Spojená škola Juraja Hesnicha, Slovenská 5, Bardejov - ssjh.sk
riaditeľ Ing. Peter Dulenčin, PhD.,
0544861950, 0544861960, fax: 0544861960