PRO SLAVIS 2018

Mimoriadne výsledky žiakov za šk. rok 2017/18

Teší nás množstvo žiakov, ktorí sa úspešne zapájajú do riešenia celoslovenských súťaží na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove.
Počet ocenených umiestnení potvrdzuje, že na našej škole máme šikovných a nadaných žiakov.

Úspechy bardejovskej školy

Rezort školstva týmto spôsobom oceňuje prácu škôl a ich pedagógov s nadanými žiakmi už desať rokov, od školského roku 2006/2007.
Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Ponuka pre šk. rok 2019/2020

Ponuka pre školský rok 2019/2020></a>  
  </p>
  </div>
  </div>
    
</div>


   
   <div class=

Váš partner

ŠKOLA JE PARTNEROM
Národného projektu
„DUÁLNE VZDELÁVANIE A ZVÝŠENIE ATRAKTIVITY A KVALITY OVP“

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

 • Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
 • Štátny inštitút odborného vzdelávania
 • Duálne vzdelávanie: Sytém duálneho vzdelávania
 • Sekcia fondov EÚ
 • Operačný program ľudské zdroje

DUÁLNE VZDELÁVANIE BARDEJOV

Kvalita zamestnancov musí byť silnou stránkou na ceste
za prosperitou.

 • Dualne vzdelávanie

OCENENIE PRE ŠKOLU

 • Ocenenie

Máte otázky?

Zavolajte Tel: 0544861950, fax: 0544861960

Riaditeľ školy: Ing. Peter Dulenčin, PhD.