Aké sú druhy slnečného žiarenia?

Priame, difúzne, odrazové, globálne.

1 2 3 4 5

Sobota, Apríl 1, 2012

Energia z vesmíru v roku 2016

Energia z vesmíru 

v roku 2016

V nedávnom článku "Solárna energia z vesmíru na dosah?" sme priniesli správu o úspešnom pokračovaní výskumu prenosu energie pomocou mikrovlnného žiarenia. Sami sme vtedy netušili ako blízko by mohla byť praktická aplikácia. Americká energetická spoločnosť PG & E (Pacific Gas & Electric) z Kalifornie chce v spolupráci s firmou SOLAREN Corp zažiť využívať orbitálne solárne elektrárne, ktoré budú prenášať slnečnú energiu späť na povrch. A to už od roku 2016.

Princíp fungovania je jednoduchý - solárne panely umiestnené vo vesmíre nie sú obmedzované zemskou atmosférou a dopadá na ne až 8x intenzívnejšie slnečné žiarenie než na zemi. Fotovoltika tak vyrobí oveľa viac energie na menšej ploche. Výhodou vesmírnych elektrární je aj fakt, že nezaberajú pôdu. Naopak nevýhodou sú samozrejme obrovské náklady na vynesenie a vybudovanie elektrárne, ktorá musí vydržať fungovať v extrémnych podmienkach po mnoho rokov. Dole na povrchu potom bude vybudovaná prijímacia stanica, zatiaľ sa počíta s mestom Fresno. Odtiaľ popotuje do rozvodnej siete. V prvej fáze by malo ísť asi o 200 MW. Jedná sa o veľmi zaujímavý obnoviteľný zdroj energie, ktorý však podľa štúdií v minulosti mal mať veľkú nevýhodu, a to výrazne vyššiu cenu proti energiu z fosílnych palív, ale aj klasických veterných či solárnych elektrární. Nový projekt spoločnosťou PG & E a SOLAREN má byť však veľmi konkurencieschopný vďaka patentovanej technológii vesmírnej solárnej energie SOLAREN.
Bardejov, 26. marca 2012 (sšjh), BSD Bardejovské solárne dni

Sú pre vás tieto informácie postačujúce?

Vaša odpoveď sa na stránkach nezobrazuje. Odpovede slúžia pre našu potrebu.