pre zapaľovanie s Hallovým generátorom obsahuje:

Hallov článok a klopný obvod
Hallov článok a oscilátorový obvod
Hallov článok a elektromagnetický snímač

43. Charakteristika čidla:

čidlo je najjednoduchšie prevedenie snímača, z ktorého signál sa už neupravuje
čidlo je jednoduchý snímač s upraveným signálom
čidlo je snímač s prevodom analógového signálu na digitálny

44. Pred montážou radového vstrekovacieho čerpadla vznetového motora sa:

pretočí motor a nastaví sa poradie vstrekov
nastaví piest 1.valca do polohy HÚ(uhol predvstreku) a hnaná časť spojky sa pootočí tak, aby ryska na unášači smerovala proti ryske na skrini čerpadla
nastaví hnaná časť spojky na uhol pred vstreku a piest 1.valca sa nastaví pred HÚ oproti ryske na motore

45. Vznetový motor pri behu naprázdno ,,kolíše“ mení otáčky. Poruchu spôsobuje:

veľký predstih vstreku
piest v čerpadle sa zadrel a zablokoval regulačnú tyč
nerovnomerné nastavenie pružiny odstredivého regulátora

46. Použitie vysokotlakového rozdeľovača:

k zastaveniu dávky paliva pri dosiahnutí maximálnej rýchlosti automobilu
k zastaveniu dávky paliva pri dosiahnutí maximálnych otáčok motora
k rozdeleniu paliva stlačeného na vysoký tlak do jednotlivých valcov

47. Systémy vstrekovania paliva, podľa väzby medzi snímačom regulačnej veličiny a akčným členom rozdeľujeme na:

mechanické, mechanicko – elektronické, elektronické
mechanické, pneumatické, pneumaticko – elektronické, elektronické
mechanické, hydraulické, hydraulicko – elektronické, elektronické

48. Vzduchová klapka merača množstva vzduchu KE – Jetronic:

mení tlak v komôrkach a tým aj dávku paliva
pôsobí na riadiaci piest rozdeľovača množstva paliva
iba zisťuje množstvo vzduchu nasatého do motora

49. Vyhľadajte hlavné časti elektrohydraulického nastavovača tlaku KE – Jetronic:

snímač teploty nasávaného vzduchu, potenciometer, obtokový kanálik, regulačný ventil
vyhrievacie teliesko, bimetal, regulátor, bypass
permanentný magnet, elektromagnet, tryska, uzavieracia doštička (planžeta)

50. V systéme Mono – Motronic je hlavnou riadiacou veličinou:

množstvo vzduchu
tlak v sacom potrubí
poloha škrtiacej klapky a otáčky

51. Ako pôsobí spätné vedenie výfukových plynov (EGR)?

zníži sa spotreba paliva, čo sa prejaví na znížení podielu oxidu uhoľnatého (CO) vo výfukových plynoch
zníži sa podiel oxidov dusíka (NOx) vo výfukových plynoch
zvýši sa teplota v spaľovacom priestore, čím sa zníži spotreba paliva a následne aj hodnoty emisie škodlivín vo výfukových plynoch

52. Trojcestný katalyzátor výfukových plynov dosahuje najvyššiu účinnosť:

len pri alfa = 0,995 ± 0,002 a teplote od 400 do 800°C
len v oblasti okolo alfa = 0,990 ± 0,005 a teplote od 150 do 400°C
len v oblasti okolo alfa = 1,010 ± 0,01 a teplote od 800 do 100°C

53. Hustota elektrolytu oloveného akumulátora 1,28 g.cm-3 poukazuje na:

stav úplného nabitia
stav úplného vybitia
dobrý stav akumulátora (nový neopotrebovaný akumulátor)

54. Pri hlbokom vybíjaní akumulátora môže dôjsť:

k znehodnoteniu elektrolytu
k oxidácii kontaktov a spojov
k sulfatácii elektród síranom olovnatým

55. Súčasťou alternátora s budiacim vinutím je:

komutátor
zberacie krúžky
kotva zapojená nakrátko

56. Pracovné napätie elektrickej sústavy osobných vozidiel pri naštartovanom motore, nabitom akumulátore a vypnutých spotrebičoch je:

11,5 až 12,3 V
12,3 až 13,2 V
13,2 až 13,8 V

57. Aký bude úbytok napätia v konektore, ak má odpor 0,5 ohmov a preteká ním prúd 10 A:

0 V
2,5 V
5,0 V

58. Čo meriate takto zapojeným prístrojom v jednoduchom obvode?

napätie
prúd
odpor

59. V ktorom smere tečie prúd (technický smer) cez diódu na obrázku?

zľava doprava
sprava doľava
nemôže tiecť cez diódu

60. Hodnota kondenzátora 1 pikofarad (pF) znamená, že jeho hodnota je:

10-3 (10 na -3) Faradu
10-9 (10 na -9)Faradu
10-12 (10 na -12)Faradu

QR kód skenuj mobilom, tabletom