Bardejov - športová hala MIER, hotel Šariš

© Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov. PROJEKT PANORAMA BARDEJOV