Spojená škola Juraja Henischa na Burze informácií

Dňa 27.11.2019 sa v Športovej hale Mier v Bardejove konala Burza informácií, ktorú organizoval ÚPSVaR v Bardejove po prvýkrát.

27. november 2019 Burza informácií pre voľbu povolania, Športová hala Mier Bardejov

Burza informácií, informačný deň mládeže

Prezentácia našej školy bola realizovaná v rámci poradenstva pre voľbu povolania, za účelom zabezpečenia profesijnej orientácie žiakov základných škôl, s ohľadom na regionálne podmienky trhu práce. Cieľom burzy bolo poskytnúť žiakom základných škôl čo najviac informácií o stredných školách v regióne Bardejov.

Partneri projektu

Burza informácíí foto

Burza informácií

27.11.2019 Bardejov: Burza informácií - Gymoš, Športová hala Mier

Burza informácií, Gymoš

27.11.2019 Bardejov: Burza informácií - Zvárací trenážer, Športová hala Mier

Burza informácií

27.11.2019 Bardejov: Burza informácií - elektronik, Športová hala Mier

Burza informácií

27.11.2019 Bardejov: Burza informácií - mechatronik, Športová hala Mier

Burza informácií

27.11.2019 Bardejov: Burza informácií - Spojená škola J. Henischa, Športová hala Mier

Vzdelávanie v Bardejove

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory

Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!