Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec preukazuje bezúhonnosť odpisom registra trestov.

V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov. Osobné údaje budú môcť poskytnúť pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci až po zaregistrovaní na https://crinfo.iedu.sk, a to jedinečným a nezameniteľným spôsobom.

BEZÚHONNOSŤ

Centrálny register (CR)

V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje, potrebné na vydanie odpisu registra trestov, prostredníctvom aplikácie, vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov.

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!