Riaditeľ Ing. Peter Dulenčin, PhD.

Spojená škola J.Henischa, Slovenská 5, 085 01 Bardejov/ Gymnázium, SOŠ polytechnická

Peter Dulenčin

0544861950, 0544861960, (ssjhbjslovanet.sk)

-Ing. Peter Dulenčin, PhD. / Riaditeľ školy

Vzdelanie

Od - do
Názov získavanej kvalifikácie

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
2010 - 2012
funkčné vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov,
riadenie školy a školského zariadenia
Od - do
Názov získavanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
2007 – 2012
externé doktorandské štúdium (PhD.)
Technická univerzita, Strojnícka fakulta,
Katedra výrobnej techniky a robotiky, Nemcovej 32, 042 00 Košice
Od - do
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
2001 - 2004
získanie spôsobilosti na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu informatika na základných a stredných školách

Prírodovedecká Fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Moyzesova 16,
041 54 Košice
Od - do
Názov získanej kvalifikácie

Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
1990 - 1992
získanie spôsobilosti na vyučovanie odborných strojárskych predmetov na stredných školách
Technická univerzita, Katedra inžinierskej pedagogiky, Watsonova 4,
042 00 Košice
Od - do
Názov získanej kvalifikácie
Názov a typ organizácie poskytujúcej vzdelávanie a prípravu
1987- 1992
inžinierske štúdium
Technická univerzita, Strojnícka fakulta, Letná 9,
042 00 Košice
Počítačové zručnosti a kompetencie Európsky vodičský preukaz na počítač
Certifikát ECDL SK003015
( Základy informačných technológií, Používanie počítača a správa súborov, Spracovanie textu, Tabuľkový kalkulátor, Databázový systém, Elektronická prezentácia, Informácie a komunikácia, Telegrafia Košice 2007

Správca počítačových systémov
kurz s celoštátnou platnosťou, ELFA Košice 2004

Spojená škola J.Henischa, Bardejov

  • Školský rok 2016/2017.

Gymnázium Bardejov

SOŠ polytechnická Bardejov

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM