Bardejov - Hrubá bašta, Veľká bašta, Červená bašta, Dolná brána

© Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov. PROJEKT PANORAMA BARDEJOV