Aké sú druhy slnečného žiarenia?

Priame, difúzne, odrazové, globálne.

1 2 3 4 5

Sobota, Apríl 1, 2012

Svet môže do roku 2050 nahradiť 80% zdrojov energie obnoviteľnými

Svet môže do 

roku 2050 nahradiť 80% zdrojov energie obnoviteľnými

Svet, aspoň teoreticky, môže do roku 2050 nahradiť 80% zdrojov energie obnoviteľnými. Také sú závery rokovaní Medzivládneho panelu pre klimatické zmeny (IPCC), ktoré prebiehalo v Abú Zabí. Na tomto rokovaní OSN potvrdila, že prijatie tých správnych politických opatrení môže viesť k radikálnemu zníženiu emisií vďaka zavádzaniu alternatívnych energetických technológií. Proti zmene kurzu ale stoja krajiny obhajujúce "ropné" záujmy.

Predpokladaný podiel, ktorý môžu v budúcnosti zaujať obnoviteľné zdroje je oveľa väčší, než sa predtým predpokladalo. Podľa hovorcu organizácie Greenpeace, Svena Teskeho, to bolo spôsobené cieleným podhodnotením odhadov krajín vyvážajúcich ropu, napríklad Brazíliou a Saudskou Arábiou.
Ako veľmi optimistické, alebo skôr reálne tieto čísla sú? Správa predkladá 164 scenárov zavádzania úsporných opatrení, prechodu na alternatívne zdroje energie a ďalšie užitočné udržateľné systémy.
Tesca vidí správu ako užitočnú "kuchárku" plnú praktických rád a nápadov, vrátane optimálnych odporúčaní pre jednotlivé krajiny. Podľa IPCC je hlavným dôvodom prečo investovať do "zelených" technológií zníženie emisií skleníkových plynov, ktoré sa podľa niektorých výskumov hlavnou mierou podieľajú na efekte tzv. globálneho otepľovania.
Aby sme sa vyvarovali katastrofických scenárov ako sú povodne alebo naopak sucha, je podľa Greenpeace cesta obnoviteľných zdrojov, stagnácia zásadným spôsobom hladina uhlíka v ovzduší tou najlepšou cestou.
Podľa hlavného autora správy, Ottmar Edenhofera, tu ale teoretické limity a prekážky v ceste alternatívnom zdrojov energie predsa len stoja. Za najväčšiu bariéru považuje práve politické rozhodnutia, ktoré sú často zviazaná s tými ktorí podporujú ropné cesty.
V roku 2008 dosiahli OZE 12,9% podielu celosvetovo vyrobenej energie. Pochopiteľne, že väčšia časť pripadá na biomasu, a tiež na pálenie dreva, najmä v rozvojových krajinách. Až až druhotne prispievajú prílivové, veterné a solárne elektrárne.
Porovnaním nákladov na jednej strane a výsledných emisií na druhej strane sú ale výsledky pomerne jasné. Celkom odhady ukazujú, že prechodom na iné energetické systémy by sme mohli redukovať 200 až 250 miliárd ton emisií oxidu uhličitého.

BSD - Bardejovské solárne dniBardejov, 29. marca 2012 (sšjh), BSD Bardejovské solárne dni

Sú pre vás tieto informácie postačujúce?

Vaša odpoveď sa na stránkach nezobrazuje. Odpovede slúžia pre našu potrebu.