Bardejov - Spojená škola Juraja Henischa, bočný vstup, jedáleň

© Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov. PROJEKT PANORAMA BARDEJOV