Londýn postaví cez Temžu solárny most

Starý viktoriánsky železničný most z roku 1884 bude zastrešený 4400 solárnymi panelmi.

1 2 3 4 5 6

Wednesday, January 25, 2013

Európske solárne dni 2018, 30. apríl - 15. mája

Bardejovské solárne dni v dňoch 30. apríl - 15. máj 2018. "Využite slnečnej energie", prednášky, besedy, kampaň..

Spojená škola J. Henisha, Bardejov

Spojená škola J. Henischa organizuje Bardejovské solárne dni dňa 1. až 15. mája 2013. Európske solárne dni sú projekt, ktorý úspešne propaguje využívanie bezplatného neobmedzeného obnoviteľného zdroja energie na výrobu elektriny, ale aj tepla a chladu - SLNKA, ktoré je dostupné komukoľvek a kdekoľvek. Európske solárne dni na Slovensku vstupujú do druhého ročníka v roku 2013. Preto vám prinášame nielen na Slovensku dva týždne plné podujatí poukazujúcich na využitelnosť slnečného žiarenia.

Slovak RE Agency

» Slovak RE Agency v roku 2010 prevzala iniciatívu nad kampaňou a organizáciou „solárnych dní“ na Slovensku.

Gymnázium Bardejov

Vo výchovno-vzdelávacej oblasti ponúkame: prípravu na vysokoškolské štúdium, škola priateľská k žiakom, úplné stredoškolské štúdium ukončené maturitnou skúškou, tím odborných učiteľov, kvalitné štúdium informatiky, 4 učebne informatiky, 2 jazykové učebne, odborné učebne prírodovedných predmetov vybavené výpočtovou...

SOŠ polytechnická Bardejov

Čo ponúkame: všetky odbory majú dobre vybavené pracoviská a odborné učebne vo vlastnej škole a dielňach, možnosť absolvovať zváračský kurz vo vlastnej zváračskej škole so zľavou z poplatku, vodičský preukaz so zľavou z ceny...