Aké sú druhy slnečného žiarenia?

Priame, difúzne, odrazové, globálne.

1 2 3 4 5

Sobota, Apríl 1, 2012

Japonsko 2030: solárna elektráreň na každej novej budove

Japonsko 2030: solárna elektráreň na každej novej budove

Na štvrtkovom summite G8 vo francúzskom meste Deauville prednesie japonský premiér Naoto Kan zásadný prejav o energetickom smerovaní svojej krajiny. Očakáva sa, že premiér Kan ohlási tiež ambiciózny plán, aby všetky nové japonské budovy postavené po roku 2030 boli povinne vybavené solárnymi elektrárňami!

Pred niekoľkými týždňami, v reakcii na jadrovú katastrofu v elektrárni Fukušima, premiér Kan vyhlásil, že je potrebné "začať od nuly" a vytvoriť novú energetickú koncepciu.
Krajina vychádzajúceho slnka tak stojí na rázcestí, ako pokračovať vo svojej energetickej politike. Na svet presakujú správy, že Japonsko po ukončení prevádzky súčasných jadrových elektrární už nebude stavať žiadne nové. Namiesto toho sa sústredí na obnoviteľné zdroje.
Nie je to tak prekvapivé. Ako ostrovná krajina má Japonsko veľmi obmedzené zásoby uhlia a plynu. Preto sa obnoviteľné zdroje javia do budúcna ako ideálne riešenie.
Ako bolo poznamenané v úvode, jeden z hlavných bodov novej koncepcie bude bezprecedentný návrh požadujúci inštaláciu solárnych elektrární na každú japonskú budovu postavenú po roku 2030.
Solárna energia by vôbec mala hrať primát v novej japonskej energetickej koncepcii. Ako hovorí Lucy Birmingham pre magazín TIME: "Geotermálna, veterná, vodná energia a biomasa majú veľký potenciál v Japonsku, ale solárna energia vyzerá ako najrýchlejší spôsob ako dodať viac elektrickej energie do rozvodnej siete."
Inštalovaný výkon všetkých japonských elektrární je približne 180 GW (10x viac ako v Českej republike). Ročne je v Japonsku vyprodukované 1 000 000 GWh elektrickej energie. Z tohto množstva je 30% elektrickej energie získavané prostredníctvom uhlia, 25% pomocou zemného plynu, 24% je z jadrovej energie, 11% z ropy a 7,5% energie dodávajú hydroelektrárne.

Pokiaľ bude Japonsko chcieť nahradiť 10% vyrobenej elektriny solárnou energiou, musí solárnymi panelmi zastavať územie aspoň 1000 km2. Čo je plocha približne 32 x 32 kilometrov. Pri dvojnásobnej účinnosti solárnych článkov (30%) by sa potrebné územie zmenšilo na 22 x 22 km.
Každopádne z japonského snaženia by sme sa mali radovať aj my. Technický, finančný a ľudský potenciál, ktorým Japonsko vládne povedie k ďalšiemu urýchlenie vývoja solárnych elektrární. Teda hlavne zlepšenie jej účinnosťou a zlacnenie výroby.

BSD - Bardejovské solárne dniBardejov, 29. marca 2012 (sšjh), BSD Bardejovské solárne dni

Sú pre vás tieto informácie postačujúce?

Vaša odpoveď sa na stránkach nezobrazuje. Odpovede slúžia pre našu potrebu.