espaj

Elektronická správa jedálne. Projekt RITR - Región IT Riešení.

PROJEKT ESPAJ - ELEKTRONICKÁ SPRÁVA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

František Haluška

Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov

Abstrakt:

Súčasne objednávanie obedov v školskej jedálni fy Hasppo je pomocou lístkov. Hasppo ponúka 4 základné obedy (lístky sa pečiatkujú na ďalší deň) a 4 obedy na objednávku. Espaj navrhuje elektronické objednávanie a výdaj obedov.

Kľúčové slová:

NFC, RFID, Raspberry, python, mySQL

Úvod

IoT Projekt RITR ESPAJ umožní elektronickú objednávku obedov na ďalší deň pomocou NFC čipu. Objenávka sa uskutoční OLi modulom, ktorý do mySQL databázy zapíše UID stravníka a číslo obeda od 1 do 4 alebo objednávku A, B, C, D. Výdaj stravy bude realizovaný modulom VLi a nákup elektronických lístkov modulom ELi. Tri moduly ELi, OLi, VLi budú prepojené ethernetovým káblom CAT5E.

1. Súvisiace práce

Programovanie Python, mySQL, php, návrh a zapojenie modulov, nfc čítačka, raspberry pi.

2. ELi modul - ekonóm, nákup elektronických lístkov

3. OLi modul - objednávka obeda

4. VLi modul - výdaj obeda

5. Realizácia

Záver

Literatúra

Adresa autora

Ing. František Haluška
Spojená škola Juraja Henischa
Slovenská 5, 085 01 Bardejov
aix150@gmail.com

ESPAJ

Bardejov 1.6.2019

Spýtajte sa

HASPPO s.r.o
Slovenská 5, Bardejov 08501
IČO: 45242542
telefón: 0905 648 350, 054 472 6483

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

Jedáleň Hasppo Bardejov

PONUKA VZDELÁVANIA PRE 21. STOROČIE

Učebné a študijné odbory