Bardejov - Spojená škola Juraja Henischa, vstup do školy

© Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov. PROJEKT PANORAMA BARDEJOV