Bardejov bol svedkom nevšednej udalosti. Plný mestský amfiteáter tlieskal premiére študentského filmu. V rámci dňa otvorených dverí bola slávnostne uvedená do prevádzky meteorologická stanica Juraja Henischa v rámci projektu DIGITEMP, ktorej základný kameň odhlalil riaditeľ Spojenej školy Juraja Henischa Ing. Peter Dulenčin, PhD. a ktorá je umiestnená v átriu školy.