Generálna skúška

Generálna skúška Maturity formou offline


Generálna skúška z predmetov Slovenský jazyk a literatúra a matematika. Pre žiakov Gymnázia a SOŠ polytechnickej, ktorí majú záujem maturovať elektronickou formou.

Stiahnuť ponuku

Elektronická maturita
E-MATURITA

Moderný spôsob testovania, zvýšenie prestíže, rýchla objektívna spätná väzba pri preverovaní vedomostí, atraktívnejšia forma hodnotenia.

NÚCEM
Elektronický test
E-test

Elektronický testovací systému vyvinutý dodávateľom IBM Slovensko, spol. s r. o..

Vstup do testu
Elektronické testovanie
e-testovanie

Elektronické testovanie – je testovanie žiakov realizované elektronickou formou. Offline testovanie – je testovanie žiakov realizované elektronickou formou v offline režime, pričom offline znamená bez prítomnosti internetového pripojenia.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
GYMNÁZIUM
SOŠ polytechnická
Ponuka štúdia

E-MATURITA, E-TEST

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné. E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test.

Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY.

Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test.

generálna skúška
Generálna skúška Maturity, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
generálna skúška
Generálna skúška Maturity, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
generálna skúška
Generálna skúška Maturity, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov
generálna skúška
Generálna skúška Maturity, Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov

Stiahnuť ponuku vzdelávania v Bardejove (PDF 220 KB)

Spýtajte sa

Spojená škola J. Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov,
ssjhbj@slovanet.sk,
0544861950.

Kontakt
Facebook

Objavte nás na Facebooku.

@ssjh1 @casopis.gymos
Páčil sa ti článok? Pošli ho ďalej!